Acesial - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Acesial Tableta (SPC)


Generikum: ramipril
Účinná látka: ramipril
ATC skupina: C09AA05 - ramipril
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Balení: Blistr

Acesial Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání tohoto léku• Užívejte tento lék ústy každý den ve stejnou denní dobu. • Tablety zapíjejte tekutinou. Váš lékař může předepsat jiný přípravek s ramiprilem, pokud dávky, kterou potřebujete nelze dosáhnout s přípravkem...více

Acesial Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte užívat Acesial a neprodleně vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z dále uvedených závažných nežádoucích účinků - můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření: • otok tváře, rtů nebo hrdla, který zhoršuje polykání nebo dýchání a také...více

Acesial Interakce

Neužívejte přípravek Acesial: • Jestliže jste alergický(á) na ramipril, jakékoli jiné inhibitory ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. • Pokud se u Vás někdy vyskytla závažná alergická reakce označovaná jako "angioedém"....více

Zobrazit celý příbalový leták

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: