Acilib - Interakce, účinky


 
Metabolismus pantoprazolu může být snížen při kombinaci s Gemfibrozilem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s dronedaronem.
Metabolismus dronabinolu může být snížen v kombinaci s pantoprazolem.
Koncentrace erlotinibu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Pantoprazolem.
Sérová koncentrace Raltegraviru může být zvýšena, pokud je kombinován s Pantoprazolem.
Koncentrace pantoprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Bosentanem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen při kombinaci s Armodafinilem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s cyklosporinem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s bortezomibem.
Koncentrace pantoprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s třezalkou tečkovanou.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s azithromycinem.
Metabolismus Cisapridu může být snížen při kombinaci s Pantoprazolem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s klarithromycinem.
Metabolismus famotidinu může být snížen v kombinaci s pantoprazolem.
Sérová koncentrace nilotinibu může být snížena, pokud je kombinován s pantoprazolem.
Koncentrace pantoprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
Koncentrace indinaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s pantoprazolem.
Koncentrace pantoprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s aprepitantem.
Metabolismus Rabeprazolu může být snížen v kombinaci s Pantoprazolem.
Koncentrace aktivních metabolitů Nelfinaviru v séru může být snížena, pokud je Nelfinavir používán v kombinaci s Pantoprazolem, což vede ke ztrátě účinnosti.
Metabolismus melatoninu může být snížen při kombinaci s pantoprazolem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen při kombinaci s venlafaxinem.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s pantoprazolem.
Metabolismus flutamidu může být snížen, pokud je kombinován s pantoprazolem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen, pokud je kombinován s lovastatinem.
Koncentrace itrakonazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Pantoprazolem.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s lidokainem.
Pantoprazol může způsobit zvýšení absorpce methylfenidátu, což má za následek zvýšení koncentrace v séru a případně zhoršení nežádoucích účinků.
Metabolismus pantoprazolu může být snížen v kombinaci s Rucaparibem.
Metabolismus sertralinu může být snížen při kombinaci s pantoprazolem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: