Acygal - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acygal Tableta


Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: acetylsalicylic acid
ATC skupina: N02BA01 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 500MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob):
- bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvracení

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob):
- kopřivka, alergické kožní reakce

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob):
- zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve,
dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může vést k chudokrevnosti (anemii)
z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejich proděravění (perforace)
- anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů):
- zvýšené hodnoty jaterních testů (transamináz)


Závratě a hučení v uších obvykle svědčí o předávkování.

Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšeným
rizikem krvácení.

Děti a dospívající do 16 let
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku Reyova syndromu
projevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop