20% mannitol in water for injection fresenius - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se alfaprodin kombinuje s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Isofluran kombinuje s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Azilsartan medoxomilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Propranolol kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Tapentadolu s Mannitolem.
Mannitol může zvyšovat nefrotoxické aktivity aclarubicinu.
Nicorandil může zvýšit hypotenzní aktivitu Mannitolu.
Barbexaclone může zvýšit hypotenzní aktivity Mannitolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fimasartan kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je kodein kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Pindololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je petidin kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fenoldopam kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Nebivololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Opia s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je indoramin kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ropinirol kombinuje s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fosinopril kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je DPDPE kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se spironolakton kombinuje s mannitolem.
Mannitol může zvýšit nefrotoxické aktivity neaminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Perindoprilem.
Mannitol může zvyšovat nefrotoxické aktivity Netilmicinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Captoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tizanidin kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Ethylmorfinu s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je klozapin kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Levobupivacaine kombinuje s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je dexmedetomidin kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Valsartan kombinován s Mannitolem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7