Tri-regol - Dávkování


 

Dávkování léku: Tri-regol Obalená tableta


Generikum: levonorgestrel and estrogen
Účinná látka: ethinylestradiol, levonorgestrel, ethinylestradiol, levonorgestrel, ethinylestradiol, levonorgestrel
ATC skupina: G03AB03 - levonorgestrel and estrogen
Obsah účinných látek:
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Po dobu 21 dní je třeba užívat jednu obalenou tabletu denně, pokud je to možné, vždy ve stejnou
denní dobu. Užívejte jednu tabletu denně a sledujte směr šipek vyznačených na blistru; nejdříve 6
růžových tablet, poté 5 bílých tablet a nakonec 10 okrových tablet, dokud nebude blistr prázdný. Poté
následuje 7 dní, kdy se žádné tablety neužívají. Během těchto 7 dní bez užívání tablet se 2. nebo 3.
den dostaví menstruaci podobné krvácení z vysazení, tj. budete mít „měsíčky“.
Další blistr začněte užívat 8. den (po 7denním intervalu bez užívání tablet) – i když krvácení ještě
neskončilo. Pokud budete přípravek Tri-Regol užívat správně, budete začínat nové balení ve stejný
den v týdnu a budete mít měsíčky ve stejný den v týdnu.
Snažte se užívat tabletu přibližně ve stejnou denní dobu. Může být jednodušší užívat tabletu jako
první činnost ráno nebo jako poslední činnost v noci.
Tabletu polykejte celou a zapíjejte v případě potřeby vodou.

Začínáte užívat první blistr přípravku Tri-Regol
Pokud jste v minulém cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala
Užijte první tabletu první den menstruačního krvácení. To je první den Vašeho cyklu – den, kdy Vaše
menstruační krvácení začíná. Sledujte směr šipek a užívejte jednu tabletu denně, dokud není blistr
prázdný.
Pokud začnete přípravek Tri-Regol užívat 2. - 7. den menstruačního krvácení, musíte po dobu prvních
sedmi dní užívání tablet používat ještě jinou metodu antikoncepce, jako je kondom nebo spermicidy,
ale jen při užívání tablet z prvního blistru.
Za předpokladu, že jste správně užila všech 21 tablet a že včas začnete užívat tablety z nového blistru,
nemusíte během 7denního intervalu bez užívání tablet používat jinou formu antikoncepce.

Přechod na přípravek Tri-Regol z jiné kombinované hormonální antikoncepce
Začněte užívat přípravek Tri-Regol nejlépe následující den po ukončení intervalu bez užívání tablet
Vaší předchozí antikoncepce (nebo po užití poslední neaktivní tablety Vaší předchozí antikoncepce).
Přechod na přípravek Tri-Regol z přípravku obsahujícího jen progestogen (minipilulka-
antikoncepční tableta obsahující jen progestogen, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko)
Užívání antikoncepčních tablet obsahujících jen progestogen (minipilulky) můžete ukončit kdykoli,
přípravek Tri-Regol začněte užívat následující den v obvyklou denní dobu. Po dobu prvních 7 dní
užívání antikoncepčních tablet používejte při pohlavním styku další antikoncepční opatření (jako je
kondom nebo spermicidy).
Pokud jste používala injekci nebo implantát (antikoncepce aplikovaná pod kůži) nebo nitroděložní
tělísko s hormonem progestogenem, můžete začít užívat přípravek Tri-Regol v den, kdy má být
aplikována další injekce nebo v den, kdy jsou implantát nebo nitroděložní tělísko odstraněny.
Nicméně, po dobu prvních 7 dní užívání antikoncepčních tablet používejte při pohlavním styku další
antikoncepční opatření (jako je kondom nebo spermicidy).
Přechod na přípravek Tri-Regol po porodu, samovolném potratu nebo umělém přerušení těhotenství
Váš lékař Vám poradí, jak užívat antikoncepční tablety po porodu, samovolném potratu nebo umělém
přerušení těhotenství.
Užívání přípravku Tri-Regol lze zahájit ihned po potratu nebo umělém přerušení těhotenství, pokud
k tomu došlo v prvních třech měsících těhotenství. V takovém případě nepotřebujete další
antikoncepční opatření.
Po potratu nebo porodu ve druhém trimestru těhotenství můžete zahájit užívání přípravku Tri-Regol
28 dní po porodu nebo potratu, pokud nekojíte. Nicméně, po dobu prvních 7 dní užívání
antikoncepčních tablet používejte při pohlavním styku další antikoncepční opatření (jako je kondom
nebo spermicidy).

Jestliže jste užila více přípravku Tri-Regol, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Tri-Regol, než jste měla, není pravděpodobné, že by Vás to nějak
poškodilo, ale můžete trpět nevolností, zvracet nebo mít nějakou formu poševního krvácení. Pokud se
u Vás tyto příznaky vyskytnou, kontaktujte svého lékaře, který Vám řekne, zda je třeba něco udělat.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Tri-Regol
Pokud jste zapomněla užít jednu tabletu a zpoždění nepřesáhlo 12 hodin, užijte ji, jakmile si to
uvědomíte. Další tablety užívejte v obvyklou dobu.
Pokud jste zapomněla užít jednu tabletu a zpoždění přesáhlo 12 hodin nebo pokud jste zapomněla
užít více než jednu tabletu, spolehlivost antikoncepčních tablet může být snížena. Užijte poslední
zapomenutou tabletu co nejdříve, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet
v jeden den. Poté pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Po dobu následujících 7 dní užívání
tablet používejte další antikoncepční opatření (jako je kondom nebo pesar a spermicidy)
Pokud v současném balení zůstalo méně než 7 tablet, musíte po užití poslední tablety ze současného
blistru začít užívat tablety z následujícího blistru; to znamená, že mezi blistry není přestávka. V tomto
případě není pravděpodobné, že by se krvácení z vysazení dostavilo před využíváním tablet z druhého
blistru, ale během užívání tablet může docházet ke špinění nebo ke krvácení z průniku. Nedojde-li po
využívání tablet z druhého blistru ke krvácení z vysazení, poraďte se se svým lékařem, aby bylo
vyloučeno těhotenství, než začnete užívat tablety.

V případě zvracení a průjmu
Pokud zvracíte do 4 hodin po užití antikoncepční tablety, tělo nemusí vstřebat léčivé látky z tablety; je
to jako když zapomenete tabletu užít. V takovém případě musíte aplikovat stejný postup jako při
zapomenutí tablet uvedený výše. Doporučujeme Vám užít náhradní tabletu z rezervního balení.
Průjem může vstřebání přípravku Tri-Regol také snížit. V případě přetrvávajícího, těžkého průjmu se
doporučuje použití dalšího nehormonálního antikoncepčního opatření.

Jak oddálit menstruační krvácení
Pro oddálení nástupu menstruačního krvácení je třeba následující den po využívání všech tablet ze
současného blistru začít užívat okrové tablety z nového blistru přípravku Tri-Regol, bez přestávky
mezi baleními. Oddálení menstruačního krvácení může trvat tak dlouho, jak je potřeba, maximum je
10 dní (dle toho, kolik okrových tablet z druhého balení je využíváno). Během oddalování
menstruačního krvácení může docházet ke krvácení z průniku nebo ke špinění. K pravidelnému
užívání přípravku Tri-Regol se pak vrátíte po 7denním intervalu bez užívání tablet za druhým
blistrem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Tri-Regol
Užívání přípravku Tri-Regol můžete kdykoli ukončit. Pokud jste přestala užívat přípravek Tri-Regol,
protože chcete otěhotnět, používejte do první opravdové menstruace jinou metodu antikoncepce. Tak
bude lékař moci snadněji vypočítat, kdy se Vaše dítě narodí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop