Acetylsalicylic acid krka - Dávkování


 

Dávkování léku: Acetylsalicylic acid krka Enterosolventní tableta


Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: acetylsalicylic acid
ATC skupina: B01AC06 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 100MG, 160MG, 75MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Prevence srdečních infarktů:
- Doporučená dávka je 75-160 mg jednou denně.

Prevence cévních mozkových příhod:
- Doporučená dávka je 75-325 mg jednou denně.

Prevence srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ
bolesti na hrudníku):
- Doporučená dávka je 75-160 mg jednou denně.

Prevence tvorby krevních sraženin po určitých typech chirurgických výkonů na srdci:
- Doporučená dávka je 75-160 mg jednou denně.

Tento přípravek nemá být podáván v dávkách vyšších, pokud tak nedoporučí lékař, a dávka nemá být
vyšší než 325 mg denně.

Starší pacienti
Dávkování je stejné jako u dospělých. Obecně má být kyselina acetylsalicylová podávána s opatrností
u starších pacientů, kteří mají větší sklon k výskytu nežádoucích účinků. Léčba má být v pravidelných
intervalech kontrolována.

Použití u dětí a dospívajících
Kyselina acetylsalicylová se nemá podávat dětem a dospívajícím do 16 let, pokud tak nepředepsal
lékař (viz bod „Upozornění a opatření“).

Způsob podání
Pro perorální podání.
Tablety se mají polykat vcelku s dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice vody). Vzhledem
k gastrorezistentní potahové vrstvě tablet, který brání dráždivému účinku přípravku na trávicí ústrojí,
se tablety nemají drtit, lámat nebo žvýkat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acetylsalicylic acid Krka, než jste měl(a)
Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, máte se ihned poradit s lékařem
nebo kontaktovat okamžitě nejbližší oddělení lékařské pohotovosti. Ukažte lékaři zbylé množství léku
nebo prázdný obal.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat ušní šelest, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať, zmatenost,
pocit na zvracení, zvracení a bolest břicha. Výrazné předávkování může vyvolat rychlejší dýchání než
normální (hyperventilace), horečku, výrazné pocení, neklid, křeče, halucinace, nízkou hladinu cukru
v krvi, kóma a šok.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acetylsalicylic acid Krka
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, počkejte, až bude čas na další dávku a pak pokračujte jako
obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Acetylsalicylic acid Krka
Bez porady s lékařem nepřestávejte užívat přípravek Acetylsalicylic acid Krka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop