Acesial - Indikace, účinky


 

Acesial je vhodný pro tyto problémy:
K léčbě mírné až těžké hypertenze. Může být použit ke snížení kardiovaskulární mortality po infarktu myokardu u hemodynamicky stabilních jedinců, u kterých se během několika dnů po infarktu myokardu objeví klinické příznaky městnavého srdečního selhání. Ke snížení míry úmrtí, infarktu myokardu a mrtvice u jedinců s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod. Může být použit ke zpomalení progrese onemocnění ledvin u jedinců s hypertenzí, diabetes mellitus am

Kompletní výpis indikací léku "Acesial":
 • Angioedém
 • Srdeční selhání
 • Porucha srdečního selhání
 • Hypertenzní onemocnění
 • Hypertenze, Renovaskulární
 • Hypotenze
 • Nemoci ledvin
 • Infarkt myokardu
 • Proteinurie
 • Stenóza renální arterie
 • Cévní mozková příhoda
 • Cévní nemoci
 • Základní hypertenze
 • Akutní infarkt myokardu
 • Ventrikulární dysfunkce, vlevo
 • Mikroalbuminurie
 • Progresivní selhání ledvin
 • Post MI
 • Hypertenzní (nález)
 • Renální nedostatečnost • O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7