Addnok - Interakce


 

Interakce léku: Addnok Sublingvální tableta


Generikum: buprenorphine
Účinná látka: buprenorphine hydrochloride
ATC skupina: N07BC01 - buprenorphine
Obsah účinných látek: 2MG, 8MG
Balení: Blistr

Neužívejte přípravek Addnok

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na buprenorfin nebo na kteroukoli další složku přípravku Addnok.

- jestliže trpíte závažnými dýchacími obtížemi.
- jestliže máte závažně sníženou funkci jater.
- trpíte alkoholismem nebo deliriem tremens.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Addnok je zapotřebí
▲ jestliže jste užil(a) morfin nebo heroin (opioidy) před méně než 6 hodinami, jelikož se mohou objevit abstinenční příznaky.
▲ jestliže jste užil(a) methadon před méně než 24 hodinami, jelikož se mohou objevit abstinenční příznaky (pokud užíváte methadon, může být potřeba Vaši dávku před užitím buprenorfinu přizpůsobit, viz bod 3).
▲ jestliže trpíte astmatem nebo dýchacími obtížemi.
▲ jestliže trpíte sníženou funkcí ledvin nebo jater. Jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater, nesmíte buprenorfin užívat.
▲ jestliže trpíte nízkým krevním tlakem.
▲ jestliže máte potíže s močením (kvůli zvětšené prostatě nebo zúžené močové trubici).
▲ jestliže trpíte úrazem hlavy a máte zvýšený nitrolebeční tlak.

Přípravek Addnok může:

 způsobit závislost.
 způsobit pozitivní reakci na „antidopingové testy“.
 způsobit náhlý pokles krevního tlaku, což se projevuje jako pocit závratě nebo se nemusíte cítit dobře, pokud příliš rychle vstanete ze sedu nebo lehu.
 zakrývat jiná onemocnění, u nichž je příznakem bolest, protože buprenorfin tlumí bolest.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Buprenorfin může ovlivňovat účinky jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat účinek buprenorfinu.

Je proto důležité informovat svého lékaře, jestliže používáte některé z následujících léků:

 léky užívané při léčbě úzkosti, neklidu a spánkových obtíží (benzodiazepiny a anxiolytika jiná než benzodiazepiny)
 léky užívané při léčbě kožní infekce na pokožce hlavy (ketokonazol, itrakonazol)
 léky užívané při léčbě některých infekcí (rifampicin)
 léky užívané při léčbě HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir)
 některé druhy léků užívané při léčbě alergií
 některé druhy léků užívané při léčbě deprese
 léky užívané při léčbě migrény, návalů horka a abstinenčního syndromu v důsledku zneužití léku (klonidin)
 léky na kašel (dextrometorfan, noskapin)
 léky proti bolesti (morfin a látky podobné morfinu)
 léky obsahující alkohol
 léky užívané při léčbě epilepsie (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
 léky užívané při léčbě psychózy (neuroleptika)
 léky užívané jako sedativa a k úlevě od křečí (barbituráty)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Addnok s jídlem a pitím

Addnok můžete užívat nezávisle na jídle.

Alkohol

V průběhu léčby přípravkem Addnok nepijte alkohol, protože alkohol zvyšuje sedativní účinky buprenorfinu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

V průběhu těhotenství byste neměla buprenorfin užívat. Pokud to však Váš lékař pokládá za vhodné, lze učinit pro první 3 měsíce těhotenství výjimku.

Kojení

Neužívejte buprenorfin, jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Addnok může mít sedativní účinek a může způsobit mdloby a závrať, čímž může snižovat schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje, jestliže pociťujete závratě nebo ospalost. K těmto stavům obvykle dochází na začátku léčby a při zvýšení dávky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Addnok Přípravek Addnok obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Addnok užívat.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop