Soubory cookies, služby třetích stran, osobní údaje

Soubory cookies
Soubory cookies a podobné technologie používáme tehdy, když používáte naše služby, zejména k optimalizaci a personalizaci poskytování našich služeb, v případech, kdy jsou zásadní k poskytování našich služeb, k analýze a lepšímu porozumění našim službám, k poskytování reklamy.


Soubory cookies používáme tehdy, když jsou zásadní k poskytování našich služeb, k optimalizaci a personalizaci poskytování našich služeb, k analýze a lepšímu porozumění službám a k poskytování reklamy. Další informace o tom, jak spravujeme soubory cookies a podobné technologie, najdete níže.
Vaše údaje a osobní údaje jsou bezpečně uložené v datových střediscích po celém světě.

Při vašem prvním přístupu k našim službám vás požádáme o potvrzení souhlasu s tím, že používáme soubory cookies v souladu s těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s naším používáním těchto technologií nebo pokud si to později rozmyslíte, můžete svůj souhlas buď odvolat např. vymazáním cookies a zakázáním cookies ve vašem prohlížeči (ovlivníte tak však správné zobrazení stránek), nebo přestat používat naše služby.


Vaše data
Pokud máte účet SrovnejLeky.cz, můžete kdykoliv vstupovat, upravovat, stahovat či mazat klíčové osobní údaje související s vaším profilem – stačí přejít do vašeho profilu. Zde můžete rovněž spravovat preference svého přihlášení k odběrům a marketingové preference.

Máte rovněž práva ve vztahu k osobním údajům. Tato práva můžete uplatňovat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím emailu.
Máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, vymazat nebo omezit zpracovávání vašich osobních údajů a obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu. Navíc můžete za určitých okolností (zejména, pokud nemusíme zpracovávat údaje, abychom splnili smluvní či jiný právní požadavek) vyjádřit námitku ke zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud jsme požádali o váš souhlas, můžete souhlas kdykoliv odvolat. Pokud žádáte o odvolání svého souhlasu s tím, aby portál SrovejLeky.cz zpracovával vaše údaje, nebude to mít žádný dopad na zpracování, k němuž již došlo před tím.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by plnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě, nebo pokud nás požádáte, abychom vymazali informace, které po nás požaduje zákon, nebo pokud máme závažné legitimní zájmy si je ponechat.

V rozsahu, v němž nejste s to uspokojivě vykonávat jakékoliv z těchto práv prostřednictvím vašeho profilu, můžete tak učinit tak, že se s námi spojíte prostřednictvím emailu.


Služby třetích stran
Určité informace od vás mohou shromažďovat třetí strany, jako např. inzerenti, marketingové sítě a afilační partneři pomocí souborů cookie a podobných technologií.

Třetí strany:
- poskytovatelé služeb na shromažďování údajů a analytického softwaru, jež nám umožňují účinně sledovat a optimalizovat poskytování našich služeb
- poskytovatelé affiliate partnerství

SrovnejLeky.cz neprodává žádné produkty a / nebo služby. Poskytujeme vám informace, které v některých případech vedou (odkazují vás) k třetím stranám nabízejícím produkty nebo služby. Proto neseme žádnou odpovědnost za správnost těchto služeb a produktů třetích stran, ani nejsme odpovědní za jejich služby, produkty nebo obsah stránek. Některé odkazy tedy mohou vést k našim partnerům. Informace vedoucí ke třetím stranám jsou platné v době zveřejnění.
Ukládání osobních údajů
Uchováváme vaše údaje jen na tak dlouho, jak dlouho je potřebujeme, nebo jak je to požadováno z právních důvodů. Poté je buď vymažeme, nebo je učiníme anonymními, aby podle nich nebylo možné zjistit vaši totožnost. S údaji pracujeme různě v závislosti na tom, pro co se používají, ale můžete nás kdykoliv požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Vaše informace používáme pouze, pokud jste nám dali souhlas, pokud je to nutné pro dodání služeb, které jste požadovali, pokud je to nutné pro výkon nebo plnění zákonných práv nebo závazků, nebo pro běžné obchodní účely toho druhu, který je uveden v těchto zásadách.

Pokud u nás máte účet, uchováme osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, jméno a jiné údaje, abyste se mohli přihlásit a přistupovat k našim službám tak dlouho, jak dlouho budete mít účet. Jiné informace můžeme uchovávat na dobu neurčitou – po dobu, kdy je aktivita stránek vázána na určitou IP adresu – což využíváme k tomu, abychom porozuměli našim cestovatelům, zlepšovali naše produkty a služby a chránili naše obchodní zájmy.

Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje za určitých okolností vymazali.
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop