Algesal


Výsledky hledání na výraz algesal
Poslední aktualizace: 2020-05-19


Algesal


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Algesal je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout kontaktní alergická reakce z přecitlivělosti, obvykle spojená se svěděním, zčervenáním nebo s kopřivkou. Při podráždění kůže přerušte používání krému a poraďte se o dalším postupu s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. Webové stránky: http://www. sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Algesal, algesal

Přečtěte si o tématu Algesal. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma algesal, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Algesal. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Algesal.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 20 min
1,686,436
Celkový Počet Případů
99,300 (5.9%)
Celkem úmrtí
451,702 (26.8%)
Celkem Uzdraveno
17,135
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: