5-fluorouracil "ebewe" - Interakce


 

Interakce léku: 5-fluorouracil "ebewe" Injekční roztok


Generikum: fluorouracil
Účinná látka: fluorouracil
ATC skupina: L01BC02 - fluorouracil
Obsah účinných látek: 50MG/ML
Balení: Injekční lahvička
Nepoužívejte přípravek 5-Fluorouracil "Ebewe":

- Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na fluoruracil nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- Jestliže trpíte poškozením kostní dřeně, zvláště pokud bylo způsobeno jinými způsoby
léčby (včetně ozařování nebo jiných léků používaných k léčbě rakoviny).
- Jestliže trpíte závažnými změnami počtu krevních buněk (budou Vám prováděny krevní
testy).
- Jestliže trpíte nadměrným krvácením.
- Jestliže trpíte zánětem sliznice dutiny ústní, jazyka, rtů nebo tváří (stomatitida).
- Jestliže máte boláky (vředy) v ústech a žaludku a střevech.
- Jestliže trpíte silným průjmem.
- Jestliže máte závažné problémy s játry a/nebo ledvinami.
- Jestliže trpíte závažnými infekčními chorobami.
- Jestliže trpíte závažnou celkovou slabostí.
- Při aktivním očkování (během léčby 5-fluoruracilem je nutno se mu vyhnout).
- Během těhotenství a kojení.
- Pokud užíváte brivudin, sorivudin a podobná léčiva.
- .

Upozornění a opatření
- Fluoruracil má být podáván pouze lékařem nebo pod přímým dohledem lékaře se
zkušenostmi v léčbě cytostatiky. Zvláštní opatrnosti je potřeba, pokud máte sníženou
funkci ledvin nebo jater nebo žloutenku.
- Zvláštní opatrnosti je potřeba, pokud se u Vás objevily během předchozích léčebných
kúr bolesti na hrudi nebo máte v anamnéze onemocnění srdce. Při závažné srdeční
toxicitě se léčba ukončí.

Během léčby fluoruracilem a také 3 měsíce po jejím ukončení musí jak muži, tak ženy
používat řádnou antikoncepci.

Pokud jste léčen(a) fluoruracilem, množství bílých krvinek a krevních destiček v krvi se sníží.
To by mohlo vést ke krvácení nebo tvorbě modřin a ke zvýšenému riziku infekcí.
Ošetřující lékař bude dbát na vhodnou léčbu; mohlo by být nezbytné, abyste byl(a) izolována
od ostatních pacientů.
Rovněž Vás mohou postihnout vředy a boláky v ústech, závažný průjem nebo krvácení; Váš
lékař může rozhodnout, že se léčba přeruší nebo že se upraví dávky, pokud k tomu dojde.
Další léčivé přípravky a přípravek 5-Fluorouracil "Ebewe"
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Je obzvláště důležité, pokud:
- používáte kalcium-folinát (kyselinu folinovou), může vyvolat silnější nežádoucí účinky a těžký
průjem.
- používáte cytostatika, které se používají k léčbě rakoviny (cyklofosfamid, vinkristin,
methotrexát, cisplatina, doxorubicin), interferon-α.
- užíváte alopurinol (k léčbě dny), může způsobit, že tento lék nebude fungovat tak, jak by měl.
- používáte mitomycin (k léčbě rakoviny), pokud se používá v kombinaci s tímto lékem
dlouhodobě, mohou Vás postihnout další nežádoucí účinky.
- užíváte fenylbutazon (nesteroidní antirevmatikum), sulfonamidy (antibiotika) nebo
aminofenazon, protože se nesmějí užívat předtím, než začnete tento lék užívat nebo během
léčby tímto lékem.
- užíváte chlordiazepoxid, disulfiram, griseofulvin a isoniazid – mohou zesílit terapeutické
účinky tohoto léku.
- podstupujete další způsoby léčby, které snižují funkce kostní dřeně (myelosupresiva), jako je
jiná protirakovinná léčba nebo ozařování. Může být nutná úprava dávky.
- máte být očkován(a) živou vakcínou.
Těhotenství, kojení a plodnost

- během těhotenství nesmíte být tímto lékem léčena. Pokud by to bylo absolutně
nezbytné, zváží Váš lékař přínosy pro matku oproti rizikům pro dítě.
- Během léčby fluoruracilem a také 6 měsíců po jejím ukončení musí jak muži, tak ženy
používat řádnou antikoncepci.
- Není známo, zda se tento lék vylučuje do mateřského mléka. Proto během léčby tímto
lékem nesmíte kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V závislosti na tom, jak na Vás tento lék bude působit, může být narušena Vaše
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Proto je nutno se během léčby fluoruracilem
zdržet řízení.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop