Depres léky


Výsledky hledání na výraz depres léky
Poslední aktualizace: 2022-05-20


Zyvoxid


Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Trpíte manickou depresí, schizoafektivní poruchou, zmateností nebo jinými duševními problémy? Ty se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev, • opakující se pocit na zvracení či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání. Další léčivé přípravky a přípravek ZyvoxidExistuje riziko, že přípravek Zyvoxid může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky, protože přípravek Zyvoxid se nesmí používat, pokud .....

Tagy: Zyvoxid, depres léky

Zyrtec


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zyrtec, depres léky

Zypsilan


Změn nálady (od deprese po euforii) Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): • Potíže se spánkem • Ospalost nebo nadměrná denní ospalost • Bolest hlavy Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): • Rýma • Povznesená nálada, neobvyklé myšlení a hyperaktivita, pocit rozrušení nebo úzkost • Neklid • Porucha hybnosti zahrnující neobvyklé/nedobrovolné pohyby, svalová ztuhlost, pomalé pohyby • Závrať • Útlum • Rozmazané vidění nebo porucha vidění • Vysoký krevní tlak • Zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená tvorba slin • Vyrážka • Sexuální problémy u mužů • Horečka • Bolest • Nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti • Vyčerpání • Celkový pocit nemoci Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): • Vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi • Zvýšená chuť k jídlu • Záchvat paniky • Nervozita nebo deprese • Snížení pohlavní touhy • Ztráta vědomí • Nekontrolovatelné pohyby/mimovolní pohyby • Neklidné nohy • Stažení hrdla, noční můry • Epileptické záchvaty, mimovolní pohyby očí do .....

Tagy: Zypsilan, depres léky

Zykalor


Chinidin, amiodaron, flekainid) • antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti ( Léky, které zvyšují hladinu serotoninu, se obvykle používají při problémech, jako je deprese, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní choroba a sociální fobie, ale také při migréně a bolesti: • triptany, tramadol a tryptofan, používané při stavech, jako je deprese, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní choroba ( OCD) a sociální fobie, ale také migréna a bolest • SSRI (jako je paroxetin a fluoxetin) používané při depresi, OCD, panice a úzkosti • jiná antidepresiva ( jako je venlafaxin a tryptofan) používaná k léčbě těžké deprese • tricyklická antidepresiva ( jako je klomipramin a amitriptylin) používaná při depresivním onemocnění • třezalka tečkovaná ( Hypericum perforatum) používaná jako rostlinný přípravek u mírné deprese • silná analgetika ( asté .....

Tagy: Zykalor, depres léky

Zulfija


Měla byste se zeptat svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Zulfija; .. .. .. pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); .. .. .. pokud máte křečové žíly; .. .. .. pokud někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu; .. .. .. pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku; .. .. .. pokud máte diabetes (cukrovku); .. .. .. pokud trpíte depresí; .. Následuje seznam nežádoucích účinků, které byly spojovány s užíváním přípravku Zulfija: .. ..Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ženy z 10): .. ..bolest hlavy, nepravidelné krvácení a špinění v období mezi menstruacemi, citlivost prsů, bolest prsů, otok prsů, výtok z prsů .. ..Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 10): .. ..vaginitida, kvasinkové vaginální infekce, změny nálad včetně deprese, nervozita, závratě, nauzea, zvracení, bolest v horní části břicha, akné, bolestivá menstruace, změny poševní sekrece, chybějící menstruace, zvýšení tělesné hmotnosti. Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během týdne, kdy se tablety neužívají .. ..Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší .....

Tagy: Zulfija, depres léky

Zulbex


Jestliže užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zulbex, depres léky

Zoxon 4


Neklid, nervozita, úzkost, deprese, nespavost, bolest, otok obličeje. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se mohou, ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zoxon 4, depres léky

Zoxon 2


Neklid, nervozita, úzkost, deprese, nespavost, bolest, otok obličeje. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se mohou, ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zoxon 2, depres léky

Zorem


Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100 • Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost • Třes, poruchy chuti, mdloby • Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti • Zvonění v uších • Nízký krevní tlak • Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice • Kašel • Sucho v ústech, zvracení • Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže • Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení • Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů • Bolest, celkový pocit nemoci/indispozice • Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad • Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000 • Zmatenost Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000 • Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení • Nadbytek cukru v krvi ( Přípravek Zorem může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např. ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním) • ritonavir, indinavir, nelfinavir .....

Tagy: Zorem, depres léky

Zopitin


Vzácné (u méně než 1 z 1 000 pacientů): .. ..celkové alergické reakce, vyrážka, svědění, ztráta paměti, halucinace, podrážděnost, agresivita, zmatenost, deprese, poruchy libida ( Další léčivé přípravky a Zopitin .. ..Prosíme, upozorněte lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali jakékoli jiné léky, včetně léků volně prodejných. jiné tlumící (sedativní) léky .. hypnotika (uspávající léky), antipsychotika, antidepresiva, antiepileptika .. silně analgeticky působící léky (léky proti bolesti) antihistaminika (léky proti alergii nebo nevolnosti při cestování, které mají uspávající účinek) innost a bezpečnost přípravku Zopitin mohou být změněny současným užíváním s dalšími léky. Proto informujte svého lékaře o užívání jakéhokoli z těchto léků ještě dříve, než Vám předepíše přípravek Zopitin: .. některé léky proti plísním ( Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zopitin nežádoucí .....

Tagy: Zopitin, depres léky

Přečtěte si o tématu Depres Léky. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma depres léky, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Depres Léky. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Depres Léky.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 0 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: