Acilib - Interakce


 

Interakce léku: Acilib Enterosolventní tableta


Generikum: pantoprazole
Účinná látka: pantoprazole sodium sesquihydrate
ATC skupina: A02BC02 - pantoprazole
Obsah účinných látek: 20MG
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Acilib 20 mg
- jestliže jste alergický(á) na pantoprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce) viz „Další léčivé přípravky a
přípravek Acilib 20 mg“

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acilib 20 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže jste byl(a) léčen(a) pro pálení žáhy či zažívací obtíže nepřetržitě po dobu 4 či více
týdnů
- jestliže je Vám více než 55 let a denně užíváte volně prodejné léky na zažívací obtíže
- jestliže je Vám více než 55 let a máte nové příznaky refluxu nebo se Vaše příznaky změnily
- jestliže jste v minulosti měl(a) žaludeční vřed nebo operaci žaludku
- jestliže máte problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže či očí)
- jestliže pravidelně docházíte k lékaři kvůli závažným zdravotním potížím nebo onemocněním
- jestliže máte podstoupit endoskopii nebo dechový test nazývaný C-urea dechový test
- pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku
Acilib 20 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny
- pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A)

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Acilib 20 mg bude možná nutné ukončit.
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Informujte svého lékaře neprodleně, jestliže před užíváním tohoto přípravku nebo po léčbě tímto
přípravkem zaznamenáte některé z dále popsaných příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev
jiného, závažnějšího onemocnění:
- neúmyslný úbytek tělesné hmotnosti (bez diety či cvičení)
- zvracení, zejména opakované
- zvracení krve; může se projevit jako černá kávová sedlina ve zvratcích
- zaznamenáte krev ve stolici; stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled
- obtíže při polykání nebo bolest při polykání
- vypadáte bledý(á) a cítíte se slabý(á) (anémie)
- bolest na hrudi
- bolest břicha
- silný a/nebo neustupující průjem, protože Acilib 20 mg byl spojován s mírným
zvýšením výskytu infekčního průjmu.
Lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření.

Jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby
přípravkem Acilib 20 mg, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.
Nepoužívejte jej jako preventivní lék.

Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte
pravidelně docházet na kontroly k lékaři.

Děti a dospívající
Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti se podávání přípravku Acilib 20 mg
dětem a dospívajícím do 18 let nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Acilib 20 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Acilib 20 mg může narušit správné působení některých léků. Zejména léků obsahujících některou z
následujících léčivých látek:
- atazanavir (k léčbě HIV infekce). Přípravek Acilib 20 mg nesmíte užívat, jestliže užíváte
atazanavir (Viz Neužívejte přípravek Acilib 20 mg).
- ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)
- warfarin and fenprokumon (na zředění krve a zabránění tvorby sraženin). V takovém případě
můžete potřebovat další krevní testy.
- methotrexát (k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a rakoviny) - jestliže užíváte methotrexát,
může lékař dočasně zastavit léčbu přípravkem Acilib 20 mg, protože pantoprazol může zvýšit
hladiny methotrexátu v krvi.

Neužívejte přípravek Acilib 20 mg současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v
žaludku, jako jsou např. jiné inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol či rabeprazol) nebo
H2 antagonisté (např. rantidin, famotidin).

Můžete ale užívat Acilib 20 mg s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová, hydrogenuhličitan
sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý, nebo jejich kombinace), je-li potřeba.

Přípravek Acilib 20 mg s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé s trochou tekutiny před jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky, jako jsou závrať nebo porucha vidění, neměl(a) byste řídit
nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Acilib 20 mg
Přípravek Acilib 20 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
kontaktujte ho před zahájením užívání tohoto přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop