Acesial - Indikace, účinky


 

Acesial je vhodný pro tyto problémy:
K léčbě mírné až těžké hypertenze. Může být použit ke snížení kardiovaskulární mortality po infarktu myokardu u hemodynamicky stabilních jedinců, u kterých se během několika dnů po infarktu myokardu objeví klinické příznaky městnavého srdečního selhání. Ke snížení míry úmrtí, infarktu myokardu a mrtvice u jedinců s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod. Může být použit ke zpomalení progrese onemocnění ledvin u jedinců s hypertenzí, diabetes mellitus am

Kompletní výpis indikací léku "Acesial":
 • Angioedém
 • Srdeční selhání
 • Porucha srdečního selhání
 • Hypertenzní onemocnění
 • Hypertenze, Renovaskulární
 • Hypotenze
 • Nemoci ledvin
 • Infarkt myokardu
 • Proteinurie
 • Stenóza renální arterie
 • Cévní mozková příhoda
 • Cévní nemoci
 • Základní hypertenze
 • Akutní infarkt myokardu
 • Ventrikulární dysfunkce, vlevo
 • Mikroalbuminurie
 • Progresivní selhání ledvin
 • Post MI
 • Hypertenzní (nález)
 • Renální nedostatečnost


 • Ostatní nejvíce nakupují

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: