Abaktal 400 mg tablety - Interakce, účinky


 
Hydrogenuhličitan sodný může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity rosiglitazonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aldosteron kombinován s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Clobetasonu s Pefloxacinem.
Fosforečnan vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Adapalin může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Metforminu.
Tromethamin může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Canagliflozinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Atamestane kombinuje s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kortizonacetát kombinován s pefloxacinem.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s citrátem železitým.
Hydroxid hlinitý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Clocortolone kombinován s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Sunitinibu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Deflazacort kombinován s pefloxacinem.
Apremilast může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Ketoprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity mecaserminu.
Isoxicam může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Parekoxib může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Fenbufen může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Lisofylin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Apocynin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Serrapeptáza může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivitu fenindionu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci s prednisonem a pefloxacinem.
Hydroxid hořečnatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Ibuproxam může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Olsalazin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 15 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: