Léky na pálení žáhy


Výsledky hledání na výraz léky na pálení žáhy
Poslední aktualizace: 2022-09-24


Zypsilan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) léky k léčbě: - bakteriální infekce; tyto léčivé .....

Tagy: Zypsilan, léky na pálení žáhy

Zoletorv


Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zoletorv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • jste v minulosti měl(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo pokud máte v mozku malé dutinky vyplněné tekutinou po předchozích cévních mozkových příhodách, • máte problémy s ledvinami, • máte málo aktivní štítnou žlázu (hypothyreózu), • jste měl(a) opakovanou nebo nevysvětlitelnou bolest svalů, máte v osobní nebo rodinné anamnéze svalové problémy, • jste v minulosti měl(a) svalové problémy během léčby jinými léky snižujícími hladinu lipidů ( Kombinovanému užívání přípravku Zoletorv a fibrátů (léky na snížení cholesterolu) Existují některé léky, které mohou změnit účinky přípravku Zoletorv nebo jejichž účinky mohou být přípravkem Zoletorv změněny ( Tento typ interakce může vést k tomu, že jeden nebo oba léky budou méně účinné. Případně to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně důležitého stavu poškozujícího svaly známého jako „rabdomyolýza” popsaného v bodě 4: • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci), • .....

Tagy: Zoletorv, léky na pálení žáhy

Zitrocin


Užíváte námelové alkaloidy, jako je ergotamin (k léčbě migrény), protože tyto léky se nemají užívat současně s azithromycinem ( Přípravek ZITROCIN může reagovat s některými jinými léky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků: - antacida – používána při pálení žáhy a poruchách trávení. warfarin nebo podobné léky k ředění krve. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskyt-nout u každého. antacida – používána při pálení žáhy a poruchách trávení....

Tagy: Zitrocin, léky na pálení žáhy

Ziprasidon mylan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: • antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval/a v nedávné době léky pro léčbu: • bakteriální infekce ( lithium, karbamazepin a valproát – léky zvané stabilizátory nálady • deprese, včetně některých serotonergních přípravků jako jsou SSRI např. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): • další alergické reakce • vysoké hodnoty prolaktinu v krvi, které mohou být zjištěny během krevních testů • zvýšená chuť k jídlu • záchvat paniky, nervozita, pocit .....

Tagy: Ziprasidon mylan, léky na pálení žáhy

Zinnat


ProbenecidPerorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání kvasinek ( antacida užívaná k léčbě pálení žáhy)...

Tagy: Zinnat, léky na pálení žáhy

Zevesin


Pokud trpíte závažnou chorobou jater .. .. .. .. .. pokud užíváte léky, které mohou zpomalovat vylučování přípravku Zevesin z organismu ( Je zvláště důležité Vašeho lékaře informovat, pokud užíváte: .. .. .. jiné anticholinergní léky; účinky obou léčiv, včetně nežádoucích, se mohou sčítat. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. pokud trpíte brániční kýlou nebo pálením žáhy. asté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): .. .. .. .. rozmazané vidění, .. .. .. zácpa, nevolnost, trávicí obtíže, s příznaky jako je pocit plnost, bolest břicha, říhání a pálení žáhy ( včetně pálení žáhy)...

Tagy: Zevesin, léky na pálení žáhy

Zenon


Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu ( Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. Jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty ( gemfibrozil, fenofibrát (léky ke snížení hladiny cholesterolu) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud Vám Váš lékař předepsal přípravek Zenon spolu s kolestyraminem, nebo jiným sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol) svalový enzym); kašel; trávicí potíže; pálení žáhy; nevolnost; bolest kloubů; svalové křeče; bolest krku; snížení chuti k jídlu; bolest; bolest na hrudi; návaly horka; vysoký krevní tlak; pocit brnění; sucho v ústech; zánět žaludku; svědění; vyrážka; kopřivka nebo jiné kožní reakce; bolest zad; svalová slabost; bolest rukou a nohou; otok, zejména rukou a nohou; zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Zenon (...

Tagy: Zenon, léky na pálení žáhy

Zenavil


Alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty)  inhibitory proteáz k léčbě AIDS (ritonavir)  fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (léky proti křečím) rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí)  léky jako je ketokonazol v tabletách nebo itrakonazol ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vy a Vaše partnerka se musíte zapojit do předehry, stejně jako kdybyste léky na poruchu erekce neužíval. Další hlášené nežádoucí účinky rozdělené podle indikace: Nežádoucí účinky u erektilní dysfunkce a benigní hyperplazie prostaty Časté (postihují až 1 pacienta z 10) bolest hlavy, bolest zad, bolest svalů, bolest končetin, zarudnutí obličeje, překrvení nosní sliznice, trávicí potíže a pálení žáhy Méně časté ( Nežádoucí účinky u plicní arteriální hypertenzeVelmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) bolest hlavy, návaly, překrvení sliznice nosní a nosních dutin (ucpaný nos), pocit na zvracení, poruchy trávení .....

Tagy: Zenavil, léky na pálení žáhy

Zemplar


Některé léky mohou mít vliv na působení tohoto přípravku nebo mohou zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků. digoxin, diuretika nebo močopudné léky); - s obsahem zdroje fosfátu ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) nežádoucí účinky pozorované u pacientů při užívání tobolek parikalcitolu zahrnují alergické reakce (jako je dýchavičnost, sípot, vyrážka, svědění nebo otok obličeje a rtů), pokles hladin hormonů příštitných tělísek, průjem, svalové křeče, nevolnost, závratě, nepříjemné pocity v žaludku nebo bolest, zvracení, slabost, únava, vyrážka, zápal plic, snížená chuť k jídlu, snížení hladiny vápníku, neobvyklá chuť v ústech, nepravidelný srdeční rytmus, zácpa, sucho v ústech, pálení žáhy (...

Tagy: Zemplar, léky na pálení žáhy

Zeldox


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit ( li pomalý srdeční puls a/nebo nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasteron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval(a) v nedávné době léky k léčbě: - bakteriální infekce ( li v současnosti nebo jste nedávno užíval(a) následující léky: verapamil, chinidin, itrakonazol nebo ritonavir. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):  Potíže se .....

Tagy: Zeldox, léky na pálení žáhy

Přečtěte si o tématu Léky Na Pálení žáhy. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na pálení žáhy, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Pálení žáhy. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Pálení žáhy.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 18 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: