Paracetamol saneca


Výsledky hledání na výraz Paracetamol saneca
Poslední aktualizace: 2023-10-03


Paracetamol accord


Nepoužívejte přípravek Paracetamol Accord: • jestliže jste alergický( na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Paracetamol Accord se poraďte se svým lékařem. jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol. • jestliže trpíte závažným nedostatkem výživy ( Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol Accord 10 mg/ml Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval( Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol, což se musí vzít v úvahu, pokud se užívají jiné léky obsahující paracetamol nebo propacetamol, aby nedošlo k překročení doporučené denní dávky ( Informujte svého lékaře, jestliže užíváte jiné léky obsahující paracetamol. Tento lék by neměl být podáván, jestliže užíváte jakýkoli jiný přípravek obsahující paracetamol nebo propacetamol. Přípravek Paracetamol Accord lze používat během .....

Tagy: Paracetamol accord, Paracetamol saneca

Paracetamol actavis


Neužívejte přípravek Paracetamol Actavis nebo nepodávejte přípravek Paracetamol Actavis dítěti: - jestliže jste alergický( nebo je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Neužívejte přípravek Paracetamol Actavis pokud máte problémy s alkoholem nebo poškození jater, pokud není předepsán lékařem. Přípravek Paracetamol Actavis se nemá používat v kombinaci s alkoholem, protože může vážně poškodit játra. Přípravek Paracetamol Actavis nezvyšuje účinek alkoholu. Poraďte se se svým lékařem před užitím přípravku Paracetamol Actavis, pokud Vy nebo Vaše dítě:  máte potíže s ledvinami nebo problémy s játry ( fosfát dehydrogenáza,  pokud užíváte jiné léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra,  pokud užíváte jiné léky obsahující paracetamol, protože to může závažně poškodit játra,  pokud máte průduškové astma a jste citliví na acetylsalicylovou kyselinu,  pokud víte, že máte sníženou hladinu glutathionu, protože .....

Tagy: Paracetamol actavis, Paracetamol saneca

Paracetamol apotex


Neužívejte Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky: .. Jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: .. Pokud již užíváte jiné léky k tišení bolesti obsahující paracetamol neužívejte Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky .. Další léčivé přípravky a Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky .. inky přípravku Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Paracetamol Apotex 500 mg měkké tobolky, pokud užíváte některé z následujících léčivých přípravků: .. Po dlouhodobém užívání 3 až 4 gramů paracetamolu denně může dojít k poškození jater....

Tagy: Paracetamol apotex, Paracetamol saneca

Paracetamol aurovitas


Neužívejte přípravek Paracetamol Aurovitas: .. jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Paracetamol Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nikdy neužívejte více než 2000 mg paracetamolu denně .. jestliže trpíte astmatem a jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou .. ..• jestliže jste dehydratovaný(á) nebo trpíte chronickou podvýživou .. .. .. .. ..Pokud užíváte jakékoliv léky určené k léčbě epilepsie, měl(a) byste nejdříve užití paracetamolu konzultovat se svým lékařem. Pokud jsou tyto léky užity současně, je snížena jejich účinnost a zvýší se riziko poškození jater způsobené paracetamolem, zejména při užívání vysokých dávek paracetamolu. Neužívejte více paracetamolu, než je doporučeno v bodě 3 „ .. Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Paracetamol Aurovitas nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nízká hladina cukru v krvi .....

Tagy: Paracetamol aurovitas, Paracetamol saneca

Paracetamol b. braun


Nepoužívejte přípravek Paracetamol B. Braun ● jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6); ● jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na propacetamol (další analgetikum, které se ve Vašem organismu přemění na paracetamol); ● jestliže trpíte závažným onemocněním jater. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Paracetamol B. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paracetamol B. Braun je zapotřebí ● jestliže trpíte onemocněním jater nebo závažným onemocněním ledvin, nebo dlouhodobě nadměrně užíváte alkohol ● jestliže užíváte další léčivé přípravky obsahujících paracetamol. V tomto případě Vám lékař upraví dávku ● v případech problémů s výživou ( Dlouhodobé nebo časté užívání paracetamolu se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol B. přípravky, které aktivují jaterní enzymy: je vyžadována přísná kontrola dávky paracetamolu, aby se zabránilo poškození .....

Tagy: Paracetamol b braun, Paracetamol saneca

Paracetamol dr. max


Neužívejte přípravek Paracetamol Dr. jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku ( jestliže je Vaše váha nižší než 40 kg Upozornění a opatřeníPřed užitím Paracetamol Dr. jestliže užíváte jiné léky obsahující paracetamol, protože může dojít k závažnému poškození jater; - jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater ( Neužívejte paracetamol po delší dobu nebo ve vyšších dávkách, aniž byste se poradil( dlouhodobé užívání vysokých dávek léků určených k úlevě od bolesti, jako je paracetamol, může způsobit bolesti hlavy. Nezvyšujte dávku paracetamolu k léčbě této bolesti hlavy; - pravidelné užívání léků proti bolesti, zejména kombinace různých látek tlumících bolest, může způsobit trvalé poškození ledvin včetně rizika selhání ledvin; - náhlé přerušení dlouhodobého užívání vysokých dávek látek tlumících bolest může vést k bolesti hlavy, únavě, bolesti svalů, nervozitě a tělesným příznakům jako nevolnost, pocení, bušení srdce, bledost a jiné ( Další léčivé přípravky a .....

Tagy: Paracetamol dr max, Paracetamol saneca

Paracetamol kabi


Nepoužívejte přípravek Paracetamol Kabi 10 mg/ml - jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku přípravku Paracetamol Kabi 10 mg/ml ( jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na propacetamol (jiná látka tišící bolest, ze které v těle vzniká paracetamol) - jestliže trpíte závažným onemocněním jater Upozornění a opatření Před použitím přípravku Paracetamol Kabi 10 mg/ml se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrností při použití přípravku Paracetamol Kabi 10 mg/ml je zapotřebí - jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin nebo nadměrně konzumujete alkohol. jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol - jestliže trpíte závažným nedostatkem výživy ( Přejděte na tablety nebo sirup, jakmile je to možné místo přípravku Paracetamol Kabi 10 mg/ml. Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol Kabi 10 mg/mlNeužívejte žádné další přípravky s obsahem paracetamolu, pokud užíváte přípravek .....

Tagy: Paracetamol kabi, Paracetamol saneca

Paracetamol kappler


Neužívejte Paracetamol Kappler: - jestliže jste alergický( na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Paracetamol Kappler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud dlouhodobě nadměrně konzumujete alkohol, - pokud máte jaterní problémy ( Aby nedošlo k předávkování, ujistěte se, že léky, které užíváte současně s přípravkem Paracetamol Kappler, neobsahují paracetamol. Dlouhodobé užíváníBez porady s lékařem nebo zubním lékařem se Paracetamol Kappler nemá užívat delší dobu nebo ve vysokých dávkách. Další léčivé přípravky a Paracetamol Kappler Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Pokud se užívá současně, má se dávka přípravku Paracetamol Kappler snížit, protože může dojít ke zpomalení odbourávání paracetamolu, léčivé látky přípravku Paracetamol Kappler • fenobarbital ( Při současném užívání .....

Tagy: Paracetamol kappler, Paracetamol saneca

Paracetamol saneca


...

Tagy: Paracetamol saneca, Paracetamol saneca

Přečtěte si o tématu Paracetamol Saneca. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Paracetamol saneca, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Paracetamol Saneca. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Paracetamol Saneca.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop