Abaktal 400 mg tablety - Interakce, účinky


 
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivitu fenindionu.
Digoxin Immune Fab (Ovine) může snížit kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cabazitaxel kombinován s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivitu dicoumarolu.
Balsalazid může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s pefloxacinem.
Kyselina niflumová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je desoxykortikosteron-pivalát kombinován s pefloxacinem.
Glubionát vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Zaltoprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Cholin hořečnatý trisalicylát může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluocinonid kombinuje s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se flutikason-propionát kombinuje s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity alogliptinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tixokortol kombinuje s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity chlorpropamidu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Empagliflozinu.
Meloxikam může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je triamcinolon kombinován s pefloxacinem.
PTC299 může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s probenecidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se flurandrenolid kombinuje s pefloxacinem.
Triptolid může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Magalhydrát může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Lisofylin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se hydrokortizon kombinuje s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je kortikosteron kombinován s pefloxacinem.
Azapropazon může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pyrofosfátem železitým.
Koncentrace kyseliny mykofenolové v séru může být snížena, pokud je kombinována s pefloxacinem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7