Acc long - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Acc long Šumivá tableta (SPC)


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Obal na tablety

Acc long Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající od 14 let užívají 1krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně. U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž...více

Acc long Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence: Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů Vzácné: mohou postihnout...více

Acc long Interakce

Neužívejte ACC LONG: - jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti mladší než 14 let. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ACC LONG se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může...více

Zobrazit celý příbalový leták

Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
150 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
185 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
219 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop