Acilib - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (méně časté)
Anafylaxe (vzácné)
Anémie (vzácné)
Angioedém (vzácné)
Úzkost (velmi vzácné)
Artralgie (časté)
Zmatek (vzácné)
Zánět spojivek (velmi vzácné)
Zácpa (časté)
Mentální deprese (vzácné)
Průjem (méně časté)
Závrať (časté)
Dušnost (velmi vzácné)
Lyell (velmi vzácné)
Eructation (méně časté)
Erythema multiforme (velmi vzácné)
Vyrážka (méně časté)
Únava (časté)
Horečka (vzácné)
Nadýmání (časté)
Proplachování (velmi vzácné)
Glossodynia (časté)
Halucinace (vzácné)
Bolest hlavy (méně časté)
Hyperglykémie (méně časté)
Alergické reakce (méně časté)
Zvýšené triglyceridy (velmi vzácné)
žloutenka (velmi vzácné)
Leukopenie (velmi vzácné)
Nevolnost (časté)
Intersticiální nefritida (velmi vzácné)
Bolest (méně časté)
Svědění (méně časté)
Stevensův Johnsonův syndrom (velmi vzácné)
Trombocytopenie (velmi vzácné)
Kopřivka (vzácné)
Zvracení (časté)
Suchá ústa (vzácné)
Selhání jater (velmi vzácné)
Periferní edém (vzácné)
Hypomagnezémie (vzácné)
Poškození jater (velmi vzácné)
Abnormální testy jaterních funkcí (méně časté)
Retrosternální bolest (velmi vzácné)
Myalgie (velmi vzácné)
Bolest břicha v horní části (časté)
Dezorientace (vzácné)
Hořká chuť (časté)
Zvýšené jaterní enzymy (časté)
Kovová chuť (časté)
Sepse (vzácné)
Rozmazané vidění (méně časté)
Fotosenzitivita (velmi vzácné)
Horké záblesky (velmi vzácné)
Nespavost (méně časté)

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7