Acetylsalicylic acid krka - Interakce, účinky


 
Sérová koncentrace kyseliny acetylsalicylové může být zvýšena, pokud je kombinována s chloridem amonným.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s etodolakem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s ekvilinem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity Miglitolu.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity Pramlintidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s Castanosperminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s azapropazonem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity bromokriptinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je SRT501 kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat antihypertenzní aktivitu perindoprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci kyseliny acetylsalicylové s Prasteronem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity alogliptinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se indometacin kombinuje s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Pimecrolimus kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s Valdecoxibem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity saxagliptinu.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen při kombinaci s chininem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu kyseliny octové.
Etoperidon může zvýšit protidoštičkové aktivity kyseliny acetylsalicylové.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity albiglutidu.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen, pokud je kombinován se Zafirlukastem.
Terapeutická účinnost cyklopentiazidu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Koncentrace digoxinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu Danaparoidu.
Sérová koncentrace kyseliny acetylsalicylové může být snížena, pokud je kombinována s dabrafenibem.
Kyselina acetylsalicylová může snížit rychlost vylučování GENTAMICIN C1A, což by mohlo vést k vyšší hladině v séru.
Kyselina acetylsalicylová může snížit rychlost vylučování tobramycinu, což může vést k vyšší hladině séra.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pazufloxacinu.
Alaproclát může zvýšit protidoštičkové aktivity kyseliny acetylsalicylové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s difluokortolonem.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 4 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: