20% mannitol in water for injection fresenius - Interakce, účinky


 
Methylfenobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Mannitolu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Metolazon kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Thioridazin kombinuje s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Phentolamin kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Mannitol kombinuje s Eprosartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud se Sevofluran kombinuje s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je kodein kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Bepridil kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Diltiazem kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amiodaron kombinuje s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Carfentanil kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Labetalol kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Irbesartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Methyclothiazide kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Opia s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Mannitol kombinuje s přípravkem Riociguat.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Obinutuzumab kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s kvetiapinem.
Mannitol může zvyšovat nefrotoxické aktivity Sabarubicinu.
Amobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Mannitolu.
Mannitol může zvýšit nefrotoxické aktivity paromomycinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se triamteren kombinuje s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je dexmedetomidin kombinován s mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mannitol kombinován s Canagliflozinem.
Mannitol může zvyšovat nefrotoxické aktivity doxorubicinu.
Pentobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu Mannitolu.
Riziko nebo závažnost hypotenze se může zvýšit, pokud je Candesartan cilexetil kombinován s Mannitolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Remifentanil kombinován s Mannitolem.
Mannitol může zvyšovat nefrotoxické aktivity framycetinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fenoldopam kombinován s Mannitolem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: