Acesial - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Olmesartan kombinován s Ramiprilem.
Bethanidin může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Trimethoprim může zvýšit hyperkalemické aktivity Ramiprilu.
Koncentrace delavirdinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Acebutololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Kebuzonem.
Rilmenidin může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Loxoprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s přípravkem Suprofen.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s nifedipinem.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu Omapatrilatu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s indapamidem.
Safrazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Naproxenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ramipril kombinován s ibuproxamem.
Riziko hypersenzitivní reakce na alopurinol se zvyšuje, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sirolimus kombinován s Ramiprilem.
Udenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Ramiprilu.
Sérová koncentrace Riociguatu může být zvýšena, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Pentobarbital může zvýšit hypotenzivní aktivity Ramiprilu.
Koncentrace ramiprilu v séru může být snížena, pokud je kombinován s česnekem.
Ketanserin může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Bromfenacem.
Sérová koncentrace konjugovaných estrogenů může být snížena, pokud je kombinována s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Dinutuximabem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s nitroglycerinem.
Methylfenobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ramipril kombinován s indometacinem.
Thiopental může zvýšit hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Halothane kombinuje s Ramiprilem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: