SOBYCOR - Dávkování


 

Dávkování léku: Sobycor Potahovaná tableta


Generikum: bisoprolol
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt
Alternativy: Bisocard, Bisocard 10, Bisocard 5, Bisogamma 10, Bisogamma 5, Bisoprolol aurovitas, Bisoprolol medreg, Bisoprolol mylan, Bisoprolol pmcs, Bisoprolol viatris, Bisoprolol vitabalans, Bisoprolol-ratiopharm, Byol, Conaret, Concor, Concor 10, Concor 5, Concor cor, Rivocor 10, Rivocor 5, Tyrez
ATC skupina: C07AB07 - bisoprolol
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 90
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tabletu užívejte ráno, s jídlem nebo bez jídla, a zapijte vodou. Tabletu nedrťte ani nežvýkejte.
Léčba přípravkem Sobycor vyžaduje pravidelné sledování lékařem. Je nezbytné zejména při zahájení
léčby, během zvýšení dávky a po ukončení léčby.
Léčba přípravkem Sobycor je obvykle dlouhodobá.

Vysoký krevní tlak a angina pectoris
Dospělí včetně starších pacientů
Dávka má být upravena individuálně. Obvyklá denní dávka je 10 mg bisoprololu.
V závislosti na tom, jak reagujete na tento lék, může Váš lékař rozhodnout o snížení dávky na 5 mg,
nebo může rozhodnout o zvýšení na 20 mg. Dávka nemá překročit 20 mg denně.

Stabilizované chronické srdeční selhání
Dospělí včetně starších pacientů
Léčba bisoprololem musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje.
Váš lékař se rozhodne, jak dávku zvýší a běžně to provede následujícím způsobem:
- 1,25 mg bisoprololu jednou denně po dobu jednoho týdne,


- 2,5 mg bisoprololu jednou denně po dobu jednoho týdne,
- 3,75 mg bisoprololu jednou denně po dobu jednoho týdne,
- 5 mg bisoprololu jednou denně po dobu čtyř týdnů,
- 7,5 mg bisoprololu jednou denně po dobu čtyř týdnů,
- 10 mg bisoprololu jednou denně po dobu udržovací (pokračující) léčby.
Doporučená maximální denní dávka je 10 mg bisoprololu.
V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet, se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu
mezi zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo nebudete lék snášet, může být nutné
opět snížit dávku nebo přerušit léčbu. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka
nižší než 10 mg bisoprololu. Váš lékař Vám řekne, co máte dělat. Pokud máte léčbu ukončit úplně,
Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně, protože jinak se Váš stav může zhoršit.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin
U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávkování
obvykle nutná.
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů s těžkou
poruchou funkce jater je doporučeno nepřekračovat denní dávku 10 mg bisoprololu.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Sobycor se nedoporučuje pro použití u dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sobycor, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sobycor, než jste měl(a), ihned to oznamte svému lékaři. Váš lékař
rozhodne, jaká opatření jsou nezbytná.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat zpomalený srdeční tep, závažné dýchací potíže, závratě nebo
třes (v důsledku snížení hladiny krevního cukru).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sobycor
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vezměte si svou obvyklou
dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sobycor
Nikdy neukončujte užívání přípravku Sobycor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění se může ještě
zhoršit. Zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nesmí být léčba náhle ukončena. Pokud
musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop