Vedlejší účinky: Stilnox & Neurol 1,0 & Olanzapin mylan & Diazepam slovakofarma & Perindopril arginin actavis & Betaloc & Escitalopram +pharma

Porovnávané léky
Stilnox (zolpidem)
Neurol 1,0 (alprazolam)
Olanzapin mylan (olanzapine)
Diazepam slovakofarma (diazepam)
Perindopril arginin actavis (perindopril)
Betaloc (metoprolol)
Escitalopram +pharma (escitalopram)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Dysfagie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depersonalizace
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
mentální deprese
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ospalost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dysartrie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
halucinace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Příznaky chřipky
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Podrážděnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
letargie
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Křeče
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Poruchy nervového systému
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
noční můra
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
únik moči
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
otupělost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
emoční labilita
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Slabost
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dezorientace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Rušení pozornosti
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Abnormální sny
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Rozmazané vidění
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depresivní nálada
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
psychomotorická retardace
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Ztráta zábran
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení zvýšené
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Olanzapin mylan
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
amnézie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Úzkost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Artritida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
bolest krku
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Zmatek
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
cystitida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Dysfagie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
depersonalizace
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
diplopie
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
dysartrie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
dysurie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Nadýmání
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
gastroenteritida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
halucinace
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
hyperglykémie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Hypertenze
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Hypestéza
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
posturální hypotenze
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Cramps leg
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
letargie
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
menoragie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
menstruační porucha
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Nazofaryngitida
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
nervozita
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Bledost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Zánět hltanu
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
rýma
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Sinusitida
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
porucha řeči
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Tachykardie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Žízeň
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Tinitus
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
tremor
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
únik moči
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Infekce močových cest
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
vaginitida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
otupělost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Agitovanost
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
emoční labilita
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Migréna
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
bolesti očí
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Vzestup ALT
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Abnormální sny
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
euforie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
porucha spánku
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Diazepam slovakofarma
Asténie
Stilnox (méně časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
škytavka
Stilnox (časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Diazepam slovakofarma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Perindopril arginin actavis
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (velmi časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (velmi časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Zánět hltanu
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
rýma
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Sinusitida
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Infekce močových cest
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
porucha spánku
Stilnox (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Betaloc (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Betaloc (časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Betaloc (časté)
mentální deprese
Stilnox (časté) a Betaloc (méně časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Betaloc (méně časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Nadýmání
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Hypertenze
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
posturální hypotenze
Stilnox (méně časté) a Betaloc (velmi časté)
Křeče
Stilnox (časté) a Betaloc (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
noční můra
Stilnox (časté) a Betaloc (méně časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Betaloc (časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Betaloc (méně časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Betaloc (méně časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Betaloc (časté)
Pocení zvýšené
Stilnox (méně časté) a Betaloc (méně časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Betaloc (méně časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Betaloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Escitalopram +pharma
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
amnézie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Anorexie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Úzkost
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Artritida
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Bronchitida
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
bolest krku
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zmatek
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
cystitida
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Dysfagie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
depersonalizace
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
dysurie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nadýmání
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
gastroenteritida
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Ezofageální reflux
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
halucinace
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
hyperglykémie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
alergické reakce
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypertenze
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypestéza
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
posturální hypotenze
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Podrážděnost
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Cramps leg
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
letargie
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
menoragie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
menstruační porucha
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Křeče
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nazofaryngitida
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
nervozita
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
noční můra
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
otitis externa
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zánět hltanu
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
rýma
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Sinusitida
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
porucha řeči
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Tachykardie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Žízeň
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Tinitus
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
tremor
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
únik moči
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Infekce močových cest
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vaginitida
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
pocit pálení
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Agitovanost
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
apatie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
emoční labilita
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Migréna
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
bolesti očí
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Vzestup ALT
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Slabost
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Myalgie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Břišní nepohodlí
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
dezorientace
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Rušení pozornosti
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Abnormální sny
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Posturální závratě
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
euforie
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
podráždění očí
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nepohodlí hrudníku
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
časté pohyby střev
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Rozmazané vidění
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
depresivní nálada
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
příznaky influenzy
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zvýšení krevního tlaku
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vizuální poruchy
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
porucha rovnováhy
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Pocení zvýšené
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
porucha spánku
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
amnézie
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Úzkost
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
ataxie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (časté)
Zmatek
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Zácpa
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
snížené libido
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Dysfagie
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
depersonalizace
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
dysartrie
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
dušnost
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Bolesti uší
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Epistaxis
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (časté)
Oční poruchy
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
halucinace
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
hyperventilace
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Hypestéza
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Hypotenze
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
zvýšené libido
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
letargie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
menstruační porucha
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
hypotonia
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
nervozita
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Bolest v končetinách
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
parestézie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
předmenstruační syndrom
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Svědění
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
zvýšené slinění
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Pocení
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (časté)
Synkopa
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Tachykardie
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Žízeň
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Tinitus
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
tremor
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
únik moči
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Zvracení
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Přibývání na váze
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Suchá ústa
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
otupělost
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Agitovanost
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
emoční labilita
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Škubání svalů
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Abnormální sny
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
euforie
Neurol 1,0 (méně časté) a Olanzapin mylan (časté)
akatíza
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
abnormální koordinace
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (méně časté)
Faryngolaryngeální bolest
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (časté)
hypersomnie
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Olanzapin mylan (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Diazepam slovakofarma
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
ataxie
Neurol 1,0 (časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Diazepam slovakofarma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Perindopril arginin actavis
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Bolesti zad
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (velmi časté)
Bolest v končetinách
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Betaloc
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Zácpa
Neurol 1,0 (méně časté) a Betaloc (časté)
mentální deprese
Neurol 1,0 (velmi časté) a Betaloc (méně časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
dušnost
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (méně časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Betaloc (časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Hypotenze
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (velmi časté)
Křeče
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
noční můra
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (méně časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Betaloc (časté)
parestézie
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (méně časté)
Svědění
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Synkopa
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Betaloc (méně časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Zvracení
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (časté)
Přibývání na váze
Neurol 1,0 (velmi časté) a Betaloc (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (méně časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Betaloc (méně časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Betaloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Escitalopram +pharma
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
amnézie
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Anorexie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Úzkost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
ataxie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Psychiatrické poruchy
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zmatek
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zácpa
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
snížené libido
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Dysfagie
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
depersonalizace
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Dermatitida
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Dysmenorea
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
dušnost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolesti uší
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Epistaxis
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
halucinace
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
alergické reakce
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypestéza
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypotenze
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
zvýšené libido
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Podrážděnost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
letargie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
menstruační porucha
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Křeče
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
mydriáza
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
nervozita
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
noční můra
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest v končetinách
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
parestézie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
předmenstruační syndrom
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Svědění
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Záchvat
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zvýšené slinění
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
spánková apnoe
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Synkopa
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Tachykardie
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Žízeň
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Tinitus
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
tremor
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
únik moči
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvracení
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Přibývání na váze
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Snížení hmotnosti
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Suchá ústa
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Agitovanost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
apatie
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
emoční labilita
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Slabost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Svalová síla
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Myalgie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Škubání svalů
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
těsnost v hrudi
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Snížená chuť k jídlu
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
dezorientace
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Rušení pozornosti
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
derealizace
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zhoršení paměti
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Abnormální sny
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
euforie
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hypomania
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
manické
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Rozmazané vidění
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
depresivní nálada
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
riziky
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
abnormální koordinace
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Pocit nervozity
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Horké záblesky
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
hypersomnie
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
pomalost
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
dysfonie
Neurol 1,0 (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Olanzapin mylan a Diazepam slovakofarma
Asténie
Olanzapin mylan (časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
ataxie
Olanzapin mylan (méně časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
závrať
Olanzapin mylan (méně časté) a Diazepam slovakofarma (časté)
Spavost
Olanzapin mylan (velmi časté) a Diazepam slovakofarma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Olanzapin mylan a Perindopril arginin actavis
Bolest břicha
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Asténie
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Bolesti zad
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Bolest na hrudi
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Kašel
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (velmi časté)
Průjem
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Dyspepsie
Olanzapin mylan (velmi časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Otok
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
horečka
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Olanzapin mylan (velmi časté) a Perindopril arginin actavis (velmi časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Bolest v končetinách
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Palpitace
Olanzapin mylan (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Zánět hltanu
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
rýma
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Sinusitida
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Cévní mozková příhoda
Olanzapin mylan (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Olanzapin mylan (méně časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Infekce močových cest
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
kopřivka
Olanzapin mylan (méně časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
virová infekce
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
porucha spánku
Olanzapin mylan (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Nespavost
Olanzapin mylan (velmi časté) a Perindopril arginin actavis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Olanzapin mylan a Betaloc
Bolest břicha
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Artralgie
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
AV blok
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (méně časté)
Zácpa
Olanzapin mylan (velmi časté) a Betaloc (časté)
Průjem
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Závrať
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
dušnost
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Otok
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (méně časté)
vyrážka
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Únava
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Nadýmání
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
Bolest hlavy
Olanzapin mylan (velmi časté) a Betaloc (časté)
Hypertenze
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Hypotenze
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (velmi časté)
posturální hypotenze
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (velmi časté)
Nevolnost
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (časté)
Palpitace
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
parestézie
Olanzapin mylan (časté) a Betaloc (méně časté)
Svědění
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
Synkopa
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
kopřivka
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (méně časté)
závrať
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
Zvracení
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
Přibývání na váze
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (méně časté)
periferní edém
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
Bradykardie
Olanzapin mylan (méně časté) a Betaloc (časté)
Nespavost
Olanzapin mylan (velmi časté) a Betaloc (méně časté)
Spavost
Olanzapin mylan (velmi časté) a Betaloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Olanzapin mylan a Escitalopram +pharma
břišní distenze
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest břicha
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Alopecie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
amenorea
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
amnézie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Anémie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Úzkost
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Artralgie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Artritida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Asténie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
astma
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
ataxie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
fibrilace síní
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
kandidóza
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
bolest krku
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest na hrudi
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zmatek
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
zánět spojivek
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zácpa
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Kašel
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
cystitida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hluchota
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
snížené libido
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Dysfagie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
bludy
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
depersonalizace
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Kontaktní dermatitida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
houbová dermatitida
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
diabetes
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Průjem
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Závrať
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Dyspepsie
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
dušnost
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
dysurie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolesti uší
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Ekzém
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Otok
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Epistaxis
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
ezofagitida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vyrážka
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
krvácení z očí
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Únava
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
horečka
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nadýmání
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
zánět žaludku
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
gastroenteritida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zánět dásní
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
halucinace
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest hlavy
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Hematuria
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
bilirubinemie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hypercholesterolémie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hyperglykémie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hyperlipidemie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypertenze
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypestéza
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypotenze
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
posturální hypotenze
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
zvýšené libido
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
artropatie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zánět hrtanu
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Cramps leg
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
letargie
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
leukocytóza
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
leukopenie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest prsu
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
meléna
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
menoragie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
menstruační porucha
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Pozorování
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nosní kongesce
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nazofaryngitida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nevolnost
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
nervozita
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
neuróza
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Bolest v končetinách
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Palpitace
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
parestézie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Bolesti pánve
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zánět hltanu
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zápal plic
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
polyuria
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
předmenstruační syndrom
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Svědění
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
infekce dýchacích cest
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
rýma
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
zvýšené slinění
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Sinusitida
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
křeč
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
porucha řeči
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Stomatitida
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Cévní mozková příhoda
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
pokus o sebevraždu
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Synkopa
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Tachykardie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Žízeň
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Tinitus
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest zubů
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
tremor
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
únik moči
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Infekce močových cest
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
kopřivka
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vaginitida
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
závrať
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
virová infekce
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvracení
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Přibývání na váze
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Suchá ústa
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zadržování moči
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zimnice
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Urgentní močení
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Agitovanost
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
emoční labilita
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
periferní edém
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hypokinézy
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Migréna
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Gamma GT se zvýšila
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
manická reakce
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
bolesti očí
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zvýšená alkalická fosfatáza
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Vzestup ALT
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
změna barvy kůže
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Suchá kůže
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Porucha akomodace
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
tuhost spár
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nevolnost
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Škubání svalů
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
abnormální myšlení
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Abnormální sny
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
euforie
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
zvýšené jaterní enzymy
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
impotence
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
krvácení z konečníku
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
suché oko
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
makulopapulární vyrážka
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bradykardie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
lymfadenopatie
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
abnormální koordinace
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Abnormální chůze
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
akné
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
porucha spánku
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
zubní infekce
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
hypersomnie
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Nespavost
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
procedurální bolest
Olanzapin mylan (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Spavost
Olanzapin mylan (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
abnormální ejakulace
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Vaginální krvácení
Olanzapin mylan (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Perindopril arginin actavis
Asténie
Diazepam slovakofarma (časté) a Perindopril arginin actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Betaloc
závrať
Diazepam slovakofarma (časté) a Betaloc (časté)
Spavost
Diazepam slovakofarma (velmi časté) a Betaloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Escitalopram +pharma
Asténie
Diazepam slovakofarma (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
ataxie
Diazepam slovakofarma (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
závrať
Diazepam slovakofarma (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Spavost
Diazepam slovakofarma (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Perindopril arginin actavis a Betaloc
Bolest břicha
Perindopril arginin actavis (časté) a Betaloc (časté)
Průjem
Perindopril arginin actavis (časté) a Betaloc (časté)
Otok
Perindopril arginin actavis (časté) a Betaloc (méně časté)
Bolest hlavy
Perindopril arginin actavis (velmi časté) a Betaloc (časté)
Palpitace
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Betaloc (časté)
kopřivka
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Betaloc (méně časté)
Nespavost
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Betaloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Perindopril arginin actavis a Escitalopram +pharma
Bolest břicha
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Asténie
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Bolest na hrudi
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Kašel
Perindopril arginin actavis (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Průjem
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Dyspepsie
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Otok
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
horečka
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest hlavy
Perindopril arginin actavis (velmi časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bolest v končetinách
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Palpitace
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zánět hltanu
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
rýma
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Sinusitida
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Cévní mozková příhoda
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Infekce močových cest
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
kopřivka
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
virová infekce
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
abnormální elektrokardiogram
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
ušní infekce
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
porucha spánku
Perindopril arginin actavis (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nespavost
Perindopril arginin actavis (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc a Escitalopram +pharma
Bolest břicha
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Artralgie
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Zácpa
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Průjem
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Závrať
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
dušnost
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Otok
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
vyrážka
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Únava
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nadýmání
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Bolest hlavy
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Srdeční selhání
Betaloc (velmi časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
pálení žáhy
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Hypertenze
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Hypotenze
Betaloc (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
posturální hypotenze
Betaloc (velmi časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Křeče
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Nevolnost
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
noční můra
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Palpitace
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (časté)
parestézie
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
Svědění
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Synkopa
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
kopřivka
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
závrať
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Zvracení
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Přibývání na váze
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
periferní edém
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Znepokojená koncentrace
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (časté)
periferní chlad
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Bradykardie
Betaloc (časté) a Escitalopram +pharma (méně časté)
Pocení zvýšené
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Nespavost
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Spavost
Betaloc (méně časté) a Escitalopram +pharma (velmi časté)
Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Betaloc & Pantomyl & Amloratio & Ro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, Nespavost,   Vedlejší a n ..více

Stilnox & Atarax & Midazolam & Xana..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Atarax   Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Midazolam accord  Kašel, ospalost, vyrážka, Bolest hlavy, škytavka, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvrace ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Bisoprolol & Zenaro

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Bolesti uší, Otok, ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Stilnox & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Neurol & Olanzapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop