Vedlejší účinky: Stilnox & Betaloc zok & Perindopril mylan & Neurol 1,0 & Mugotussol & Guaiacum

Porovnávané léky
Stilnox (zolpidem)
Betaloc zok (metoprolol)
Perindopril mylan (perindopril)
Neurol 1,0 (alprazolam)
Mugotussol (dextromethorphan)
Guaiacum (homeopatic preparations)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Betaloc zok (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Betaloc zok (časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Betaloc zok (časté)
mentální deprese
Stilnox (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Nadýmání
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Hypertenze
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
posturální hypotenze
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (velmi časté)
Křeče
Stilnox (časté) a Betaloc zok (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
noční můra
Stilnox (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Betaloc zok (časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Pocení zvýšené
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Perindopril mylan
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (velmi časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (velmi časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Zánět hltanu
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (časté)
rýma
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Sinusitida
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Infekce močových cest
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (méně časté)
porucha spánku
Stilnox (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Dysfagie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depersonalizace
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
mentální deprese
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ospalost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dysartrie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
halucinace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Příznaky chřipky
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Podrážděnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
letargie
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Křeče
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Poruchy nervového systému
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
noční můra
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
únik moči
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
otupělost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
emoční labilita
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Slabost
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dezorientace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Rušení pozornosti
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Abnormální sny
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Rozmazané vidění
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depresivní nálada
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
psychomotorická retardace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Ztráta zábran
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení zvýšené
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Mugotussol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Guaiacum
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Perindopril mylan
Bolest břicha
Betaloc zok (časté) a Perindopril mylan (časté)
Průjem
Betaloc zok (časté) a Perindopril mylan (časté)
Otok
Betaloc zok (méně časté) a Perindopril mylan (časté)
Bolest hlavy
Betaloc zok (časté) a Perindopril mylan (velmi časté)
Palpitace
Betaloc zok (časté) a Perindopril mylan (méně časté)
kopřivka
Betaloc zok (méně časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Nespavost
Betaloc zok (méně časté) a Perindopril mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Neurol 1,0
Bolest břicha
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zácpa
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
mentální deprese
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Otok
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
vyrážka
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Únava
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest hlavy
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hypotenze
Betaloc zok (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Křeče
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
noční můra
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
kopřivka
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Betaloc zok (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Přibývání na váze
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Pocení zvýšené
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Betaloc zok (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Mugotussol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Guaiacum
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Perindopril mylan a Neurol 1,0
Bolest břicha
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Dyspepsie
Perindopril mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Otok
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Perindopril mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Perindopril mylan (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest v končetinách
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Perindopril mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Perindopril mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
kopřivka
Perindopril mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nespavost
Perindopril mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Perindopril mylan a Mugotussol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Perindopril mylan a Guaiacum
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Mugotussol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Guaiacum
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Mugotussol a Guaiacum
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Betaloc & Detralex & Rosucard & Lor..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Lorista 50  Bolest břicha, Průjem, Z ..více

Betaloc & Warfarin & Condrosulf & R..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a než ..více

Betaloc & Prestarium & Vasocardin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Prestarium neo  Bolest břicha, Průjem, Otok, Bolest hlavy, Palpitace, kopřivka, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Vasocardin 100 ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Stilnox & Derin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Derin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, Zácpa, , Kašel, cystitida, Dysfa ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Stilnox & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Derin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, Zácpa, , Kašel, cystitida, Dysfa ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Stilnox & Zolpidem-ratiopharm & Apo-..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zolpidem-ratiopharm  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, poruchy chuti k jídlu, Artralgie, Artritida, Asténie, Asthenopie, ataxie, Bolesti zad, Bronch ..více

Neurol & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Betaloc & Warfarin & Condrosulf & R..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a než ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Betaloc & Lorista & Omeprazol & Dic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Lorista h   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Omeprazol actavis  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hla ..více

Betaloc & Ranisan & Stilnox & Xanax..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Ranisan  Průjem, Bolest hlavy, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Stilnox  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Prů ..více

Neurol & Cipralex & Lozap & Lokren ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Betaloc & Ranisan & Stilnox & Xanax..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Ranisan  Průjem, Bolest hlavy, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Stilnox  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Prů ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop