Zibor a bio


Výsledky hledání na výraz Zibor a bio
Poslední aktualizace: 2024-05-20


Biocalex


Nepoužívejte Biocalex: • jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a Biocalex Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Léky, jejichž účinky se mohou s přípravkem Biocalex navzájem ovlivňovat, zahrnují: • léky užívané k odvodnění ( Přípravek Biocalex je třeba podávat separátní linkou centrálního žilního katétru, protože současné podání s jinými léky může vést k tvorbě nerozpustných komplexů. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Biocalex nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje....

Tagy: Biocalex, Zibor a bio

Biodroxil


Neužívejte přípravek Biodroxil: .. Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Biodroxil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem .. Léčba přípravkem Biodroxil se musí přerušit při výskytu alergických reakcí. Zvýšené opatrnosti je třeba, jestliže se během užívání přípravku Biodroxil vyskytne závažný anebo přetrvávající průjem. V takovém případě se poraďte s Vaším lékařem, může být nutné přerušit léčbu přípravkem Biodroxil. Další léčivé přípravky a přípravek Biodroxil .. inky přípravku Biodroxil a účinky jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Jestliže Vám bude lékař předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Biodroxil. Než začnete současně s užíváním přípravku Biodroxil užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Přípravek Biodroxil se nesmí kombinovat s bakteriostatickými antibiotiky ( Je .....

Tagy: Biodroxil, Zibor a bio

Biofenac


Neužívejte přípravek Biofenac jestliže jste alergický( Aspirin) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků astma, akutní rýmu, kožní vyrážku nebo jinou alergickou reakci;  pokud jste měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení do žaludku nebo střev;  pokud máte aktivní krvácení nebo poruchu krevní srážlivosti;  pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin;  pokud máte prokázané srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), například pokud jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu (TIA) nebo blokádu (ucpání) cév krví v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass;  pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen); Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Biofenac se poraďte se svým lékařem:  pokud jste v minulosti měl( Léčivé přípravky, jako je Biofenac, mohou být spojeny se zvýšeným rizikem vzniku srdečního záchvatu ( Většina z nich je mírná a po přerušení podávání přípravku Biofenac vymizí. .....

Tagy: Biofenac, Zibor a bio

Biomin h


Neužívejte Biomin H: Strana 2 ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Biomin H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Současné podávání přípravku Biomin H a jiných léků nebo doplňků stravy obsahujících vápník nebo vitamin D je možné pouze pod dohledem a na doporučení lékaře, neboť vyžaduje lékařský dohled a sledování hladin vápníku v krvi a moči. Při současném užívání fluoridových přípravků a přípravku Biomin H je potřebné dodržet časový odstup nejméně 2 hodiny mezi podáním těchto přípravků. Další léčivé přípravky a Biomin HInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při současném užívání fluoridových přípravků a přípravku Biomin H je potřebné dodržet časový odstup nejméně 2 hodiny mezi podáním těchto přípravků....

Tagy: Biomin h, Zibor a bio

Biotussil


Neužívejte přípravek BIOTUSSIL jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a přípravek BIOTUSSILJestliže užíváte přípravek BIOTUSSIL, informujte svého ošetřujícího lékaře vzhledem k možným interakcím s  léky upravujícími krevní srážlivost ( zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek BIOTUSSIL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek BIOTUSSIL obsahuje 23,9 % obj....

Tagy: Biotussil, Zibor a bio

Zibor


Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Zibor používat a informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru (...

Tagy: Zibor, Zibor a bio

Přečtěte si o tématu Zibor A Bio. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Zibor a bio, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Zibor A Bio. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Zibor A Bio.Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop