ACESIAL - Indikace, účinky, k čemu je


 

Acesial je vhodný pro tyto problémy:
K léčbě mírné až těžké hypertenze. Může být použit ke snížení kardiovaskulární mortality po infarktu myokardu u hemodynamicky stabilních jedinců, u kterých se během několika dnů po infarktu myokardu objeví klinické příznaky městnavého srdečního selhání. Ke snížení míry úmrtí, infarktu myokardu a mrtvice u jedinců s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod. Může být použit ke zpomalení progrese onemocnění ledvin u jedinců s hypertenzí, diabetes mellitus am

Kompletní výpis indikací léku "Acesial":
 • Angioedém
 • Srdeční selhání
 • Porucha srdečního selhání
 • Hypertenzní onemocnění
 • Hypertenze, Renovaskulární
 • Hypotenze
 • Nemoci ledvin
 • Infarkt myokardu
 • Proteinurie
 • Stenóza renální arterie
 • Cévní mozková příhoda
 • Cévní nemoci
 • Základní hypertenze
 • Akutní infarkt myokardu
 • Ventrikulární dysfunkce, vlevo
 • Mikroalbuminurie
 • Progresivní selhání ledvin
 • Post MI
 • Hypertenzní (nález)
 • Renální nedostatečnost
 • Co je Acesial a k čemu se užívá

  Přípravek Acesial obsahuje léčivou látku ramipril. Patří do skupiny léků, které jsou označovány jako ACE
  inhibitory (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu).
  Přípravek Acesial působí:
  • Snížením produkce určité látky ve Vašem těle, která by mohla zvýšit Váš krevní tlak.
  • Uvolnění a rozšíření Vašich krevních cév.
  • Usnadnění práce srdce při čerpání krve ve Vašem těle.
  Přípravek Acesial se může použít pro:
  • léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze).
  • snížení rizika nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami (bez ohledu na to, zda trpíte diabetem nebo
  ne).
  • léčbu Vašeho srdce, pokud není schopné přečerpávat dostatek krve do zbytku Vašeho těla (srdeční
  selhání).
  • jako léčbu po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.
  Ostatní nejvíce nakupují

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop