5-fluorouracil "ebewe" - Interakce, účinky


 
Metabolismus Pravastatinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Trimethadionu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus zalcitabinu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus tamoxifenu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Ketobemidonu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Docetaxel kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus fluorouracilu může být snížen v kombinaci s klotrimazolem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Metabolismus kyseliny salicylové může být snížen při kombinaci s fluorouracilem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyproteron acetátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fluorouracil kombinován s antigenem inaktivovaným virem vztekliny, A.
Metabolismus fluorouracilu se může zvýšit v kombinaci s karbamazepinem.
Metabolismus Meloxicamu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s gemcitabinem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Terapeutická účinnost vakcíny proti žluté zimnici může být snížena při použití v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Moclobemidu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus fluoxetinu může být snížen při jeho kombinaci s fluorouracilem.
Metabolismus dolasetronu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus kyseliny arachidonové může být snížen při kombinaci s fluorouracilem.
Metabolismus Vismodegibu může být snížen při kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus Eszopiclonu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus glimepiridu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus lidokainu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus halofanu může být snížen při kombinaci s fluorouracilem.
Metabolismus gliklazidu může být snížen, pokud je kombinován s fluorouracilem.
Metabolismus Fluvastatinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Mestranolu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Cabazitaxel kombinován s Fluorouracilem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7