Purinol 100 mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 mg, Ramipril Actavis 10 mg, Calcichew D3


Výsledky hledání na výraz Purinol 100 mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 mg, Ramipril Actavis 10 mg, Calcichew D3
Poslední aktualizace: 2024-02-22


Egistrozol


Neužívejte Egistrozol- jestliže jste alergická na anastrozol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Neužívejte Egistrozol, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Upozornění a opatření Před zahájením léčby přípravkem Egistrozol se poraďte se svým lékařem. Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká cokoli z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Egistrozol. Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte tento přípravek. Další léčivé přípravky a EgistrozolInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Egistrozol může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Egistrozol. Neužívejte Egistrozol, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků: - Některé léčivé přípravky používané k léčbě karcinomu prsu ( Tyto léčivé přípravky mohou blokovat účinek .....

Tagy: Egistrozol, Purinol 100 mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 mg, Ramipril Actavis 10 mg, Calcichew D3

Purinol


Neužívejte přípravek Purinol: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Purinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Purinol je zapotřebí při poruchách funkce jater nebo ledvin. Pokud máte dlouhodobě přetrvávající poruchu funkce ledvin, můžete mít během užívání přípravku Purinol zvýšené riziko vzniku závažné kožní vyrážky ( Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo kožní příznaky uvedené v odstavci výše, přestaňte přípravek Purinol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se u Vás po užití přípravku Purinol vyskytl Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Purinol nikdy znovu zahájit. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Purinol objevila obdobná kožní reakce, nesmíte přípravek nikdy znovu užívat. Další možné nežádoucí účinky přípravku Purinol...

Tagy: Purinol, Purinol 100 mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 mg, Ramipril Actavis 10 mg, Calcichew D3


Přečtěte si o tématu Purinol 100 Mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 Mg, Ramipril Actavis 10 Mg, Calcichew D3. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Purinol 100 mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 mg, Ramipril Actavis 10 mg, Calcichew D3, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Purinol 100 Mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 Mg, Ramipril Actavis 10 Mg, Calcichew D3. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Purinol 100 Mg, Egistrozol 1mg, Indap 2,5 Mg, Ramipril Actavis 10 Mg, Calcichew D3.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop