Antibiotika obsahující penicilin


Výsledky hledání na výraz antibiotika obsahující penicilin
Poslední aktualizace: 2023-06-04


Zeota hct


Některá antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin. kvůli žlučovým kamenům);  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. doplňky draslíku (stejně jako náhrady solí obsahující draslík)...

Tagy: Zeota hct, antibiotika obsahující penicilin

Vanatex hct


Neužívejte Vanatex HCT:  jestliže jste alergický(á) na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (což jsou látky chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);  jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek Vanatex HCT neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství, kojení a plodnost);  jestliže máte závažné onemocnění jater, destrukci malých žlučovodů v játrech (biliární cirhóza) vedoucí k hromadění žluči v játrech (cholestáza);  jestliže máte závažné onemocnění ledvin;  jestliže máte zástavu močení (anurie);  jestliže se léčíte pomocí umělé ledviny;  jestliže máte i navzdory léčení nižší hladinu draslíku nebo sodíku v krvi nebo vyšší hladinu vápníku v krvi než je normální;  jestliže máte dnu;  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vanatex HCT se poraďte se svým lékařem:  jestliže užíváte léky, které šetří draslík, doplňky stravy s draslíkem, nebo náhražky soli
Tagy: Vanatex hct, antibiotika obsahující penicilin

Valzap combi


Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) léčivým přípravkem používaným k léčbě vysokého krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku VALZAP COMBI se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  Jestliže užíváte draslík šetřící léky, draslíkové doplňky, náhradu soli obsahující draslík či jiné léky, které zvyšují hladinu draslíku v krvi, jako je například heparin. Mezi ně patří doplňky stravy s draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin,  léky, které mohou snížit množství draslíku v krvi, jako jsou diuretika ( Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro přípravky obsahující samotný valsartan nebo hydrochlorothiazid: ValsartanMéně časté (...

Tagy: Valzap combi, antibiotika obsahující penicilin

Valsartan/hydrochlorothiazid krka


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. jestliže užíváte léky šetřící draslík, draslíkové doplňky, náhrady soli obsahující draslík nebo jiné léky, které zvyšují množství draslíku ve Vaší krvi, jako je heparin. Mezi ně patří doplňky stravy s draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. synkopa (mdloby) Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro přípravky obsahující samotný valsartan nebo hydrochlorothiazid: Valsartan Méně časté (...

Tagy: Valsartan/hydrochlorothiazid krka, antibiotika obsahující penicilin

Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. jestliže užíváte léky šetřící draslík, draslíkové doplňky, náhrady soli obsahující draslík nebo jiné léky, které zvyšují množství draslíku ve Vaší krvi, jako je heparin. Mezi ně patří doplňky stravy s draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. synkopa (mdloby) Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro přípravky obsahující samotný valsartan nebo hydrochlorothiazid: Valsartan Méně časté (...

Tagy: Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas, antibiotika obsahující penicilin

Valsacombi


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. jestliže užíváte léky šetřící draslík, draslíkové doplňky, náhrady soli obsahující draslík nebo jiné léky, které zvyšují množství draslíku ve Vaší krvi, jako je heparin. Následující nežádoucí účinky byly hlášené pro přípravky obsahující samotný valsartan nebo hydrochlorothiazid Valsartan Méně časté (...

Tagy: Valsacombi, antibiotika obsahující penicilin

Unasyn


Zejména důležité je informovat lékaře, pokud užíváte probenecid, allopurinol, methotrexát či hormonální antikoncepci, jiná antibiotika či chemoterapeutika či léky předcházející vzniku sraženin v krvi, jako např. allopurinol nebo probenecid,  přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti,  některá antibiotika, např. Zejména důležité je informovat lékaře, pokud užíváte probenecid, allopurinol, methotrexát či hormonální antikoncepci, jiná antibiotika či chemoterapeutika či léky předcházející vzniku sraženin v krvi, jako např. allopurinol nebo probenecid, .. .. .. přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti, .. .. .. některá antibiotika, např. chloramfenikol, erythromycin, sulfonamidy a tetracykliny,  kontracepční přípravky obsahující estrogen určené k zabránění nechtěného těhotenství,  methotrexát určený k léčbě určitých typů rakoviny. chloramfenikol, erythromycin, sulfonamidy a tetracykliny, .. .. .. kontracepční přípravky obsahující estrogen určené k zabránění nechtěného těhotenství,...

Tagy: Unasyn, antibiotika obsahující penicilin

Triquilar


Bakteriálních infekcí (makrolidová antibiotika, např. Neužívejte přípravek Triquilar, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir ( Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel nebo norethisteron nebo norgestimát, jako je přípravek Triquilar se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Riziko krevní sraženiny se bude měnit podle Vaší osobní anamnézy (viz „Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“ níže) Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok Ženy, které nepoužívají kombinovanou hormonálnípilulku a nejsou těhotné Asi 2 z 10 000 žen Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát Asi 5-7 z 10 000 ženŽeny, které užívají přípravek Triquilar Asi 5-7 z 10 000 žen Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíleRiziko krevní sraženiny u přípravku Triquilar je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. artritida, artróza (etorikoxib)  přípravky
Tagy: Triquilar, antibiotika obsahující penicilin

Tezeo hct


Také je lepší vyhnout se užívání přípravku Tezeo HCT v časném těhotenství – viz bod Těhotenství), jestliže trpíte závažnou poruchou jater jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže s odtokem žluči z jater a ze žlučníku) nebo jinou poruchou,  jestliže máte závažné onemocnění ledvin,  jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nezlepšila,  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Při podávání současně s přípravkem Tezeo HCT to platí zejména o přípravcích, které jsou uvedeny v následujícím seznamu:  léky obsahující lithium, které se užívají k léčbě některých typů deprese,  léky spojené s nízkou hladinou draslíku v krvi ( s hypokalémií), jako jsou jiné močopudné léky (diuretika), projímadla (například ricinový olej), kortikosteroidy (například prednison), hormon ACTH, amfotericin (lék proti plísním), karbenoxolon (užívaný k léčbě vředů v ústech), sodná sůl penicilinu G (antibiotikum), kyselina salicylová a od .....

Tagy: Tezeo hct, antibiotika obsahující penicilin

Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva


Jestliže trpíte závažnou poruchou jater jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže s odtokem žluči z jater a ze žlučníku) nebo jinou poruchou,  jestliže máte závažné onemocnění ledvin,  jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nezlepšila,  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Při podávání současně s přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva to platí zejména o přípravcích, které jsou uvedeny v následujícím seznamu:  léky obsahující lithium, které se užívají k léčbě některých typů deprese,  léky spojené s nízkou hladinou draslíku v krvi ( s hypokalémií), jako jsou jiné močopudné léky (diuretika), projímadla (například ricinový olej), kortikosteroidy (například prednison), hormon ACTH, amfotericin (lék proti plísním), karbenoxolon (užívaný k léčbě vředů v ústech), sodná sůl penicilinu G (antibiotikum), kyselina salicylová a od ní odvozené přípravky,  léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, antibiotika obsahující penicilin

Tazip


Jestliže jste alergický(á) na antibiotika známá jako peniciliny, cefalosporiny nebo jiné inhibitory beta-laktamázy, protože můžete být alergický( Léčivé přípravky obsahující antibiotika tobramycin, gentamycin nebo vankomycin. Léčivé přípravky obsahující antibiotika tobramycin, gentamycin nebo vankomycin....

Tagy: Tazip, antibiotika obsahující penicilin

Suzia


Mezi tyto léky patří léky k léčbě • epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin) • tuberkulózy (například rifampicin) • HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako griseofulvin, penicilin, tetracyklin) Neužívejte přípravek Suzia pokud máte hepatitidu typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir ( jestliže máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit příznaky angioedému. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující drospirenon, jako je přípravek Suzia se asi u 9-12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Mezi tyto léky patří léky k léčbě • epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin) • tuberkulózy (například rifampicin) • HIV .....

Tagy: Suzia, antibiotika obsahující penicilin

Sodium iodide (i131) capsule t


peniciliny a sulfonamidy: antibiotika - tolbutamid: léčivý přípravek používaný ke snížení hladiny cukru v krvi - thiopental: používaný při anestezii ( Doporučuje se podat nápoje nebo bonbóny obsahující kyselinu citrónovou, která povzbudí slinění, aby se předešlo zánětu slinných žláz. thiopental: používaný při anestezii (narkóze) ke snížení nitrolebního tlaku a také k léčbě extrémních epileptických záchvatů g) fenylbutazon: léčivý přípravek používaný k tlumení bolesti a zánětu h) léčivé přípravky obsahující jód používané k usnadnění vykašlávání hlenu i) vitamíny s obsahem jodovaných solí j) léčivé přípravky obsahující hormony štítné žlázy jako např. tyroxin, liotyronin, tyroidní extrakty k) benzodiazepiny: léčivé přípravky používané ke zklidnění a pomáhající při usnutí a při relaxaci (uvolnění) svalů l) lithium: léčivý přípravek používaný k léčbě deprese m) léčivé přípravky obsahující jód používané lokálně ( jen na určité části těla) n) amiodaron: léčivý přípravek používaný k léčbě poruch srdečního rytmu o) .....

Tagy: Sodium iodide (i131), (i131) capsule t, antibiotika obsahující penicilin

Sodium iodide (i123) injection


Kyselina acetylsalicylová c) kortison: lék používaný ke snížení zánětů či pro prevenci odhojení transplantovaných orgánů d) nitroprusid sodný: lék pro snížení vysokého krevního tlaku, používaný také během operací e) sulfobromoftalein sodný: lék používaný při vyšetření funkce jater f) různé další léky: − pro snížení srážlivosti krve − pro léčbu parazitárních infekcí − antihistaminika: používaná k léčbě alergií − penicilíny a sulfonamidy: antibiotika − tolbutamid: lék na snížení hladiny krevního cukru − thiopental: používaný při anestezii ke snížení tlaku v mozku, také používaný pro léčbu těžkých křečí při epilepsii g) kyselina acetylsalicylová c) kortison: lék používaný ke snížení zánětů či pro prevenci odhojení transplantovaných orgánů d) nitroprusid sodný: lék pro snížení vysokého krevního tlaku, používaný také během operací e) sulfobromoftalein sodný: lék používaný při vyšetření funkce jater f) různé další léky: − pro snížení srážlivosti krve − pro léčbu parazitárních infekcí − antihistaminika: používaná k léčbě alergií − penicilíny a sulfonamidy: antibiotika − tolbutamid: lék na .....

Tagy: Sodium iodide (i123), (i123) injection, antibiotika obsahující penicilin

Sintonyn combi


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Doplňky draslíku, náhrada soli obsahující draslík, močopudné léky (...

Tagy: Sintonyn combi, antibiotika obsahující penicilin

Sinela


Jiná infekční onemocnění (antibiotika, jako je griseofulvin, penicilin, tetracyklin) pokud máte hepatitidu typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir ( V takovém případě se vyhněte slunění nebo ultrafialovému záření; • pokud máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát, se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující desogestrel, jako je přípravek Sinela, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. léků obsahujících cyklosporin, nebo antiepileptikum lamotrigin ( Neužívejte přípravek Sinela pokud máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, protože mohou způsobit zvýšení .....

Tagy: Sinela, antibiotika obsahující penicilin

Sarten plus h 20/25 mg


Blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku a nízké hladiny cukru v krvi, protože Sarten Plus H může zesilovat jejich účinek na zvyšování krevního cukru  Methyldopa, lék k léčbě vysokého krevního tlaku  Léky na zvyšování krevního tlaku a zpomalování tepové frekvence, jako je noradrenalin  Difemanil, používaný k léčbě pomalé tepové frekvence nebo snížení pocení  Léky na dnu, jako je probenecid, sulfinpyrazon nebo allopurinol  doplňky vápníku  Amantadin, což je protivirový lék  Cyklosporin, lék užívaný k zabránění odhojení transplantovaných orgánů  Některá antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin  Amfotericin, což je lék na plísňové infekce  Některá antacida užívaná k léčbě překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a hořečnatý, protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Sarten Plus H  Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu stravy v žaludku a střevech  Halofantrin, užívaný k léčbě malárie. medoxomil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu (sulfonamidy)  jestliže jste více než 3 měsíce těhotná .....

Tagy: Sarten plus h, h 20/25 mg, antibiotika obsahující penicilin

Sarten plus h 20/12,5 mg


Blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku a nízké hladiny cukru v krvi, protože Sarten Plus H může zesilovat jejich účinek na zvyšování krevního cukru  Methyldopa, lék k léčbě vysokého krevního tlaku  Léky na zvyšování krevního tlaku a zpomalování tepové frekvence, jako je noradrenalin  Difemanil, používaný k léčbě pomalé tepové frekvence nebo snížení pocení  Léky na dnu, jako je probenecid, sulfinpyrazon nebo allopurinol  doplňky vápníku  Amantadin, což je protivirový lék  Cyklosporin, lék užívaný k zabránění odhojení transplantovaných orgánů  Některá antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin  Amfotericin, což je lék na plísňové infekce  Některá antacida užívaná k léčbě překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a hořečnatý, protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Sarten Plus H  Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu stravy v žaludku a střevech  Halofantrin, užívaný k léčbě malárie. medoxomil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu (sulfonamidy)  jestliže jste více než 3 měsíce těhotná .....

Tagy: Sarten plus h, h 20/12,5 mg, antibiotika obsahující penicilin

Sarten plus h


Blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku nebo nízké hladiny cukru v krvi, protože Sarten Plus H může zesilovat jejich účinek na zvyšování krevního cukru  Methyldopa, lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku  Léky na zvyšování krevního tlaku a zpomalování tepové frekvence, jako je noradrenalin  Diphemanil, používaný k léčbě pomalého tepu nebo ke snížení pocení  Léky na dnu, jako je probenecid, sulfinpyrazon nebo allopurinol  Vápníkové doplňky  Amantadin, což je protivirový lék  Cyklosporin, lék užívaný k zabránění odhojení transplantovaných orgánů  Antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin  Amfotericin, což je lék na plísňové infekce  Některá antacida, užívaná k léčbě při překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a hořečnatý, protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Sarten Plus H Strana 5 z 10 Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu potravy v žaludku a střevech  Halofantrine, používaný na malárii. měsíci těhotenství (užívaní přípravku Sarten Plus H se nedoporučuje ani v dřívějším období těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)  jestliže máte problémy s ledvinami  pokud .....

Tagy: Sarten plus h, antibiotika obsahující penicilin

Pylera


Warfarin) • fenytoin a fenobarbital na epilepsii • methoxyfluran (anestetikum) • jiná antibiotika, zvláště penicilin • doplňky obsahující železo, zinek, hydrogenuhličitan sodný ( U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů s Cockayneovým syndromem hlášeny případy závažné jaterní toxicity / akutního jaterního selhání, včetně případů se smrtelným důsledkem. warfarin) • fenytoin a fenobarbital na epilepsii • methoxyfluran (anestetikum) • jiná antibiotika, zvláště penicilin • doplňky obsahující železo, zinek, hydrogenuhličitan sodný ( jedlou sodu) • kombinace přípravku Pylera s jinými léky, které obsahují bismut, mohou při dlouhodobém užívání působit na nervovou soustavu • busulfan a fluorouracil, používané k chemoterapii • cyklosporin, používaný ke snížení imunitní reakce organismu po transplantacích • disulfiram, používaný k léčbě osob s problémy s alkoholem • ranitidin, používaný proti zažívacím potížím a pálení žáhy • retinoidy, u onemocnění kůže • atovaquon, k léčbě plicní infekce Současně s .....

Tagy: Pylera, antibiotika obsahující penicilin

Piperacillin/tazobactam mylan


Jestliže jste alergický(á) na antibiotika známá jako peniciliny, cefalosporiny nebo jiné inhibitory beta-laktamázy, protože můžete být alergický( léky obsahující jiná antibiotika tobramycin, gentamicin nebo vankomycin. léky obsahující jiná antibiotika tobramycin, gentamicin nebo vankomycin....

Tagy: Piperacillin/tazobactam mylan, antibiotika obsahující penicilin

Olimesta combi


Některá antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin - Amfotericin, což je lék na plísňové infekce - Některá antacida užívaná k léčbě překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a hořečnatý, protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Olimesta Combi - Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu stravy v žaludku a střevech - Halofantrin, používaný k léčbě malárie Přípravek Olimesta Combi s jídlem a pitímPřípravek Olimesta Combi může být užíván s jídlem nebo nezávisle na jídle. pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jistý( doplňky draslíku (stejně jako náhrady solí obsahující draslík)...

Tagy: Olimesta combi, antibiotika obsahující penicilin

Norethisteron zentiva


Některá antibiotika ( především rifampicin, rifabutin; antibiotika ze skupiny penicilinů, cefalosporinů, makrolidů a tetracyklinů) léčivé přípravky obsahující extrakt z třezalky (...

Tagy: Norethisteron zentiva, antibiotika obsahující penicilin

Mirelle


Mezi tyto léky patří léky k léčbě: o epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat) o tuberkulózy (například rifampicin) o HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (tak zvané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako griseofulvin) Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden, jako je přípravek Mirelle se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. mezi tyto léky patří léky k léčbě: o epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat) o tuberkulózy (například rifampicin) o HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (tak zvané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako griseofulvin)  přípravky
Tagy: Mirelle, antibiotika obsahující penicilin

Metoject pen


Inek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Metoject PEN podáván současně s některými dalšími léky: • antibiotika, jako jsou například: tetracykliny, chloramfenikol, nevstřebatelná širokospektrá antibiotika, peniciliny, glykopeptidy, sulfonamidy, ciprofloxacin a cefalotin ( Vitamíny obsahující kyselinu listovou mohou zhoršit účinek léčby a měly by být užívány pouze na doporučení lékaře. Metoject PEN s jídlem, pitím a alkoholemKonzumace alkoholu a rovněž zvýšená konzumace kávy, nealkoholických nápojů obsahujících kofein a černého čaje by měla být během léčby přípravkem Metoject PEN vyloučena....

Tagy: Metoject pen, antibiotika obsahující penicilin

Metoject


Inek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Metoject podáván současně s některými dalšími léky: • antibiotika, jako jsou například: tetracykliny, chloramfenikol, nevstřebatelná širokospektrá antibiotika, peniciliny, glykopeptidy, sulfonamidy, ciprofloxacin a cefalotin ( Vitamíny obsahující kyselinu listovou mohou zhoršit účinek léčby a měly by být užívány pouze na doporučení lékaře. Přípravek Metoject s jídlem, pitím a alkoholemKonzumace alkoholu a rovněž zvýšená konzumace kávy, nealkoholických nápojů obsahujících kofein a černého čaje by měla být během léčby přípravkem Metoject vyloučena....

Tagy: Metoject, antibiotika obsahující penicilin

Methotrexate orion


Vitamíny a další přípravky obsahující kyselinu listovou - živé vakcíny. Přípravek Methotrexate Orion s jídlem a pitím a alkoholemBěhem léčby přípravkem Methotrexate Orion je třeba se vyhnout konzumaci alkoholu a rovněž zvýšené konzumaci kávy, nealkoholických nápojů obsahujících kofein a černého čaje....

Tagy: Methotrexate orion, antibiotika obsahující penicilin

Methotrexat accord


Aspirin))  Rakoviny (cisplatina, cytarabin, merkaptopurin)  Infekcí (ciprofloxacin a antibiotika jako je penicilin, tetracyklin a chloramfenikol) aspirin))  Rakoviny (cisplatina, cytarabin, merkaptopurin)  Infekcí (ciprofloxacin a antibiotika jako je penicilin, tetracyklin a chloramfenikol)  Astmatu (theofylin)  Vitaminovými přípravky obsahujícími kyselinu listovou nebo látky podobné kyselině listové  Revmatismu ( omeprazol, pantoprazol, lansoprazol)  Epilepsie (fenytoin)  Lupénky nebo těžkého akné (retinoidy, jako je acitretin nebo isotretinoin)  Revmatické artritidy nebo onemocnění střev (sulfsalazin)  Odmítnutí po transplantaci orgánů (azathioprin)  Pokud potřebujete být očkován(a) živou vakcínou Přípravek Methotrexat Accord s jídlem, pitím a alkoholemBěhem léčby přípravkem Methotrexat Accord nesmíte pít žádný alkohol a vyvarujte se nadměrné konzumace kávy, nealkoholických nápojů obsahujících kofein a černého čaje....

Tagy: Methotrexat accord, antibiotika obsahující penicilin

Lunafem


Bakteriálních infekcí (makrolidová antibiotika, např. Nepoužívejte přípravek Lunafem, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir ( Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden, jako je přípravek Lunafem se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok Ženy, které neužívají kombinovanou hormonálnípilulku a nejsou těhotné Asi 2 z 10 000 ženŽeny, které užívají kombinovanou antikoncepčnípilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát Asi 5-7 z 10 000 ženŽeny, které užívají přípravek Lunafem Asi 9-12 z 10 000 ženFaktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíleRiziko krevní sraženiny u přípravku Lunafem je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. artritida, artróza (etorikoxib)  .....

Tagy: Lunafem, antibiotika obsahující penicilin

Logest


Bakteriálních infekcí (makrolidová antibiotika, např. Nepoužívejte přípravek Logest, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir ( Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden, jako je přípravek Logest se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. artritida, artróza (etorikoxib)  přípravky obsahující třezalku tečkovanou  grapefruitový džus. Neužívejte přípravek Logest, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, protože mohou způsobit zvýšení hodnot funkčních jaterních testů ( Pokud přecházíte z metody obsahující pouze progestagen ( z pilulky obsahující pouze progestagen, z injekce, implantátu .....

Tagy: Logest, antibiotika obsahující penicilin

Přečtěte si o tématu Antibiotika Obsahující Penicilin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma antibiotika obsahující penicilin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Antibiotika Obsahující Penicilin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Antibiotika Obsahující Penicilin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop