Acesial - Dávkování


 

Dávkování léku: Acesial Tableta


Generikum: ramipril
Účinná látka: ramipril
ATC skupina: C09AA05 - ramipril
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léku
• Užívejte tento lék ústy každý den ve stejnou denní dobu.
• Tablety zapíjejte tekutinou.
Váš lékař může předepsat jiný přípravek s ramiprilem, pokud dávky, kterou potřebujete nelze dosáhnout s
přípravkem Acesial.
Kolik přípravku se užívá
Léčba vysokého krevního tlaku

• Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte, dokud Váš krevní tlak nebude pod kontrolou.
• Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
• Pokud již užíváte diuretika (močopudné tablety), Váš lékař může zastavit nebo snížit množství diuretika,
které užíváte dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Acesial.
Léčba snižující riziko srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice
• Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.
• Váš lékař může posléze rozhodnout o zvýšení dávky.
• Doporučená dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba snižující nebo oddalující zhoršení problémů s ledvinami
• Může být zahájena podáváním dávky 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte.
• Doporučená dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.
Léčba srdečního selhání
• Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte.
• Maximální dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
• Doporučená počáteční dávka je od 1,25 mg jednou denně do 2,5 mg dvakrát denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte.
• Doporučená dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách.
Starší pacienti
Váš lékař úvodní dávku sníží a bude ji upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Acesial, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo přímo navštivte nejbližší nemocniční pohotovost. Do nemocnice neřiďte, nechte se
dovézt někým jiným nebo si zavolejte ambulanci. Vezměte si s sebou balení léku. To proto, aby lékař věděl, co
jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acesial
• Pokud zapomenete užít jednu dávku, užijte svou normální dávku až v době, kdy se má užívat.
• Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestry.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
175 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop