Ramil 2,5


Výsledky hledání na výraz Ramil 2,5
Poslední aktualizace: 2021-05-09


Kombinace, interakce: Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil & Mertenil & Glucophage xr


Betaloc sr & Mono mack depot .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metoprolol kombinuje s isosorbidmononitrátem. Betaloc sr & Pi ramil .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Metoprololem. Mono mack depot & Pi ramil (ramipril)...

Tagy: Kombinace, interakce Betaloc, Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil & Mertenil & Glucophage xr, Ramil 2,5

Vedlejší účinky: Imasup & Xarelto & Prednison 5 léčiva & Furon & Trajenta & Piramil


Vedlejší a nežádoucí účinky Imasup a Xarelto . . Vedlejší a nežádoucí účinky Imasup a Prednison 5 léčiva . . Vedlejší a nežádoucí účinky Imasup a Furon .Trombocytopenie, . Vedlejší a nežádoucí účinky Imasup a Trajenta . . Vedlejší a nežádoucí účinky Imasup a Pi ramil . . .....Piramil (ramipril)...

Tagy: Vedlejší účinky Imasup, Imasup & Xarelto & Prednison 5 léčiva & Furon & Trajenta & Piramil, Ramil 2,5

Vedlejší účinky: Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil


Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Piracetam al 800 . . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Mono mack depot .Závrať, Hypotenze, Nevolnost, . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Preductal mr . . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Pi ramil .Průjem, Závrať, .....Piramil (ramipril)...

Tagy: Vedlejší účinky Betaloc, Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil, Ramil 2,5

Kombinace, interakce: Imasup & Xarelto & Prednison 5 léčiva & Furon & Trajenta & Piramil


Imasup & Pi ramil .Ramipril může zvýšit myelosupresivní aktivitu azathioprinu. Prednison 5 léčiva & Furon .Prednison může zvýšit hypokalemickou aktivitu furosemidu. Prednison 5 léčiva & Trajenta .Terapeutická účinnost linagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Prednisonem. Furon & .....Piramil (ramipril)...

Tagy: Kombinace, interakce Imasup, Imasup & Xarelto & Prednison 5 léčiva & Furon & Trajenta & Piramil, Ramil 2,5

Kombinace, interakce: Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil


Betaloc sr & Mono mack depot .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metoprolol kombinuje s isosorbidmononitrátem. Betaloc sr & Pi ramil .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Metoprololem. Mono mack depot & Pi ramil (ramipril)...

Tagy: Kombinace, interakce Betaloc, Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil, Ramil 2,5

Vedlejší účinky: Piramil & Valetol


Vedlejší a nežádoucí účinky Pi ramil a Valetol . Vedlejší a nežádoucí účinky Pi ramil a Valetol ....Piramil (ramipril)...

Tagy: Vedlejší účinky Piramil, Piramil & Valetol, Ramil 2,5

Vedlejší účinky: Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil & Mertenil & Glucophage xr


Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Piracetam al 800 . . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Mono mack depot .Závrať, Hypotenze, Nevolnost, . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Preductal mr . . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc sr a Pi ramil .Průjem, Závrať, .....Piramil (ramipril)...

Tagy: Vedlejší účinky Betaloc, Betaloc sr & Piracetam al 800 & Mono mack depot & Preductal mr & Piramil & Mertenil & Glucophage xr, Ramil 2,5

Kombinace, interakce: Piramil & Valetol


Interakce s potravinami a další doporučeníPi ramil: Alkohol může zvýšit vazodilatační účinky ramiprilu. Byliny, které mohou zmírnit antihypertenzní účinek ramiprilu, zahrnují: bayberry, Caulophyllum thalictroides, kajen, ephedra, zázvor, ženšen ( americký), kola a lékořice. Vysoký příjem .....Piramil (ramipril)...

Tagy: Kombinace, interakce Piramil, Piramil & Valetol, Ramil 2,5

Ramil


Neužívejte přípravek RAMIL:  jestliže jste alergický( Léčba přípravkem RAMIL pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá;  pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( neužívejte přípravek RAMIL. Nejste-li si jistý( než začnete přípravek RAMIL užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku RAMIL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem RAMIL jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem;  zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku ( Pro sakubitril/valsartan viz bod „Neužívejte přípravek RAMIL“;  jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes;  pokud si myslíte, že jste těhotná ( V prvních 3 měsících těhotenství se užívání přípravku RAMIL nedoporučuje a jeho užívání po 3. Děti a dospívající U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku RAMIL .....

Tagy: Ramil, Ramil 2,5

Piramil combi


Neužívejte přípravek Piramil Combi: - jestliže jste alergický( na ramipril nebo amlodipin, na kterýkoli blokátor vápníkových kanálů nebo ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Známkou alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka. jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu. jestliže máte zúžení aortální chlopně ( stenóza aorty) nebo kardiogenní šok ( stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve) jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém“. Známkou může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. jestliže chodíte na dialýzu nebo na jiný druh filtrace krve. Léčba přípravkem Piramil Combi pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze či filtraci používá. jestliže máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( tzv. renální arteriální stenóza) jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste .....

Tagy: Piramil combi, Ramil 2,5

Piramil


Neužívejte Piramil:  jestliže jste alergický( na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Piramil pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá. pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( tzv. renální arteriální stenóza) v období posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod níže “Těhotenství a kojení”) pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař. jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) léčivým přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás týká cokoli z výše .....

Tagy: Piramil, Ramil 2,5

Linezolid sandoz


Nepoužívejte přípravek Linezolid Sandoz Jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval( a) některý lék ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci;  Jestliže kojíte. Je to proto, že přípravek Linezolid Sandoz prostupuje do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě. Upozornění a opatřeníPřípravek Linezolid Sandoz pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z  následujících otázek. V takovém případě informujte lékaře, který se pak může rozhodnout sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře. Máte vysoký krevní tlak, bez ohledu na to, jestli užíváte léky na vysoký krevní tlak? Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy? Máte nádor dřeně nadledvin ( feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom ( způsobený nádory .....

Tagy: Linezolid sandoz, Ramil 2,5

Linezolid krka


Neužívejte přípravek Linezolid Krka: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval( a) nějaký lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( IMAO: například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Linezolid Krka přechází do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Linezolid Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Linezolid Krka pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se může rozhodnout sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře. Máte vysoký krevní tlak? Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy? Máte nádor dřeně nadledvin ( feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom ( .....

Tagy: Linezolid krka, Ramil 2,5

Lineza


Nepoužívejte přípravek LINEZA 2 mg/ml• jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech používal( a) léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Důvodem je, že linezolid přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě. Přípravek LINEZA 2 mg/ml pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset kontrolovat Váš celkový zdravotní stav a krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně se může rozhodnout, že pro Vás bude vhodnější jiná léčba. Pokud si nejste jistý( zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře. máte vysoký krevní tlak? Není podstatné, zda na něj užíváte nebo neužíváte léky. byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy? máte nádor dřeně nadledvin ( feochromocytom) nebo karcinoidní syndrom ( způsobený nádory hormonálního systému s příznaky jako je průjem, zarudnutí pokožky, dušnost) trpíte bipolární .....

Tagy: Lineza, Ramil 2,5

Dilizolen


Přípravkem Dilizolen nemáte být léčeni :  jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval( a) nějaký lék označovaný odborně jako inhibitor monoaminooxidázy ( MAOI, např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin nebo moklobemid) Tyto léky se užívají například k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. jestliže kojíte. Je to proto, že přípravek Dilizolen přechází do mateřského mléka a mohl by mít nepříznivý účinek na kojené dítě. Upozornění a opatřeníDilizolen pro Vás nejspíš není vhodný, jestliže si na některou z následujících otázek odpovíte ano. ekněte o tom svému lékaři, protože budete muset před léčbou a v jejím průběhu podstupovat pravidelná celková lékařská vyšetření a měření krevního tlaku. Možná se také rozhodne, že pro Vás bude vhodnější jiná léčba. Pokud si nejste jist( a), zda se Vás tyto kategorie týkají, poraďte se se svým lékařem. Máte vysoký krevní tlak ( ať kvůli tomu užíváte nějaké léky, nebo ne) Zjistil Vám lékař zvýšenou činnost štítné žlázy? Máte nádorové onemocnění nadledvin ( tzv. feochromocytom) nebo tzv. karcinoidní syndrom ( způsobovaný .....

Tagy: Dilizolen, Ramil 2,5

Celiprolol vitabalans


Neužívejte Celiprolol Vitabalans  jestliže jste alergický( na celiprolol-hydrochlorid nebo na nějaké jiné beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte selháváním srdce a závažnou bradykardií ( počet tepů nižší než 50/min) jestliže máte neléčený feochromocytom ( nádor obvykle v blízkosti ledvin, vyvolávající vysoký krevní tlak) jestliže máte metabolickou acidózu ( zvýšené hladiny kyselých látek v krvi) jestliže trpíte pocity tísně a bolesti na hrudi v období klidu  jestliže máte nízký krevní tlak ( hypotenzi)  jestliže Vám selhávají ledviny  jestliže máte chronickou obstrukční plicní nemoc ( omezení průtoku vzduchu v průduškách, které není zcela vratné) jestliže máte akutní epizody astmatu  jestliže trpíte bronchospasmem ( náhlé stažení svalů ve stěně drobných průdušek) nebo průduškovým astmatem  jestliže trpíte poruchou vedení vzruchů v srdci nebo poruchou srdečního rytmu  jestliže trpíte ucpáním cév včetně problémů s oběhem krve, což může způsobovat brnění, blednutí či modrání prstů na rukou a nohou  jestliže máte závažné onemocnění jater  jestliže současně užíváte určité léky na léčbu .....

Tagy: Celiprolol vitabalans, Ramil 2,5

Přečtěte si o tématu Ramil 2,5. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Ramil 2,5, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Ramil 2,5. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Ramil 2,5.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 13 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: