Pomalidomid


Výsledky hledání na výraz pomalidomid
Poslední aktualizace: 2024-06-11


Dexliq


Neužívejte Dexliq: .. jestliže jste alergický( na dexamethason nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo pokud jste zaznamenal( a) jakoukoli nezvyklou reakci na tyto látky .. jestliže máte infekci, která postihuje celé tělo ( pokud se na tuto infekci neléčíte) jestliže máte plísňovou infekci, která postihuje celé tělo .. jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed .. jestliže po návratu z tropických oblastí trpíte infekcí způsobenou cizopasníky .. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Dexliq se poraďte se svým lékařem nebo farmaceutem: .. jestliže máte nebo jste někdy měl( a) těžkou depresi nebo manickou depresi ( bipolární poruchu) včetně deprese před nebo během léčby léky, jako je dexamethason. kterýkoli člen Vaší rodiny má taková onemocnění. Během léčby steroidy, jako je dexamethason, se mohou vyskytnout duševní zdravotní problémy. Tato onemocnění mohou být závažná. Obvykle začínají po několika dnech až týdnech od zahájení léčby. Jejich výskyt je pravděpodobnější po vysokých dávkách. Většina z těchto problémů vymizí po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud se však vyskytnou, může být nutné je léčit. Poraďte se s lékařem, pokud .....

Tagy: Dexliq, pomalidomid

Dexamethasone krka


Neužívejte přípravek Dexamethasone Krka: - jestliže jste alergický( na dexamethason nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte infekci, která postihuje celé tělo ( pokud nejste léčen( a)). - jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. jestliže se chystáte nechat očkovat živou vakcínou. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Dexamethasone Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste někdy měl( a) těžkou depresi nebo manickou depresi ( bipolární porucha) Patří sem i to, když jste měl( a) deprese před nebo během užívání steroidních léků, jako je dexamethason. jestliže některý z Vašich blízkých členů rodiny měl tyto nemoci. Při užívání steroidů, jako je přípravek Dexamethasone Krka, se mohou objevit poruchy duševního zdraví. Tyto nemoci mohou být závažné. Obvykle se objeví během několika dnů nebo týdnů po zahájení léčby. Jejich výskyt je pravděpodobnější při vysokých dávkách. Většina těchto problémů odezní, když se sníží dávka nebo se lék vysadí. Nicméně pokud se tyto problémy objeví, mohou vyžadovat léčbu. Promluvte si s lékařem, pokud Vy ( nebo někdo jiný užívající tento lék) vykazujete známky problémů s .....

Tagy: Dexamethasone krka, pomalidomid

Přečtěte si o tématu Pomalidomid. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma pomalidomid, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Pomalidomid. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Pomalidomid.Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop