Léky na odvodnění

Poslední aktualizace: 2019-11-13Výsledky hledání na výraz léky na odvodnění:


Zypsilan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) léky k léčbě: - bakteriální infekce; .....

Tagy: Zypsilan, léky na odvodnění

Zonisamide glenmark


Jestliže jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika (k léčbě infekcí), thiazidová diuretika (léky k odvodnění) Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonisamide Glenmark se má používat s opatrností u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, např. Další léky, např. Pokud užíváte Zonisamide Glenmark s dalšími léky proti epilepsii: • Úvodní dávka je 50 mg denně podávaných ve dvou stejných dávkách po 25 mg. Neužívejte Zonisamide Glenmark: - jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika ( k léčbě infekcí) thiazidová diuretika ( léky k odvodnění) a .....

Tagy: Zonisamide glenmark, léky na odvodnění

Zipsi


Jestliže užíváte léky na léčbu poruch srdečního rytmu nebo léky ovlivňující srdeční rytmus,jako jsou: antiarytmika třídy IA a III, oxid arsenitý, halofantrin, levomethadyl acetát, mesoridazin, thioridazin, primozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron mesilát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením tzv. li pomalý klidový srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) To zahrnuje léky pro léčbu: - bakteriální infekce; tyto léky jsou známé jako antibiotika; např. změn nálady (od deprese po euforii), agitovanosti (neklidu) a podrážděnosti; tyto jsou známé jako léky ke stabilizování nálady, např. deprese, zahrnující některé serotoninergní léky např. li v současnosti nebo jste nedávno užíval(a) následující léky: verapamil, chinidin, itrakonazol nebo ritonavir. Podobně jako všechny
Tagy: Zipsi, léky na odvodnění

Ziprasidon mylan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: • antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval/a v nedávné době léky pro léčbu: • bakteriální infekce ( lithium, karbamazepin a valproát – léky zvané stabilizátory nálady • deprese, včetně některých serotonergních přípravků jako jsou SSRI např. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neužívejte přípravek Ziprasidon Mylan• jestliže jste alergický/á na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Alergická reakce se může projevovat vyrážkou, svěděním, otokem .....

Tagy: Ziprasidon mylan, léky na odvodnění

Zeldox


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit ( li pomalý srdeční puls a/nebo nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasteron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval(a) v nedávné době léky k léčbě: - bakteriální infekce ( li v současnosti nebo jste nedávno užíval(a) následující léky: verapamil, chinidin, itrakonazol nebo ritonavir. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neužívejte přípravek Zeldox - jestliže jste alergický( na ziprasidon nebo .....

Tagy: Zeldox, léky na odvodnění

Yosefinne


Pokud někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu; • pokud máte rakovinu; • pokud máte onemocnění jater (jako obstrukce žlučovodu, která může způsobit žloutenku a příznaky jako svědění) nebo žlučníku (jako žlučníkové kameny); • pokud máte problémy s ledvinami (jiné než uvedené v bodě „Neužívejte přípravek Yosefinne“) a užíváte léky zvyšující hladinu draslíku v krvi. ztráta vlasů, onemocnění krve zvané porfyrie, kožní vyrážka s puchýři během těhotenství (herpes gestationis), nervové onemocnění způsobující náhlé pohyby těla (Sydenhamova chorea); • pokud máte vysoký krevní tlak v průběhu užívání přípravku, který není kontrolován léky; • pokud máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji a krku, známé jako „těhotenské skvrny“ ( Co musíte dělat, jestliže se krvácení neobjeví během dnů, kdy užíváte placebo tablety Jestliže jste užívala všechny růžové tablety správně, nezvracela jste nebo neměla těžší průjem a neužívala jste žádné jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Další léčivé přípravky a .....

Tagy: Yosefinne, léky na odvodnění

Yanimo respimat 2,5 mikrogramŮ/2,5 mikrogramŮ


Nepoužívejte Yanimo Respimat společně s určitými léky, které obsahují dlouhodobě působící ß-adrenergní agonisty, jako je salmeterol nebo formoterol. Pokud pravidelně používáte určité léky, které se nazývají krátkodobě působící ß-adrenergní přípravky, jako je salbutamol, pokračujte v jejich používání pouze při léčbě akutních příznaků, jako je dušnost. jakékoli léky podobné povahy jako Yanimo Respimat ( Tyto léky mohou vést ke ztrátě účinku přípravku Yanimo Respimat. Mezi tyto léky patří:osteroidy ( Pokud užíváte tyto léky společně s přípravkem Yanimo Respimat mohou se objevit příznaky, jako jsou svalové křeče, svalová slabost nebo abnormální srdeční rytmus. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nepoužívejte Yanimo Respimat-jestliže jste alergický( na tiotropium nebo olodaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na atropin nebo podobné látky jako například ipratropium nebo oxitropium. Upozornění .....

Tagy: Yanimo respimat 2,5, 2,5 mikrogramŮ/2,5 mikrogramŮ, léky na odvodnění

Xaleec combi


Jste alergický(á) na sulfonamidové léky. Pokud si nejste jistý( Jestliže užíváte jisté léky, může Váš lékař průběžně potřebovat provedení krevních testů. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte: inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Xaleec Combi mg/12,5 mg, jestliže” a “Upozornění a opatření”) jiné léky napomáhající snižovat krevní tlak, včetně betablokátorů a diazoxidu. nesteroidní antirevmatika, jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib nebo etorikoxib (léky k mírnění bolesti a zánětu) léky na snížení cholesterolu, jako je kolestipol nebo cholestyramin (léky snižující lipidy na bázi pryskyřice) jiné léky, které mohou vést k posílení antihypertenzního účinku, jako je baklofen ( Pokud si nejste jistý(á), o jaké léky jde, zeptejte se svého lékaře. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. .....

Tagy: Xaleec combi, léky na odvodnění

Xaleec


Tyto léky se používají k léčbě srdečního selhání ( Xaleec může ovlivnit způsob, jakým účinkují některé jiné léky a některé léky mohou mít vliv na Xaleec. Pokud užíváte nějaké léky, lékař Vás může čas od času poslat na odběry krve. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, a proto informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte: • jiné léky, které pomáhají snížit Váš krevní tlak, včetně beta-blokátorů, diazoxidu a inhibitorů ACE, jako jsou enalapril, captopril, lisinopril nebo ramipril. nesteroidní a protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib či etorikoxib (léky na zmírnění bolesti a zánětu) kyselinu acetylsalicylovou (pokud užíváte více než 3 g denně) (léky na zmírnění bolesti a zánětu) přípravky s draslíkem či náhrady soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku v krvi) Neužívejte přípravek Xaleec• pokud jste alergický( na kandesartan-cilexetil nebo na kteroukoli další .....

Tagy: Xaleec, léky na odvodnění

Voltaren retard


Pokud užíváte přípravek Voltaren retard současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti ( warfarin) nebo léky na deprese ( Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) .. .. .. Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) .. .. .. Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Voltaren retard se nesmí užívat v průběhu posledních tří měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vždy dodržuje všechny .....

Tagy: Voltaren retard, léky na odvodnění

Přečtěte si o tématu Léky Na Odvodnění. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na odvodnění, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Odvodnění. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Odvodnění.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: