Acetylsalicylic acid krka - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost Tafluprostu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen při kombinaci s pioglitazonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s prednisonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s alteplázou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candesartan cilexetil kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen při kombinaci s felodipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tenoxicam kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s kyselinou aminosalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat antihypertenzní aktivitu Atenololu.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pazufloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s haloperidolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Azilsartan medoxomil kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity liraglutidu.
Riziko nebo závažnost krvácení se může zvýšit, pokud se Betrixaban kombinuje s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snížit rychlost vylučování plazomicinu, což může vést k vyšší hladině séra.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen při kombinaci s Midostaurinem.
Kyselina acetylsalicylová může snížit rychlost vylučování valrubicinu, což může vést k vyšší hladině séra.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu Nadroparinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s loteprednolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s přípravkem Deflazacort.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Anagrelide kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může snížit antihypertenzivní aktivitu Carvedilolu.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat antihypertenzní aktivitu Bucindololu.
Kyselina acetylsalicylová může snížit antihypertenzní aktivitu talinololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci kyseliny acetylsalicylové s přípravkem Zomepirac.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen v kombinaci s amiodaronem.
Terapeutická účinnost trichlormethiazidu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cilostazol kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Argatroban kombinuje s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu Nafamostatu.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7