Carzap & Valsartan krka


Výsledky hledání na výraz Carzap & Valsartan krka
Poslední aktualizace: 2023-09-20


Vedlejší účinky: Carzap & Valsartan krka


Vedlejší a nežádoucí účinky Carzap a Valsartan krka .......

Tagy: Vedlejší účinky Carzap, Carzap & Valsartan krka, Carzap & Valsartan krka

Kombinace, interakce: Carzap & Valsartan krka


Carzap & Valsartan krka . Metabolismus Candesartanu může být snížen při kombinaci s Valsartanem.......

Tagy: Kombinace, interakce Carzap, Carzap & Valsartan krka, Carzap & Valsartan krka

Carzap


Neužívejte přípravek CARZAP:  jestliže jste alergický( cilexetil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  pokud jste těhotná déle než tři měsíce (na počátku těhotenství je také lépe CARZAP neužívat viz bod „Těhotenství“) Pokud si nejste jisti, zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem, než začnete užívat přípravek CARZAP. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku CARZAP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  pokud máte obtíže se srdcem, játry či ledvinami, nebo chodíte na dialýzu,  pokud jste v poslední době podstoupil( Přípravek CARZAP se nedoporučuje užívat v rané fázi těhotenství a taktéž se nesmí užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, pokud byste jej v této fázi užívala, může závažně poškodit Vaše dítě ( Pokud u Vás dojde k jakékoli z následujících alergických reakcí, ihned přestaňte přípravek CARZAP užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:  potíže s dýcháním, s nebo bez otoku obličeje, na rtech, jazyku a/nebo .....

Tagy: Carzap, Carzap & Valsartan krka

Carzap hct


Neužívejte přípravek CARZAP HCT- jestliže jste alergický( jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná (je lepší neužívat přípravek CARZAP HCT ani v časném těhotenství – viz bod „Těhotenství“) Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku CARZAP HCT se poraďte se svým lékařem: - jestliže máte cukrovku, - jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami, - jestliže Vám nedávno byla transplantována ledvina, - jestliže zvracíte, nedávno jste zvracel( Některé nežádoucí účinky přípravku CARZAP HCT jsou způsobené kandesartan-cilexetilem a některé hydrochlorothiazidem. Přestaňte užívat přípravek CARZAP HCT a vyhledejte ihned lékařskou pomoc, pokud máte následující alergickou reakci: - obtíže s dechem, s otokem nebo bez otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, - otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit obtíže s polykáním, - urputné svědění kůže ( Přípravek
Tagy: Carzap hct, Carzap & Valsartan krka

Valsartan aurovitas


Neužívejte Valsartan Aurovitas: .. jestliže jste alergický(á) na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (je také lepší neužívat přípravek Valsartan Aurovitas v raném těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“) Pokud se Vás týká jakýkoli bod uvedený výše, sdělte to svému lékaři a neužívejte přípravek Valsartan Aurovitas. Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Valsartan Aurovitas se poraďte se svým lékařem. Pokud se tyto příznaky objeví během užívání přípravku Valsartan Aurovitas, přestaňte okamžitě přípravek Valsartan Aurovitas užívat a již nikdy ho znovu neužívejte. Pokud se Vás to týká, není užívání přípravku Valsartan Aurovitas doporučeno. Pokud se Vás to týká, není užívání přípravku Valsartan Aurovitas doporučeno. Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Valsartan Aurovitas”. Užívání přípravku Valsartan Aurovitas se .....

Tagy: Valsartan aurovitas, Carzap & Valsartan krka

Valsartan krka


Neužívejte přípravek Valsartan Krka- jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Pokud se Vás výše uvedené skutečnosti týkají, neužívejte přípravek Valsartan Krka. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Valsartan Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte onemocnění jater. Pokud se tyto příznaky objeví, když užíváte přípravek Valsartan Krka, okamžitě přestaňte přípravek Valsartan Krka užívat a nikdy ho už znovu neužívejte. jestliže je Vám méně než 18 let a užíváte v kombinaci s přípravkem Valsartan Krka jiné léčivé přípravky, které ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém ( Pokud máte toto onemocnění, užívání přípravku Valsartan Krka se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, přestaňte užívat přípravek
Tagy: Valsartan krka, Carzap & Valsartan krka

Valsartan/hydrochlorothiazid aurovitas


To mohou být příznaky zvýšení tlaku v oku a může k nim dojít během několika hodin až týdne od užití přípravku Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas. Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas“ .. Přípravek Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas může způsobovat zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření. Užívání přípravku Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas u dětí a dospívajících ( Přípravek Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se nedoporučuje v časném období těhotenství a nesmí být užíván, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka....

Tagy: Valsartan/hydrochlorothiazid aurovitas, Carzap & Valsartan krka

Valsartan/hydrochlorothiazid krka


Užívat Neužívejte přípravek Valsartan/hydrochlorothiazid Krka- jestliže jste alergický( na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů ( jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je také lepší vyhnout se užívání přípravku Valsartan/hydrochlorothiazid Krka v období časného těhotenství – viz bod „Těhotenství“) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Valsartan/hydrochlorothiazid Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže užíváte léky šetřící draslík, draslíkové doplňky, náhrady soli obsahující draslík nebo jiné léky, které zvyšují množství draslíku ve Vaší krvi, jako je heparin. Pokud se Vás toto týká, užívání přípravku Valsartan/hydrochlorothiazid Krka se nedoporučuje. kopřivka a obtíže při dýchání Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte užívat přípravek Valsartan/hydrochlorothiazid Krka a kontaktujte ihned svého lékaře (...

Tagy: Valsartan/hydrochlorothiazid krka, Carzap & Valsartan krka

Přečtěte si o tématu Carzap & Valsartan Krka. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Carzap & Valsartan krka, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Carzap & Valsartan Krka. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Carzap & Valsartan Krka.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop