Addnok - Dávkování


 

Dávkování léku: Addnok Sublingvální tableta


Generikum: buprenorphine
Účinná látka: buprenorphine hydrochloride
ATC skupina: N07BC01 - buprenorphine
Obsah účinných látek: 2MG, 8MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte přípravek Addnok přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Addnok se užívá následujícím způsobem

Sublingvální tableta je tableta, která se vkládá pod jazyk. Nechejte tabletu pod jazykem, dokud se nerozpustí – většinou to trvá 5 – 10 minut. Tabletu nepolykejte, nerozmělňujte ani nežvýkejte.

Obvyklá dávka je:

 Dospělí a starší pacienti:

Úvodní dávka se pohybuje mezi 0,8 a 4 mg (v jedné denní dávce). Váš lékař Vám dávku bude zvyšovat podle Vaší odpovědi na léčbu, dokud nedosáhnete stabilní dávky, 16 mg často stačí. Maximální denní dávka je 24 mg. Váš lékař potom individuálně určí délku Vaší léčby a postupně Vám bude dávku snižovat. Neměňte léčbu žádným způsobem ani léčbu neukončujte bez souhlasu ošetřujícího lékaře.

 Děti a dospívající (do 18 let):

Děti a dospívající do 18 let nesmí přípravek Addnok užívat.

 Snížená funkce ledvin nebo jater:

Jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry, může být nutné snížit dávku. Poraďte se se svým lékařem. Jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater, nesmíte buprenorfin užívat.

 Souběžná léčba methadonem

Dávku methadonu je nutné před zahájením léčby přípravku Addnok snížit na maximálně 30 mg denně. Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte abstinenční příznaky (pocení, znepokojení nebo neklid).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Addnok, než jste měl(a)

V případě předávkování buprenorfinem musíte okamžitě vyhledat pohotovost nebo ošetření v nemocnici.

Příznaky předávkování jsou dýchací potíže, pomalé dýchání nebo srdeční příznaky.

Toxická otrava byla pozorována po nesprávném použití (předávkování nebo nesprávné podání) a v nejhorším případě může mít za následek zástavu dechu/selhání srdce a/nebo poškození jater.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Addnok

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Addnok

Neukončujte léčbu sám/sama, zeptejte se svého lékaře, jak máte léčbu ukončit.

Náhlé přerušení může vyvolat abstinenční příznaky (pocení, neklid nebo nervozita).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop