SOBYCOR - Interakce, účinky


 
 • Etanercept může snížit antihypertenzivní aktivitu Bisoprololu.
 • Sérová koncentrace Bisoprololu může být snížena, pokud je kombinován s Peginterferonem alfa-2b.
 • Bisoprolol může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Human.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aldesleukin kombinován s Bisoprololem.
 • Bisoprolol může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Pork.
 • Bisoprolol může zvýšit hypotenzní aktivitu Rituximabu.
 • Bisoprolol může zvyšovat bradykardické aktivity digoxinového imunitního Fab (ovce).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je streptokináza kombinována s bisoprololem.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s cyklosporinem.
 • Oktreotid může zvýšit bradykardické aktivity Bisoprololu.


 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s cholekalciferolem.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s fluvoxaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Valsartan kombinován s Bisoprololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s Bisoprololem.
 • Masoprocol může snížit antihypertenzivní aktivitu Bisoprololu.
 • Amfetamin může zvýšit hypotenzní aktivitu Bisoprololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bisoprolol kombinuje s nikotinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bisoprolol kombinuje s přípravkem Cevimeline.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Esmolol kombinuje s Bisoprololem.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen při kombinaci s bortezomibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Betaxololu s Bisoprololem.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s flukonazolem.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
 • Sildenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Bisoprololu.
 • Reserpin může zvýšit hypotenzní aktivitu Bisoprololu.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s ticlopidinem.
 • Adapalin může snížit antihypertenzivní aktivitu Bisoprololu.
 • Bisoprolol může zvýšit bradykardické aktivity Midodrine.
 • Remikiren může zvýšit hypotenzní aktivitu Bisoprololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Torasemid kombinován s Bisoprololem.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen, pokud je kombinován s citalopramem.
 • Bethanidin může zvýšit aktivitu atrioventrikulárního blokování (AV blokáda) bisoprololu.
 • Metabolismus bisoprololu může být snížen při kombinaci s Nelfinavirem.
 • Bisoprolol může snižovat bronchodilatační aktivitu Isoetarinu.
 • Bisoprolol může zvýšit hypoglykemické aktivity glimepiridu.
 • Ostatní nejvíce nakupují

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop