Vedlejší účinky: Neurol 1,0 & Cipralex & Lozap 50 zentiva & Lokren & Euthyrox

Porovnávané léky
Neurol 1,0 (alprazolam)
Cipralex (escitalopram)
Lozap 50 zentiva (losartan)
Lokren (betaxolol)
Euthyrox (levothyroxine sodium)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
amnézie
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
Anorexie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Úzkost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
ataxie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Psychiatrické poruchy
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (velmi časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Zmatek
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
Zácpa
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
snížené libido
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Dysfagie
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
depersonalizace
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Dermatitida
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (velmi časté)
Dysmenorea
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
dušnost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti uší
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Epistaxis
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
halucinace
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (velmi časté)
alergické reakce
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypestéza
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Hypotenze
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
zvýšené libido
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Podrážděnost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
letargie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
menstruační porucha
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Křeče
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
mydriáza
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (velmi časté)
nervozita
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
noční můra
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest v končetinách
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
parestézie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
předmenstruační syndrom
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Svědění
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Záchvat
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zvýšené slinění
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
spánková apnoe
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Synkopa
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Tachykardie
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
Žízeň
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Tinitus
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
tremor
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
únik moči
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Zvracení
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Přibývání na váze
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Snížení hmotnosti
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Suchá ústa
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Agitovanost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
apatie
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
emoční labilita
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Slabost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Svalová síla
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Myalgie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (časté)
Škubání svalů
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
těsnost v hrudi
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Snížená chuť k jídlu
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (časté)
dezorientace
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Rušení pozornosti
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
derealizace
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Zhoršení paměti
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Abnormální sny
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
euforie
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hypomania
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
manické
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Rozmazané vidění
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (časté)
depresivní nálada
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
riziky
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální koordinace
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Pocit nervozity
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Horké záblesky
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (velmi časté)
hypersomnie
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (méně časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Cipralex (velmi časté)
pomalost
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
dysfonie
Neurol 1,0 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Lozap 50 zentiva
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Bolesti zad
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Hypestéza
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Hypotenze
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Příznaky chřipky
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Křeče
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 1,0 (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Tachykardie
Neurol 1,0 (méně časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Přibývání na váze
Neurol 1,0 (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Lokren
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Lokren (časté)
mentální deprese
Neurol 1,0 (velmi časté) a Lokren (méně časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (velmi časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
dušnost
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Lokren (časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (velmi časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (velmi časté)
letargie
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
nervozita
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (méně časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Lokren (časté)
parestézie
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Myalgie
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Lokren (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Lozap 50 zentiva
Bolest břicha
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Anémie
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Asténie
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Bolesti zad
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Bronchitida
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
celulitida
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Bolest na hrudi
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Kašel
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Dyspepsie
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Otok
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Únava
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
horečka
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
zánět žaludku
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Hypestéza
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Hypotenze
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
posturální hypotenze
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
bolest nohy
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Křeče
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Nosní kongesce
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Bolest
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Palpitace
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Zánět hltanu
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Sinusitida
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Tachykardie
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Infekce močových cest
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (velmi časté)
Přibývání na váze
Cipralex (časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
svalová slabost
Cipralex (méně časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Nespavost
Cipralex (velmi časté) a Lozap 50 zentiva (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Lokren
Artralgie
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
Asténie
Cipralex (méně časté) a Lokren (časté)
Bolest na hrudi
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Lokren (velmi časté)
Dyspepsie
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
dušnost
Cipralex (méně časté) a Lokren (časté)
Otok
Cipralex (méně časté) a Lokren (časté)
vyrážka
Cipralex (méně časté) a Lokren (časté)
Únava
Cipralex (časté) a Lokren (velmi časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Lokren (velmi časté)
letargie
Cipralex (méně časté) a Lokren (časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Lokren (časté)
nervozita
Cipralex (časté) a Lokren (méně časté)
Palpitace
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
parestézie
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
rýma
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
Myalgie
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
impotence
Cipralex (časté) a Lokren (časté)
periferní chlad
Cipralex (méně časté) a Lokren (časté)
Bradykardie
Cipralex (méně časté) a Lokren (méně časté)
Nespavost
Cipralex (velmi časté) a Lokren (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lozap 50 zentiva a Lokren
Asténie
Lozap 50 zentiva (velmi časté) a Lokren (časté)
Bolest na hrudi
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Průjem
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Závrať
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (velmi časté)
Dyspepsie
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Otok
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Únava
Lozap 50 zentiva (velmi časté) a Lokren (velmi časté)
Bolest hlavy
Lozap 50 zentiva (velmi časté) a Lokren (velmi časté)
Nevolnost
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Palpitace
Lozap 50 zentiva (méně časté) a Lokren (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Nespavost
Lozap 50 zentiva (časté) a Lokren (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lozap 50 zentiva a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lokren a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Neurol & Cipralex & Lozap & Lokren ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Euthyrox & Itakem & Lamictal & Pros..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Itakem   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Lamictal   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Prosulpin   Vedlejší a nežádoucí účinky Itak ..více

Euthyrox & Helicid & Mertenil & Det..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Mertenil   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Detralex   Vedlejší a nežádoucí ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Euthyrox & Tritace & Nolpaza & Aske..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Tritace   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Nolpaza   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Asketon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyr ..více

Neurol & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Stilnox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Stilnox & Betaloc &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Stilnox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Cipralex & Neurol & Emanera & Isopt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,5  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Cipralex & Sanval & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, Cerebrovaskulární choroby, bolest krku, ..více

Cipralex & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Citalec 10 zentiva břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Ano ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Euthyrox & Itakem & Lamictal & Pros..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Itakem   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Lamictal   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Prosulpin   Vedlejší a nežádoucí účinky Itak ..více

Neurol & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Cipralex & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, ..více

Cipralex & Valdoxan & Neurol & Prag..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Valdoxan   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,5  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psych ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Cipralex & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Elicea břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Anorexie, Úzkos ..více

Cipralex & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop