5-fluorouracil "ebewe" - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: 5-fluorouracil "ebewe" Injekční roztok


Generikum: fluorouracil
Účinná látka: fluorouracil
ATC skupina: L01BC02 - fluorouracil
Obsah účinných látek: 50MG/ML
Balení: Injekční lahvička
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)
- snížené hladiny některých složek krve, jako jsou bílé krvinky a krevní destičky, se zvýšeným
rizikem vzniku infekcí.
- zánět měkkých tkání, např. boláky a vředy v ústech, v jícnu, v konečníku nebo bolesti v krku.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- kostní dřeň nevytváří dostatek bílých a červených krvinek
- průjem
- pocit nevolnosti
- zvracení
- ztráta chuti k jídlu
- vypadávání vlasů (to se po ukončení léčby upraví)
- dočasné, vratné problémy s mozkem, včetně ztráty koordinace svalů, zmatenosti a problémů
s koordinací pohybů a řeči, což obvykle vymizí po ukončení léčby tímto lékem.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- horečka
- alergické reakce
- malátnost (ospalost)
- bolesti na hrudi
- omezená dodávka krve do části těla (ischemie)
- změny srdeční aktivity stanovené na EKG (elektrokardiogram)
- srdeční problémy (poruchy funkce levé komory).
- krvácení z nosu
- nízký krevní tlak
- bolesti, zarudnutí a otok žil v důsledku krevní sraženiny (tromboflebitida)
- vředy a krvácení do žaludku a střev
- selhání ledvin
- únava
- poruchy tvorby vajíček a spermatu
- destrukce nosní přepážky
- dermatitida (zánět kůže)
- kožní problémy, jako je suchá kůže, trhliny kůže, kožní eroze, zarudnutí, vyrážka, svědění,
alergické kožní reakce
- citlivost na slunce
- změny barvy kůže (pigmentace), pruhovitá pigmentace nebo ztenčení kůže okolo žil
- změny nehtů nebo ztráta nehtů
- zarudnutí, otok a puchýře, zejména na rukou a nohou (syndrom palmo-plantární
erytrodysestézie) byly hlášeny jako neobvyklá komplikace bolusové infuze vysokých dávek
nebo protrahované infuzní léčby fluoruracilem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- zánět vnější vrstvy oka (konjunktivitida)
- ucpané slzné kanálky
- problémy s očima, jako je nadměrné slzení, změny vidění, citlivost na světlo, bolest v oku a
ztráta zraku (zánět očního nervu)
- infarkt myokardu.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)
- poškození jater
- během kombinované léčby byl hlášen infarkt mozku (například: fluoruracil + mitomycin C
nebo cisplatina).
- pacienti s nízkými hladinami aktivity dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD) jakéhokoli typu
(včetně inhibitorů DPD, jako je eniluracil či antivirotikum soruvidin) jsou ihned po zahájení
léčby 5-fluoruracilem nejvíce ohroženi vznikem závažných a dlouhodobých nežádoucích
účinků. Doporučuje se počáteční sledování aktivity DPD.
- Ojedinělá hlášení dávají do souvislosti se souběžným podáváním fluoruracilu a warfarinu
prodloužený protrombinový čas (krev se sráží delší dobu).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop