Oční kapky, timolol


Výsledky hledání na výraz oční kapky, timolol
Poslední aktualizace: 2022-09-25


Kombinace, interakce: Timo-comod 0,5% & Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok


Timo-comod 0,5% & Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok . Timo-comod 0,5% & Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok . Timolol může zvýšit hypotenzní aktivitu Latanoprostu....Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok (latanoprost)...

Tagy: Kombinace, interakce Timo-comod, Timo-comod 0,5% & Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok, oční kapky, timolol

Vedlejší účinky: Timo-comod 0,5% & Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok


Vedlejší a nežádoucí účinky Timo-comod 0,5% a Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok ....Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok (latanoprost)...

Tagy: Vedlejší účinky Timo-comod, Timo-comod 0,5% & Unilat 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok, oční kapky, timolol

Xaloptic combi


Jakoukoliv operaci oka (včetně operace šedého zákalu) nebo jste prodělal(a) operaci .. ..jakoukoliv operaci oka v minulosti -oční potíže ( Jestliže trpíte nějakým onemocněním srdce, bude se možná Váš ošetřující lékař chtít před zahájením podávání těchto očních kapek přesvědčit, že je Váš zdravotní stav pod kontrolou. Další léčivé přípravky a přípravek Xaloptic Combi .. ..Xaloptic Combi může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. jiné přípravky obsahující timolol, ať už perorální nebo oční), které patří do stejné skupiny léků jako timolol a mohly by mít a jejich účinky by se mohly sčítat; .. Proto oční čočky před aplikací tohoto přípravku z očí vyjměte a před jejich opětovným nasazením zpět do oka vyčkejte minimálně 15 minut. Zánět očních víček; .. Malé skvrnky na povrchu oka/očí (tečkovitá keratitida), oční potíže; .. Zánět a otok očí či očních víček a .....

Tagy: Xaloptic combi, oční kapky, timolol

Uni timolol 0,5% unimed pharma


PHARMA používat Nepoužívejte přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA oční kapky, roztok - jestliže jste alergický( Zvlášť závažné důvody musí být pro podávání očních kapek dětem od 1 do 8 let. Timolol ve formě očních kapek má být obecně používán s opatrností u mladých pacientů. Timolol ve formě očních kapek byl hodnocen u dětí ve věku 12 dní až 5 let se zvýšeným očním tlakem nebo s diagnostikovaným glaukomem. Další léčivé přípravky a přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA může ovlivňovat nebo být ovlivněn dalšími léky, které používáte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Všeobecně se doporučuje, aby mezi aplikací jiných očních léků a přípravku UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA byl dodržen nejméně pětiminutový interval. Přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA s jídlem a pitímJelikož .....

Tagy: Uni timolol 0,5%, 0,5% unimed pharma, oční kapky, timolol

Tyrez


Zánět jater (hepatitida), který může způsobit bolesti břicha, ztrátu chuti k jídlu a v některých případech žloutenku se žlutým očním bělmem a kůží a ztmavnutím moči. oční kapky s timololem pro léčbu glaukomu)...

Tagy: Tyrez, oční kapky, timolol

Timo-comod 0,5%


Děti a dospívajícíRoztok očních kapek Timolol je nutno obecně u mladých pacientů používat s opatrností. COMOD 0,5 % může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence: Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů)Časté (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů)Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů)Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů)Není známo (z dostupných údajů nelze určit) Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky i timolol je vstřebáván do krve. Frekvence 4 / 5 výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří: Systémové alergické reakce včetně anngioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované vyrážky, svědění, anafylaktické reakce, systémový lupus erythematodes. Příznaky a známky
Tagy: Timo-comod 0,5%, oční kapky, timolol

Taptiqom


Před použitím tohoto léčivého přípravku oznamte svému lékaři, jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a): • onemocnění srdečních tepen (příznaky mohou zahrnovat bolesti nebo tíseň na hrudi, dušnost nebo pocit dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak; • poruchy srdečního rytmu, jako je pomalý srdeční tep; • dýchací potíže, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc; • nedostatečný krevní oběh (jako je Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom); • cukrovka, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi; • zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a příznaky onemocnění štítné žlázy; • jakékoliv alergie nebo anafylaktické reakce; • myasthenia gravis (vzácné onemocnění způsobující svalovou slabost); • jiné oční onemocnění; například onemocnění rohovky ( průhledné tkáně pokrývající přední část oka) nebo onemocnění vyžadující oční chirurgický zákrok. Prosím, nezapomeňte, že přípravek Taptiqom může mít následující účinky a že některé z nich mohou být trvalé: • Taptiqom může způsobit prodloužení řas, .....

Tagy: Taptiqom, oční kapky, timolol

Sobycor


Blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky s timololem k léčbě glaukomu) zánět jater, který může způsobit zežloutnutí kůže nebo očního bělma - některé výsledky jaterních krevních testů nebo hladin tuků se liší od normálních hodnot - reakce alergického typu, jako je svědění, zrudnutí, vyrážka - porucha erekce - noční můry, halucinace - mdloby. blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky s timololem k léčbě glaukomu)...

Tagy: Sobycor, oční kapky, timolol

Rozaduo


Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) .. ..Účinky na oko zánět povrchu oka, zánět očních víček, otok spojivky, zvýšený růst řas, zánět duhovky, zánět oka, citlivost na světlo, snížené vidění, únava očí, oční alergie, otok oka, zvýšená tvorba slz, zarudnutí víčka, změna barvy víčka .. Celkové nežádoucí účinky alergie na léky, závratě, bolest hlavy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, dušnost, zvýšený růst vlasů, zatékání hlenu do hrdla, zánět kůže a svědění, snížená srdeční frekvence .. ..Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000) .. ..Účinky na oko ztenčení povrchu oka, zánět žláz očních víček, praskání krevních cév v oku, krusty na okrajích víček, abnormální poloha řas, abnormální růst řas .. Celkové nežádoucí účinky nervozita, nepravidelná srdeční frekvence, ztráta vlasů, poruchy hlasu, dušnost, kašel, podráždění hrdla, kopřivka, abnormální jaterní krevní testy, změna barvy kůže, ztmavnutí kůže, žízeň, únava, diskomfort uvnitř nosu, zbarvení moči, bolest v rukou a nohou .. ..Není známo (z dostupných údajů nelze určit) .. ..Účinky na oko .....

Tagy: Rozaduo, oční kapky, timolol

Oftan timolol 0,50%


DětiTimolol ve formě očních kapek má být obecně používán s opatrností u mladých pacientů. Timolol oční kapky byly hodnoceny u kojenců a dětí ve věku 12 dní až 5 let se zvýšeným očním tlakem nebo s diagnostikovaným glaukomem. Oftan Timolol oční kapky může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. chloridOftan timolol oční kapky obsahují benzalkonium-chlorid jako konzervační prostředek, který může způsobit podráždění očí a změnit barvu měkkých kontaktních čoček. To pomůže, aby se oční kapkynedostaly do slzného kanálku. li používán i další místně podávaný oční přípravek, je nutné podávat Oftan Timolol vždy nejméně s pětiminutovým odstupem. minut) a stiskněte prstem vnitřní oční .....

Tagy: Oftan timolol 0,50%, oční kapky, timolol

Metoprolol saneca


Blokátory (jako jsou oční kapky s timololem) noradrenalin a adrenalin (neurotransmitery které se přirozené vyskytují v těle a mají povzbuzující účinek na kardiovaskulární systém a tímto způsobem zvyšují krevní tlak) nebo léky s podobným účinkem, jako jsou léky používaná na léčbu kašle, nosní nebo oční kapky: krevní tlak se může zvýšit. blokátory (jako jsou oční kapky s timololem) noradrenalin a adrenalin (neurotransmitery které se přirozené vyskytují v těle a mají povzbuzující účinek na kardiovaskulární systém a tímto způsobem zvyšují krevní tlak) nebo léky s podobným účinkem, jako jsou léky používaná na léčbu kašle, nosní nebo oční kapky: krevní tlak se může zvýšit....

Tagy: Metoprolol saneca, oční kapky, timolol

Latanoprost/timolol warren


Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních nebo očních problémech, které jste měl( jakoukoli oční potíže ( Další léčivé přípravky a Latanoprost/Timolol WarrenPřípravek Latanoprost/Timolol Warren může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích (včetně očních kapek) Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): • bolest hlavy • zarudnutí oka, zánět oka (konjunktivitida), rozmazané vidění, slzení, zánět očních víček, podráždění nebo poškození povrchu oka • kožní vyrážky nebo svědění ( Poruchy oka: • změny řas a jemných chloupků kolem očí (zvětšení jejich počtu, jejich zesílení, prodloužení nebo ztmavnutí), změny ve směru růstu řas, otok oka, duhovky nebo očního pozadí ( Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i přípravek Latanoprost/Timolol Warren se vstřebává do krve. .....

Tagy: Latanoprost/timolol warren, oční kapky, timolol

Přečtěte si o tématu Oční Kapky, Timolol. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma oční kapky, timolol, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Oční Kapky, Timolol. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Oční Kapky, Timolol.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 43 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: