Acesial - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acesial Tableta


Generikum: ramipril
Účinná látka: ramipril
ATC skupina: C09AA05 - ramipril
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Přestaňte užívat Acesial a neprodleně vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z dále uvedených
závažných nežádoucích účinků - můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření:
• otok tváře, rtů nebo hrdla, který zhoršuje polykání nebo dýchání a také svědění a vyrážka. To by mohlo
být příznakem těžké alergické reakce na přípravek Acesial (méně časté - postihují až 1 ze 100 pacientů).
• závažné kožní reakce včetně vyrážky, vředů v ústech, zhoršení předcházejícího onemocnění kůže,
zarudnutí, tvorby puchýřů nebo odlučování kůže (jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom, toxická
epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme) (není známo - z dostupných údajů nelze určit).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne:
• zrychlená srdeční akce, nerovnoměrný nebo zrychlený srdeční tep (palpitace), bolesti na hrudi, tlak na
hrudi anebo závažnější problémy včetně srdečního záchvatu (méně časté - postihují až 1 ze 100
pacientů) a mozkové mrtvice (není známo - z dostupných údajů nelze určit).
• dušnost nebo kašel; mohly by být známkami plicních potíží (méně časté - postihují až 1 ze 100 pacientů).
• snadnější tvorba modřin, delší než obvyklé krvácení, každé známky krvácení (např. krvácení z dásní),
fialové skvrny na kůži nebo snadnější rozvoj infekcí než obvykle, bolení v krku a horečka, pocit únavy,
omdlévání, závratě nebo zblednutí kůže. Mohou to být známky problémů krve nebo kostní dřeně (není
známo - z dostupných údajů nelze určit).
• závažné bolesti břicha, které mohou vyzařovat až do Vašich zad. Mohlo by to být příznakem zánětu
slinivky břišní (pankreatitida) (méně časté - postihují až 1 ze 100 pacientů).
• horečka, zimnice, únava, ztráta chuti k jídlu, bolesti žaludku, nevolnost, zežloutnutí Vaší kůže nebo očí
(žloutenka). Mohou to být příznaky jaterních problémů, jako jsou hepatitida (zánět jater) nebo poškození
jater (není známo - z dostupných údajů nelze určit).
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Informujte prosím svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících příznaků zhorší nebo trvá déle, než několik
dnů.
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
• Bolesti hlavy nebo únava.
• Pocit závratě. To vzniká častěji při zahájení užívání přípravku Acesial nebo při zahájení vyšší dávkou.
• Omdlévání, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména po rychlém vzpřímení nebo posazení.
• Suchý dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida),
dušnost.
• Bolesti žaludku nebo střev, průjem, porucha trávení, nevolnost nebo zvracení.
• Kožní vyrážka s nebo bez zvednutí nad okolí.
• Bolesti na hrudi.
• Křeče nebo bolesti ve svalech.
• Krevní testy odhalující vyšší hladinu krevního draslíku, než je obvyklé.
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)
• Potíže s rovnováhou (vertigo).
• Svědění a neobvyklé kožní pocity, jako jsou znecitlivění, brnění, píchání, pálení nebo mravenčení Vaší
kůže (parestézie).
• Ztráta nebo změna chuti.
• Poruchy spánku.
• Pocity deprese, úzkosti, vyšší než obvyklá nervozity nebo neklidu.
• Ucpaný nos, obtížné dýchání nebo zhoršení astmatu.
• Otok ve střevech označovaný jako "intestinální (střevní) angioedém" charakterizovaný příznaky jako jsou
bolesti břicha, zvracení a průjem.
• Pálení žáhy, zácpa nebo suchost v ústech.
• Vyšší než obvyklé množství močení v průběhu dne.
• Akutní selhání ledvin
• Vyšší než obvyklé pocení.
• Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).
• Zrychlená nebo nepravidelná srdeční akce.
• Otok horních a dolních končetin. Může to být příznakem zadržování většího množství vody v těle, než je
obvyklé.
• Návaly.
• Rozmazané vidění.
• Bolesti kloubů.
• Horečka.
• Sexuální dysfunkce u mužů, snížení sexuální touhy u mužů nebo žen.
• Zvýšený počet některých bílých krvinek (eozinofilie) zjištěný při vyšetření krve.
• Krevní testy vykazující změny funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin.
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů)
• Pocit nejistoty nebo zmatenosti.
• Zarudnutí a otok jazyka.
• Závažné odlupování anebo odtrhávání kůže, svědivá boulovitá vyrážka.
• Problémy nehtů (např. uvolňování nebo odlučování nehtu z jeho lůžka).
• Kožní vyrážka nebo modřiny.
• Skvrny na kůži a studené končetiny.
• Zarudnutí, svědění, otok nebo slzení očí.
• Porucha sluchu a pískání v uších.
• Pocit slabosti.
• Krevní testy vykazující pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo destiček anebo množství
hemoglobinu.
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)
• Vyšší než obvyklá citlivost na slunce.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
• Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou být
způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, kontaktujte co
nejdříve svého lékaře.
• Potíže s koncentrací (soustředěním).
• bolest úst.
• Krevní testy vykazující zvýšené hladiny protilátek
• Krevní testy vykazující příliš nízký počet krevních buněk v krvi.
• Krevní testy vykazující v krvi nižší než obvyklou hladinu sodíku.
• Změna barvy prstů na rukou a nohou v chladu a následně pocit brnění a bolesti po zahřátí (Raynaudův
fenomén).
• Zvětšení prsů u mužů.
• Zpomalené nebo zhoršené reakce.
• Pocit pálení.
• Změny vnímání vůní/zápachů předmětů.
• Ztráta vlasů.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/mahlasit-nezadouci-ucinek/
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop