Acc - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Acc Sirup (SPC)


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 20MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)

Acc Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující: Dospělí a dospívající od 14 let10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu...více

Acc Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti: Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z...více

Acc Interakce

Neužívejte ACC 20 mg/ml sirup: - jestliže jste alergický(á) na acetylcystein, methylparaben nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku ACC 20 mg/ml sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění)....více

Zobrazit celý příbalový leták

Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
19 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
23 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop