Abaktal 400 mg tablety - Interakce, účinky


 
Kalcium karbaspirin může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci beclomethason dipropionátu s pefloxacinem.
Chlorochin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Sevelamer může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity albiglutidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se methylprednisolon kombinuje s pefloxacinem.
Celekoxib může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Kyselina niflumová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován se sacharidem železa.
Ketorolac může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Epirizol může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se těhotenolon kombinuje s pefloxacinem.
Indobufen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Bucillamine může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Duvelisib může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Metamizol může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Difluprednátu s Pefloxacinem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Oxaprozin může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Desonide kombinován s pefloxacinem.
Zomepirac může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Serrapeptáza může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Kebuzon může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity dapagliflozinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je triamcinolon kombinován s pefloxacinem.
Kurkumin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Alclofenac může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Kyselina ferulová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Benzydamin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: