Acygal - Interakce


 

Interakce léku: Acygal Tableta


Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: acetylsalicylic acid
ATC skupina: N02BA01 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 500MG
Balení: Blistr
Neužívejte Acygal:
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte chorobnou krvácivostí
- jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
- jestliže je u Vás plánován chirurgický zákrok spojený s větším krvácením
- jestliže trpíte průduškovým astmatem
- v posledních třech měsících těhotenství
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acygal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v prvních 6 měsících těhotenství a
během kojení pouze na doporučení lékaře)
- jestliže užíváte léky proti srážení krve
- jestliže máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo
nosní polypy
- jestliže jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
- jestliže se u Vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika
- jestliže trpíte onemocněním ledvin
- jestliže trpíte onemocněním jater
- jestliže máte dnu.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce
horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové
vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné
diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo (nejčastěji) až ve
stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o vytrvalé
zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost,
strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost,
křeče, delirium.

Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, je třeba neprodleně
vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a Acygal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se Acygal užívá současně s některými jinými léky podávanými
při léčbě:
- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
- dny (probenecid)
- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
- deprese (lithium)
- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty)
- onemocnění srdce (digoxin)

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), při současné
hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků používaných
při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek
léků působících na močový systém.

Acygal s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety můžete polykat celé nebo rozpadlé v malém množství vody. Zapijte je dostatečným množstvím
tekutin, nejlépe zásaditou minerálkou. Neužívejte nalačno.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Acygal se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství
může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.

Kojení
Acygal se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení
musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Plodnost
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen.
Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Acygal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
175 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop