Acetylsalicylic acid krka - Interakce, účinky


 
Dasatinib může zvýšit antikoagulační aktivitu kyseliny acetylsalicylové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci kyseliny acetylsalicylové s Medrysonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s diklofenamidem.
Terapeutická účinnost indapamidu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tesmilifen kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Alaproclát může zvýšit protidoštičkové aktivity kyseliny acetylsalicylové.
Terapeutická účinnost Travoprostu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Milnacipran může zvýšit protidoštičkové aktivity kyseliny acetylsalicylové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Resveratrol kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snížit antihypertenzní aktivitu Trandolaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Defibrotid kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat antihypertenzní aktivitu Benazeprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina acetylsalicylová kombinována s Clobetasol propionátem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu ethylbiscoumacetátu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s kyselinou mykofenolovou.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivity Dextranu 40.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je kyselina acetylsalicylová kombinována s kolagenázou clostridium histolyticum.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s apocyninem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Prasugrel s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s Ulobetasolem.
Kyselina acetylsalicylová může zvyšovat neuroexcitační aktivitu gemifloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Milrinon kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snížit rychlost vylučování epirubicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat antihypertenzní aktivitu Labetalolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s desmopresinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s medetátem technecium Tc-99m.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s Dorzolamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s ME-609.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina acetylsalicylová kombinována s acetazolamidem.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být zvýšen v kombinaci s karbamazepinem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: