Abaktal 400 mg tablety - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Abaktal 400 mg tablety Potahovaná tableta (SPC)


Generikum: pefloxacin
Účinná látka: pefloxacin mesilate dihydrate
ATC skupina: J01MA03 - pefloxacin
Obsah účinných látek: 400MG
Balení: Blistr

Abaktal 400 mg tablety Dávkování

Vždy užívejte přípravek Abaktal podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvyklá denní dávka pro dospělé je 800 mg. Pefloxacin má být podáván dvakrát denně, tzn. jedna 400mg tableta každých 12 hodin. U infekcí močových cest se vzhledem k vysoké koncentraci pefloxacinu v moči obvykle...více

Abaktal 400 mg tablety Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pefloxacin je obvykle dobře snášen, mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky, které mají obecně stejný charakter a závažnost jako u jiných chinolonových přípravků. Mezi tyto nežádoucí účinky patří: Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1...více

Abaktal 400 mg tablety Interakce

Neužívejte přípravek Abaktal: - jestliže jste alergický(á) na pefloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a/nebo pokud se u Vás v minulosti vyskytla alergická reakce na jiné přípravky ze skupiny chinolonů - přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím v období růstu, neboť u dětí může pefloxacin způsobit postižení růstových...více

Zobrazit celý příbalový leták

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: