Acetylsalicylic acid krka - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Acetylsalicylic acid krka Enterosolventní tableta (SPC)


Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: acetylsalicylic acid
ATC skupina: B01AC06 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 100MG, 160MG, 75MG
Balení: Blistr

Acetylsalicylic acid krka Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí Prevence srdečních infarktů: - Doporučená dávka je 75-160 mg jednou denně. Prevence cévních mozkových příhod: - Doporučená dávka je 75-325 mg jednou denně. Prevence srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní...více

Acetylsalicylic acid krka Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Acetylsalicylic acid Krka a okamžitě vyhledejte lékaře: - Náhle vzniklá dušnost, otok rtů, obličeje nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže...více

Acetylsalicylic acid krka Interakce

Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka: - jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - jestliže jste alergický(á) na jiné salicyláty nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léky jsou často používány k léčbě artritidy nebo revmatických onemocnění a bolesti. - jestliže jste někdy měl(a)...více

Zobrazit celý příbalový leták

Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 43 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: