20% mannitol in water for injection fresenius - Interakce


 

Interakce léku: 20% mannitol in water for injection fresenius Infuzní roztok


Generikum: mannitol
Účinná látka: mannitol
ATC skupina: B05BC01 - mannitol
Obsah účinných látek: 200MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Fresenius“ používat

Nepoužívejte přípravek 20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“
• jestliže jste alergický(á) na mannitol
• máte-li vysokou osmolalitu krve, což podporuje přestup tekutiny z tělesných tkání do krve.
Mannitol totiž zvyšuje osmolalitu krve.

2 / 6
• jestliže jste těžce dehydratován(a).
• dochází-li u Vás k nedostatečné tvorbě moči
• trpíte-li těžkým srdečním selháním
• máte-li těžké městnání v plicích nebo otok plic.
• trpíte-li aktivním nitrolebním krvácením s výjimkou krvácení při kraniotomii (operaci lebky)
• máte-li porušenou hematoencefalickou bariéru
• jestliže selhala odpověď na podanou testovací dávku (viz bod 3)
• jestliže po zahájení léčby mannitolem došlo ke zhorší funkce ledvin včetně zvýšení oligurie
(tvorby malého množství moči) a azotemie (nebílkovinného dusíku v krvi)

Váš lékař před zahájením léčby rozhodne, zda se na Vás nevztahuje žádná z výše uvedených situací.

Upozornění a opatření
V následujících situacích byste měl(a) dostávat 20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“ se
zvláštní opatrností a pravděpodobně bude zapotřebí dalších testů k určení, zda je pro Vás tento léčivý
přípravek vhodný, a to před započetím léčby a/nebo během léčby:

• Jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin.
• Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo používáte léčivé přípravky, které mohou být pro Vaše
ledviny škodlivé.
• Protože mannitol způsobuje zvýšení objemu krve, které by mohlo vyvolat náhlé srdeční
selhání, je třeba pečlivě monitorovat srdeční funkce.
• Jestliže již máte nízké hladiny sodíku v krvi, může 20% Mannitol in Water for Injection
„Fresenius“ tento problém zhoršit. Má být sledována rovnováha solí a tekutin v krvi, výdej
moči a krevní tlak.
• Jestliže jste dehydratován(a) či máte nižší objem krve, může 20% Mannitol in Water for
Injection „Fresenius“ tyto stavy zhoršit a/nebo může znesnadnit jejich odhalení.
• Jestliže se během léčby přípravkem 20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“ sníží
množství vylučované moči, je možné, že mannitol se akumuluje v organizmu a není
vylučován močí. Souvisí-li snížená diuréza se zhoršením funkce ledvin, má být léčba
mannitolem ukončena.

Během léčby přípravkem Vás bude lékař sledovat, aby zjistil například:
- jak dobře pracují srdce, plíce a ledviny
- množství tekutin, které přijímáte
- množství moči, které vylučujete
- krevní tlak v žilách vracejících krev do srdce (centrální žilní tlak)
- množství chemických látek, např. sodíku a draslíku, v krvi a moči (elektrolyty)
- kyselost krve a moči (acidobazickou rovnováhu).

Tento roztok Vám nesmí být podán stejnou jehlou jako krevní transfuze. Mohlo by dojít k
poškození červených krvinek nebo k jejich shlukování.

Těhotenství a kojení
Než začnete používat jakýkoli lék, konzultujte to se svým lékařem či lékárníkem.
20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“ by měl být v těhotenství a během kojení podáván
pouze tehdy, pokud to Váš lékař považuje za nezbytné.

3 / 6

Dalších léčivé přípravky a přípravek 20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“:
Jestliže používáte jiná diuretika, mohou tyto léky zvýšit účinek mannitolu a je zapotřebí dávku
mannitolu upravit.
Váš lékař může rozhodnout, že Vám přípravek 20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“
nepodá, nebo že Vás bude pečlivě sledovat během léčby, pokud používíte následující přípravky:
• diuretika (léky zvyšující tvorbu moči)
• cyklosporin
• lithium
• aminoglykosidy
• blokátory neuromuskulární ploténky
• perorální antikoagulancia
• digoxin
• methotrexát
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všem lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop