Trozel - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Trozel Potahovaná tableta


Generikum: letrozole
Účinná látka: letrozole
ATC skupina: L02BG04 - letrozole
Obsah účinných látek: 2,5MG
Balení: Blistr

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků je mírná až středně závažná a obvykle odezní po několika dnech až týdnech léčby.

Některé z těchto nežádoucích účinků, jako jsou návaly horka, vypadávání vlasů nebo krvácení z pochvy mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů ve Vašem těle.

Neznepokojujte se tímto seznamem možných nežádoucích účinků. Je možné, že se u Vás žádný z nich neprojeví.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné: Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) nebo méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): - Slabost, ochrnutí nebo ztráta citlivosti části těla (zejména rukou nebo nohou), ztráta koordinace, nevolnost, potíže s mluvením nebo dýcháním (příznak mozkové poruchy, např. mrtvice). - Náhlá svíravá bolest na hrudi (příznak srdeční poruchy). - Potíže s dýcháním, bolest na hrudi, mdloby, zrychlený srdeční tep, modravé zabarvení kůže nebo náhlá bolest rukou, nohou nebo chodidel (příznaky vzniku krevní sraženiny). - Otok a zarudnutí podél žíly, která je velmi citlivá a případně bolestivá na dotek. - Vysoká horečka, zimnice nebo vředy v ústech způsobené infekcemi (nedostatek bílých krvinek). - Závažné přetrvávající rozmazané vidění. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře. Informujte také ihned svého lékaře, pokud se u Vás během léčby přípravkem Trozel objeví některý z následujících příznaků: - Otoky, zejména na obličeji a krku (známky alergické reakce). - Žlutá barva kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (známky hepatitidy (zánětu jater)). - Vyrážka, zrudnutí kůže, puchýře na rtech, očích nebo v ústech, olupování kůže, horečka (známky kožního onemocnění). Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob. - Návaly horka - Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolemie) - Únava - Zvýšené pocení - Bolest v kostech a kloubech (artralgie) Pokud pociťujete jako závažný kterýkoli z výše uvedených účinků, řekněte to svému lékaři. Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob. - Kožní vyrážka - Bolest hlavy - Závratě - Malátnost (celkový pocit nevolnosti) - Poruchy trávicího ústrojí jako jsou nevolnost, zvracení, špatné trávení, zácpa, průjmy - Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu - Bolest ve svalech - Řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporóza), vedoucí v některých případech ke zlomeninám viz také Sledování Vaší léčby přípravkem Trozel v bodě 3) - Otoky paží, rukou, nohou, kotníků (edém) - Deprese - Zvýšení tělesné hmotnosti - Vypadávání vlasů - Zvýšený tlak krve (hypertenze) - Bolest žaludku - Suchá kůže - Krvácení z pochvy Pokud pociťujete jako závažný kterýkoli z výše uvedených účinků, řekněte to svému lékaři. Další nežádoucí účinky jsou méně časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob. - Nervové poruchy jako jsou úzkost, nervozita, podrážděnost, ospalost, poruchy paměti, spavost, nespavost - Bolest nebo pocit pálení na rukách nebo zápěstí (syndrom karpálního tunelu) - Změny citlivosti (zejména citlivosti na dotyk) - Oční poruchy jako jsou rozmazané vidění nebo podráždění oka - Bušení srdce (palpitace), rychlý tep - Kožní problémy jako je svědění (kopřivka) - Výtok z pochvy nebo suchost pochvy - Ztuhnutí kloubů (artritida) - Bolest prsů - Horečka - Žízeň, poruchy vnímání chuti, sucho v ústech - Suchost sliznic - Infekce močového ústrojí, nutnost často močit - Kašel - Zvýšená hladina enzymů

Nežádoucí účinky s četností není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

- Lupavý prst, stav při kterém se Váš prst nebo palec zůstává ohnutý.

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop