Chloride in water for injection fresenius

Poslední aktualizace: 2019-11-09Výsledky hledání na výraz chloride in water for injection fresenius:


2,5%glucose+0,45% sodium chloride in water for injection fresenius


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytují s četností není známo ( z dostupných údajů nelze určit) Nežádoucí účinky, které mohou souviset s technikou aplikace nebo přípravkem samotným, zahrnují horečnatou reakci, infekci v místě aplikace, flebitidu nebo tromboflebitidu ( zánět žíly) cí se od místa aplikace, hypervolémii ( zvětšený objem obíhající krve) v případě špatné techniky aplikace může rovněž dojít k nežádoucí paravazální aplikaci ( podání mimo žílu) Při výskytu přerušíme podávání, zabezpečíme nemocného a uchováme roztok pro případné testování. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. Webové stránky: .. http://www. sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více in
Tagy: 2,5%glucose+0,45% sodium chloride, chloride in water for injection fresenius, chloride in water for injection fresenius

0,9% sodium chloride in water for injection "fresenius"


injection ,,Fresenius“ používat Nepoužívejte přípravek 0,9% Sodium chloride in water for injection ,,Fresenius“: při srdečním selhání, těžkém poškození ledvin a těžkých edematózních stavech ( Další léčivé přípravky a přípravek 0,9% Sodium chloride in water for injection ,,Fresenius“ Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek 0,9% Sodium chloride in water for injection ,,Fresenius“ nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. injection ,,Fresenius“ používat Nepoužívejte přípravek 0,9% Sodium chloride in water for
Tagy: 0,9% sodium chloride, chloride in water for injection "fresenius", chloride in water for injection fresenius


CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS používat Nepoužívejte přípravek 2,5% GLUCOSE + 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS: - jestliže jste alergický( Viz také bod “Další léčivé přípravky a přípravek 2,5% GLUCOSE + 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS“ níže) Další léčivé přípravky a přípravek 2,5% GLUCOSE + 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal( Jestliže jste Vám bylo podáno více přípravku 2,5% GLUCOSE + 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR
Tagy: , chloride in water for injection fresenius

Přečtěte si o tématu Chloride In Water For Injection Fresenius. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma chloride in water for injection fresenius, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Chloride In Water For Injection Fresenius. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Chloride In Water For Injection Fresenius.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: