Vyprazdneni


Výsledky hledání na výraz Vyprazdneni
Poslední aktualizace: 2023-11-29


Zypsilan


Neužívejte přípravek Zypsilan- jestliže jste alergický( na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Alergická reakce se může projevovat vyrážkou, svěděním, otokem obličeje nebo rtů nebo obtížným dýcháním. jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl( a) onemocněním srdce nebo jste v nedávné době prodělal( a) srdeční infarkt. užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. Viz bod níže „Další léčivé přípravky a přípravek Zypsilan“. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zypsilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami ( ucpání cév, embolie) protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( a) křečový nebo epileptický záchvat; - jste-li starší ( ve věku nad 65 let) a trpíte demencí a existuje u Vás riziko vzniku cévní mozkové příhody; - máte-li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik .....

Tagy: Zypsilan, Vyprazdneni

Zevesin


Neužívejte přípravek Zevesin .. pokud jste alergický( na solifenacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud se nejste schopen/na vymočit nebo zcela vyprázdnit močový měchýř ( retence moče) pokud trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev ( včetně toxického megakolon, komplikace související s ulcerativní kolitidou) pokud trpíte onemocněním zvaným myasthenia gravis, které může způsobit výraznou slabost některých svalů. pokud trpíte zvýšeným nitroočním tlakem s postupným zhoršováním zraku ( zeleným zákalem - glaukomem) pokud podstupujete dialýzu ledvin. pokud trpíte závažnou chorobou jater .. pokud užíváte léky, které mohou zpomalovat vylučování přípravku Zevesin z organismu ( např. ketokonazol) a trpíte závažnou chorobou ledvin nebo středně těžkou chorobou jater. Váš lékař nebo lékárník Vás budou informovat, pokud se Vás to bude týkat. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Zevesin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem .. pokud máte problémy s vyprázdněním močového měchýře ( obstrukce měchýře) nebo máte obtíže s močením ( např. slabý proud moče) V takovém případě se značně zvyšuje riziko hromadění moče v měchýři ( retence moče) pokud .....

Tagy: Zevesin, Vyprazdneni


Zenaro


Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře ( při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě) poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Zenaro kojencům a dětem do 2 let se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek ZenaroInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. .....

Tagy: Zenaro, Vyprazdneni

Zeldox


Neužívejte přípravek Zeldox - jestliže jste alergický( na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Alergická reakce se může projevovat vyrážkou, svěděním, otokem obličeje nebo rtů nebo pocitem krátkého dechu. jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl( a) onemocněním srdce nebo jste nedávno prodělal( a) srdeční infarkt. užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Zeldox") Upozornění a opatření Před užitím přípravku Zeldox se poraďte se svým lékařem: - pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami ( ucpání cév, embolie) Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. jste-li starší 65 let a trpíte demencí a existuje u Vás riziko vzniku cévní mozkové příhody - trpíte-li onemocněním jater - jestliže jste někdy prodělal( a) epileptický záchvat - máte-li pomalý srdeční puls a/nebo nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik ( léky na odvodnění) zaznamenáte-li zrychlený srdeční puls nebo mdloby .....

Tagy: Zeldox, Vyprazdneni

Yal


Nepoužívejte přípravek Yal: - jestliže jste alergický( na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte vrozenou intoleranci ( nesnášenlivost) fruktózy - jestliže máte ileus ( neprůchodnost střev) nebo ztíženou průchodnost střev - jestliže jste po operaci pro podezření na ileus ( neprůchodnost střeva) jestliže máte bolesti v oblasti břicha - jestliže krvácíte v oblasti konečníku nebo máte hemoroidy - jestliže zvracíte nebo máte pocit na zvracení - jestliže máte perforaci střeva, akutní zánětlivé onemocnění žaludku a střev - jestliže máte poruchu hospodaření organismu s vodou a minerály. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Yal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. jestliže používáte Yal dlouhodobě, lze stejně jako u ostatních projímadel očekávat zesílení sklonu ke zlenivění střev. Děti a dospívajícíYal nesmí být používán u kojenců a malých dětí, u kterých je riziko dosud nezjištěné vrozené nesnášenlivosti fruktózy obzvláště vysoké. Další léčivé přípravky a přípravek Yal Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo .....

Tagy: Yal, Vyprazdneni

Xyzal


Neužívejte Xyzal- jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Xyzal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte potíže ( jako poranění míchy nebo zvětšená prostata) je pravděpodobné, že budete mít problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože Xyzal může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Xyzal několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Xyzal dětem pod 6 let věku se nedoporučuje, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování. Další léčivé přípravky a XyzalInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Xyzal s jídlem, pitím a .....

Tagy: Xyzal, Vyprazdneni

Volnostin


Neužívejte přípravek Volnostin .. jestliže jste alergický( na levocetirizin, kteroukoli z podobných sloučenin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6. jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin ( těžká porucha funkce ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Volnostin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání tablet levocetirizinu se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože potahované tablety neumožňují příhodnou úpravu dávkování. Jestliže máte potíže jako poranění míchy nebo zvětšená prostata, je pravděpodobné, že budete mít problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek Volnostin .. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. U citlivých pacientů může současné užívání levocetirizinu a látek tlumících centrální nervový systém ( např. sedativ) zvýšit účinek na centrální nervový systém. Přípravek Volnostin s jídlem, pitím a alkoholem .. Levocetirizin lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Pokud užíváte levocetirizin .....

Tagy: Volnostin, Vyprazdneni

Vesicare


Neužívejte Vesicare, jestliže- nejste schopen ( schopna) se vymočit nebo zcela vyprázdnit močový měchýř ( retence moči) a nepraktikujete čistou přerušovanou katetrizaci - trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev ( včetně toxického megakolon, komplikace související s ulcerativní kolitidou) trpíte onemocněním zvaným myasthenia gravis, které může způsobit výraznou slabost některých svalů - trpíte zvýšeným nitroočním tlakem s postupným zhoršováním zraku ( glaukom) - jste alergický( na léčivou látku solifenacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) podstupujete dialýzu ledvin - trpíte těžkou chorobou jater - trpíte těžkou chorobou ledvin nebo středně těžkou chorobou jater A zároveň užíváte léky, které mohou zpomalovat odstraňování přípravku Vesicare z organismu ( např. ketokonazol) Lékař nebo lékárník Vás bude informovat, pokud je to Váš případ. Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře, než začnete Vesicare užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vesicare se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte problémy s vyprázdněním močového měchýře ( obstrukce měchýře) nebo obtíže s .....

Tagy: Vesicare, Vyprazdneni

Urifos


Neužívejte přípravek URIFOS 3 g: .. jestliže jste alergická( na fosfomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění ledvin, .. jestliže podstupujete hemodialýzu, .. jestliže jste dítě. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku URIFOS se poraďte se svým lékařem, lékárníkem, nebo zdravotní sestrou: .. jestliže nesnášíte některé cukry ( viz níže) jestliže se u Vás již dříve při podání jiných antibiotik vyskytl průjem. Děti a dospívající ( do 18 let) Nedávejte tento přípravek dětem do 12 let, protože u této skupiny pacientů nebyla stanovena bezpečnost. Další léčivé přípravky a přípravek URIFOS 3 g .. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Zvláště v případě, že užíváte lék zvaný metoklopramid ( lék sloužící k zabránění zvracení a pocitu na zvracení) neboť může mít vliv na účinnost přípravku URIFOS. Přípravek URIFOS 3 g s jídlem a pitím .. Přípravek URIFOS užívejte na lačný žaludek, přednostně před spaním po vyprázdnění močového měchýře. Obsah sáčku se má rozpustit ve sklenici vody a okamžitě užít. .....

Tagy: Urifos, Vyprazdneni

Solixa


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže se u Vás vyskytl alergický záchvat nebo závažné kožní reakce ( jako tvorba puchýřků nebo olupování kůže) musíte okamžitě informovat lékaře nebo lékárníka. U některých pacientů léčených solifenacin-sukcinátem byl hlášen angioedém ( kožní alergická reakce, která se projeví jako otok podkožní tkáně) s obstrukcí dýchacích cest ( obtížné dýchání) Pokud se angioedém objeví, léčba přípravkem Solixa má být ihned přerušena a má být zahájena vhodná léčba a/nebo přijata opatření. Přípravek Solixa může způsobit následující další nežádoucí účinky: .. Velmi časté ( mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) sucho v ústech .. asté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) rozmazané vidění .. zácpa, nevolnost, špatné trávení s příznaky jako je plnost břicha, bolest břicha, říhání, pocit na zvracení a pálení žáhy ( dyspepsie), žaludeční potíže .. Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) infekce močových cest, zánět močového měchýře .. ospalost .. .. porucha vnímání chuti ( dysgeuzie) .. suché (podrážděné) oči .. .. suché nosní cesty .. refluxní choroba .....

Tagy: Solixa, Vyprazdneni

Přečtěte si o tématu Vyprazdneni. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Vyprazdneni, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Vyprazdneni. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Vyprazdneni.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop