Acesial - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Benazeprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje se Seratrodastem.
Benmoxin může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Methylenová modrá může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu guanethidinu.
Piretanid může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s andrografolidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s dexmedetomidinem.
Eplerenon může zvýšit hyperkalemické aktivity Ramiprilu.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu lofexidinu.
Avanafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Bretyliem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Valsartan kombinován s Ramiprilem.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu cyklosaninu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s higenaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Propranololem.
Brimonidin může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Ramiprilu.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu methyrosinu.
Canagliflozin může zvýšit hyperkalemickou aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s epirizolem.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu hexamethonia.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat antihypertenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Methyldopou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje se Sotalolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s aurothiomalátem sodným.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je morfin kombinován s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s timololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Trandolaprilem.
Koncentrace Opipramolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ramipril kombinován s Ibuprofenem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7