Cefixim


Výsledky hledání na výraz cefixim
Poslední aktualizace: 2020-07-04


Mucobene


Neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef. Neužívejte přípravek MUCOBENE 600 mg: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Vzhledem k lékové formě a vysokému obsahu léčivé látky se přípravek nepodává jedincům mladším 14 let. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Mucobene 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte průduškové astma, - jste v minulosti trpěl( a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Velmi vzácně byly hlášeny závažné kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom v časové souvislosti s podáním acetylcysteinu. Pokud dojde k výskytu kožních nebo slizničních změn, měl/a byste okamžitě požádat lékaře o radu a podávání acetylcysteinu musí být ukončeno. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění Při vykašlávání řídkého hlenu není podávání přípravku účinné. Uvolňování hlenu acetylcysteinem je podporováno příjmem .....

Tagy: Mucobene, cefixim

Cefixime innfarm


Neužívejte přípravek Cefixime InnFarm:  jestliže jste alergický( na cefixim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( poraďte se před užitím přípravku Cefixime InnFarm, potahované tablety se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Cefixime InnFarm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:  jste měl( Přípravek Cefixime InnFarm není vhodný pro každého. Před užitím přípravku Cefixime InnFarm informujte svého lékaře, pokud:  Jste alergický( která způsobuje potíže s dýcháním nebo závratě) po podání přípravku Cefixime InnFarm, je třeba podávání přípravku ukončit a aplikovat odpovídající léčbu. Jestliže máte závažný nebo přetrvávající průjem s bolestmi břicha nebo křečemi během léčby přípravkem Cefixime InnFarm nebo krátce poté, přestaňte tento lék užívat a kontaktujte okamžitě svého lékaře. zatímco užíváte přípravek Cefixime InnFarm, přestaňte tento lék užívat a kontaktujte okamžitě svého lékaře. .....

Tagy: Cefixime innfarm, cefixim

Acetylcystein dr.max


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyclin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef) Neužívejte Acetylcystein Dr. Max: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažně zhoršené astma - jestliže trpíte chronickými dvanáctníkovými a žaludečními vředy - pro vysoký obsah léčivé látky přípravek není vhodný pro děti a dospívající mladší než 14 let. Upozornění a opatření Před užitím Acetylcystein Dr. Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže jste diabetik  jestliže máte průduškové astma  jestliže jste trpěl( a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce ( Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Užívání acetylcysteinu, zejména na počátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím i ke .....

Tagy: Acetylcystein drmax, cefixim

Acc long instant


To neplatí pro léčivé přípravky s léčivými látkami cefiximem nebo lorakarbefem. Neužívejte Acetylcystein Dr. Max: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažně zhoršené astma - jestliže trpíte chronickými dvanáctníkovými a žaludečními vředy - pro vysoký obsah léčivé látky přípravek není vhodný pro děti a dospívající mladší než 14 let. Upozornění a opatření Před užitím Acetylcystein Dr. Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže jste diabetik  jestliže máte průduškové astma  jestliže jste trpěl( a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce ( Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Užívání acetylcysteinu, zejména na počátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím i ke zvýšení množství bronchiálního sekretu. Pokud nejste schopni hlen dostatečně .....

Tagy: Acc long instant, cefixim

Acc long hot drink


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef) Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - jste diabetik ( máte cukrovku) máte bronchiální ( průduškové) astma - jste v minulosti trpěl( a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Velmi vzácně se v souvislosti se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce ( Stevens-Johnsonův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání tohoto přípravku. Při nesnášenlivosti histaminu má být .....

Tagy: Acc long hot, hot drink, cefixim

Acc long


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyclin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef) Neužívejte ACC LONG: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Johnsonův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) Lyellův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem. Opatrnosti je třeba, pokud máte průduškové astma nebo pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl( a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění. Další léčivé přípravky a ACC LONG Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání ACC LONG a antitusik ( .....

Tagy: Acc long, cefixim

Acc injekt


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef) Nepoužívejte přípravek ACC injekt: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: - máte bronchiální ( průduškové) astma - jste v minulosti trpěl( a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce ( Stevensův-Johnsonův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání tohoto přípravku. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest .....

Tagy: Acc injekt, cefixim

Acc 200 neo


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim , cefixim a lorakarbef) Neužívejte ACC 200 NEO: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Johnsonův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) Lyellův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem. Opatrnosti je třeba, pokud máte průduškové astma nebo pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl( a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Při nesnášenlivosti histaminu je třeba opatrnosti a léčba acetylcysteinem má být co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění. Další léčivé přípravky a ACC 200 NEO Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání ACC 200 .....

Tagy: Acc 200 neo, cefixim

Acc 200


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim , cefixim a lorakarbef) Neužívejte ACC 200: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pro vysoký obsah léčivé látky by neměl být přípravek podáván dětem do 6 let. Upozornění a opatření Před užitím ACC 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: - trpíte průduškovým astmatem ( především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění) Johnsonův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů) Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích, neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění. Další léčivé přípravky a ACC 200Informujte svého lékaře nebo .....

Tagy: Acc 200, cefixim

Acc 100 neo


Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef) Neužívejte ACC 100 NEO: Johnsonův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) Lyellův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů) Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční změny, neodkladně se poraďte s lékařem. Opatrnosti je třeba, pokud máte průduškové astma nebo pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl( a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Při nesnášenlivosti histaminu je třeba opatrnosti a léčba acetylcysteinem má být co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění. Další léčivé přípravky a ACC 100 NEOInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání ACC 100 NEO a antitusik ( léky tlumící kašel, např. dextromethorfan nebo kodein) může pro snížení kašlacího .....

Tagy: Acc 100 neo, cefixim

Přečtěte si o tématu Cefixim. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma cefixim, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Cefixim. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Cefixim.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 0 min
2,970,468
Celkový Počet Případů
132,510 (4.5%)
Celkem úmrtí
1,280,758 (43.1%)
Celkem Uzdraveno
1,557,200
Vážný Stav
Lyžařské zájezdy se skipasem


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: