Trozel - Interakce


 

Interakce léku: Trozel Potahovaná tableta


Generikum: letrozole
Účinná látka: letrozole
ATC skupina: L02BG04 - letrozole
Obsah účinných látek: 2,5MG
Balení: Blistr

Řiďte se přesně pokyny svého lékaře. Mohou se lišit od obecných informací v této příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Trozel:

- jestliže jste alergická na letrozol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6,
- jestliže máte doposud menstruační krvácení, tj. ještě jste neprodělala menopauzu,
- jste-li těhotná,
- jestliže kojíte.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Trozel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater,
- jestliže jste měla osteoporózu nebo zlomeniny kostí (viz také Sledování Vaší léčby přípravkem Trozel v bodě 3).
Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, sdělte to svému lékaři. Lékař to vezme v úvahu během léčby přípravkem Trozel.

Děti a dospívající (mladší 18 let)

Děti a dospívající nesmí tento léčivý přípravek užívat.

Starší pacientky (65 a více let)

Pacientky ve věku 65 let a více mohou užívat tento přípravek ve stejných dávkách jako ostatní dospělé

pacientky.

Další léčivé přípravky a přípravek Trozel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nejsou na lékařský předpis.

Těhotenství, kojení a fertilita

Přípravek Trozel smíte užívat, jen pokud u Vás proběhla menopauza. Nicméně se poraďte s Vaším lékařem o použití vhodné antikoncepce, protože během léčby přípravkem Trozel je potenciálně stále možné otěhotnět.

Nesmíte užívat přípravek Trozel 2,5 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože by to mohlo poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete závratě, únavu, ospalost nebo se celkově necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit opět normálně.

Trozel obsauje oranžovou žluť

Tento přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110). Tato složka může způsobovat alergické reakce.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop