Erlotinib


Výsledky hledání na výraz Erlotinib
Poslední aktualizace: 2024-04-13


Ultop 20


Neužívejte přípravek Ultop 20- jestliže jste alergický( na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy ( např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir ( k léčbě infekce HIV) Neužívejte přípravek Ultop 20, pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného. Jestliže si nejste jistý( obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat přípravek Ultop 20. Upozornění a opatřeníPřípravek Ultop 20 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby: - bez známých příčin jste více zhubnul( a) a máte potíže s polykáním. máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. máte černou stolici ( stolici s příměsí krve) máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu. máte závažné problémy s játry. pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Ultop 20 a .....

Tagy: Ultop 20, Erlotinib

Sporanox


Neužívejte SPORANOX- jestliže jste alergický( na itrakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná ( kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že SPORANOX potřebujete) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem SPORANOX proti otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přípravku SPORANOX přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení užívání, pokračujte v antikoncepčních opatřeních až do příští menstruace, která následuje po ukončení užívání přípravku SPORANOX. jestliže trpíte srdeční slabostí ( zvanou rovněž městnavá srdeční slabost) mohl by SPORANOX stav zhoršit. Pokud Váš lékař přesto rozhodne, že budete SPORANOX užívat, zajistěte si dostupnost rychlé lékařské pomoci pro případ, když by u Vás došlo ke zkrácení dechu, neočekávanému zvýšení tělesné hmotnosti, otokům nohou, neobvyklé únavě nebo počínajícímu nočnímu probouzení. Neužívejte přípravek SPORANOX s určitým typem léků. Je mnoho přípravků, které se mohou s přípravkem SPORANOX vzájemně ovlivňovat. Prosím, podívejte se také na bod Další léčivé přípravky SPORANOX. .....

Tagy: Sporanox, Erlotinib


Rediema


Následující léky na rakovinu: irinotekan, dasatinib, erlotinib, imatinib, sorafenib, sunitinib, etoposid, mitotan - Následující léky na malárii: artemether a lumefantrin - Následující léky používané k léčbě vředů zažívacího traktu, např. Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a neužíváte nehormonální antikoncepci. Pro informace o hormonální antikoncepci, viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Rediema“, - jestliže víte, že Vaše kůže je zvlášť citlivá na slunce, - jestliže právě podstupujete léčbu světlem nebo diagnostickou proceduru využívající světlo, - jestliže máte těžké onemocnění jater nebo jste v minulosti trpěla poškozením jater, - jestliže podstupujete léčbu nádoru závislého na estrogenech nebo Vám byl takový nádor diagnostikován. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rediema se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 6 týdnech, - jestliže zaznamenáte známky deprese, - jestliže zaznamenáte známky .....

Tagy: Rediema, Erlotinib

Pantul


Neužívejte přípravek Pantul 40 mg jestliže jste alergický( na pantoprazol, sójový lecithin nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na léky obsahující další inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pantul 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem  Jestliže máte závažné onemocnění jater. Informujte svého lékaře, pokud jste měl( a) někdy v minulosti problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Pantul 40 mg užíváte dlouhodobě. V případě zvýšení jaterních enzymů je třeba léčbu ukončit. Jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke snížení vstřebávání vitaminu B12. Jestliže současně s pantoprazolem užíváte léky obsahující atazanavir ( k léčbě HIV infekce) poraďte se se svým lékařem. Jestliže se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Pantul 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny. Pokud máte jít na speciální .....

Tagy: Pantul, Erlotinib

Pantoprazole zentiva


Neužívejte Pantoprazole Zentiva 40 mg- Jestliže jste alergický( na pantoprazol, sójový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na přípravky používané v kombinované léčbě. Jestliže jste alergický( na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Pantoprazole Zentiva 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl( a) problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Pantoprazole Zentiva 40 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba má být ukončena. Jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. Jestliže užíváte inhibitory HIV proteázy jako je atazanavir ( k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu. Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Pantoprazole .....

Tagy: Pantoprazole zentiva, Erlotinib

Pantoprazol vianex i. v.


Neužívejte Pantoprazol Vianex i. mg - Jestliže jste alergický( na pantoprazol, nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže jste alergický( na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Pantoprazol Vianex i. se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou - jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy měl/a problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy. Jestliže dojde ke zvýšení hladin jaterních enzymů, léčba bude ukončena. jestliže užíváte inhibitory HIV proteázy jako atazanavir ( k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu. jestliže užíváte inhibitor protonové pumpy jako pantoprazol, zvláště po dobu delší než jeden rok. Můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku ( horní části) stehenní kosti, kostí zápěstí nebo páteře ( obratlů). - jestliže trpíte osteoporózou ( dnutím kostí) nebo jestliže užíváte léky zvané kortikosteroidy ( které mohou zvýšit riziko osteoporózy) informujte svého lékaře. jestliže užíváte Pantoprazol Vianex i. déle než tři měsíce, je možné, že mohou .....

Tagy: Pantoprazol vianex i, i v, Erlotinib

Pantoprazol sun


Nepoužívejte Pantoprazol SUN- jestliže jste alergický( na pantoprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Pantoprazol SUN se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou - Pokud máte těžkou poruchu funkce jater. Informujte svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti měl( a) problémy s játry. Lékař bude kontrolovat hladinu Vašich jaterních enzymů častěji. Pokud dojde ke zvýšení hladiny jaterních enzymů, léčbu bude třeba přerušit. Pokud užíváte léky obsahující atazanavir ( k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu. Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Pantoprazol SUN a snižuje množství žaludeční kyseliny. Pokud máte jít na speciální vyšetření krve ( chromogranin A). Ihned informujte svého lékaře, když zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků: - nechtěné snížení tělesné hmotnosti, - opakované zvracení, - potíže při polykání, - zvracení krve, - bledost a pocit únavy ( anemie), - všimnete si krve ve stolici, - bolesti hrudi, .....

Tagy: Pantoprazol sun, Erlotinib

Pantoprazol krka


Neužívejte přípravek Pantoprazol Krka 40 mg: - jestliže jste alergický( na pantoprazol, sorbitol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Pantoprazol Krka 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte závažné onemocnění jater. Informujte prosím svého lékaře, pokud jste měl( a) někdy v minulosti problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Pantoprazol Krka 40 mg užíváte dlouhodobě. V případě zvýšení jaterních enzymů se má léčba ukončit. Jestliže máte snížené zásoby vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. Jestliže užíváte inhibitory HIV proteázy, jako je atazanavir ( k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu. Jestliže užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je pantoprazol, zejména po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně .....

Tagy: Pantoprazol krka, Erlotinib

Pantoprazol aurovitas


Nepoužívejte Pantoprazol Aurovitas: - jestliže jste alergický( na pantoprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Pantoprazol Aurovitas se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: - jestliže máte závažné onemocnění jater. Informujte lékaře, pokud jste měl( a) někdy v minulosti problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat hladinu jaterních enzymů. V případě zvýšení hladiny jaterních enzymů se musí léčba ukončit. jestliže užíváte inhibitory HIV proteázy jako je atazanavir ( k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu. jestliže užíváte inhibitor protonové pumpy jako je pantoprazol po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře ( obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy ( mohou zvyšovat riziko osteoporózy) jestliže používáte Pantoprazol Aurovitas déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, .....

Tagy: Pantoprazol aurovitas, Erlotinib

Pantoprazol +pharma


Neužívejte přípravek Pantoprazol +pharma 40 mg .. Jestliže jste alergický( na pantoprazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže jste alergický( na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Pantoprazol +pharma 40 mg se poraďte s Vaším lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: .. jestliže trpíte závažným onemocněním jater. Informujte prosím svého lékaře, pokud jste měl( a) někdy v minulosti problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Pantoprazol +pharma 40 mg užíváte dlouhodobě. V případě zvýšení jaterních enzymů se musí léčba ukončit. jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny, může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. jestliže současně s pantoprazolem užíváte lék obsahující atazanavir ( k léčbě infekce HIV) požádejte lékaře o konkrétní radu. pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Pantoprazol +pharma 40 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete mít .....

Tagy: Pantoprazol +pharma, Erlotinib

Přečtěte si o tématu Erlotinib. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Erlotinib, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Erlotinib. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Erlotinib.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop