Gemcitabine


Výsledky hledání na výraz Gemcitabine
Poslední aktualizace: 2022-06-29


Gemcitabine medac


Nesmíte dostat přípravek Gemcitabine medac• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Gemcitabine medac se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. aby vám mohl být přípravek Gemcitabine medac podán. Další léčivé přípravky a přípravek Gemcitabine medacInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( TěhotenstvíPoužití přípravku Gemcitabine medac byste se v těhotenství měla vyvarovat. Váš lékař s Vámi probere možná rizika používání přípravku Gemcitabine medac během těhotenství. Kojení musíte během léčby přípravkem Gemcitabine medac přerušit. PlodnostMužům léčeným přípravkem Gemcitabine medac se doporučuje, aby nepočali dítě během léčby a až měsíců po léčbě. e u vás přípravek Gemcitabine medac nezpůsobil ospalost. Přípravek Gemcitabine medac obsahuje sodíkJedna 200mg injekční lahvička gemcitabinu obsahuje 460 mg ( potíže s dýcháním (velmi častá je .....

Tagy: Gemcitabine medac, Gemcitabine

Gemcitabine kabi


Používat Nepoužívejte přípravek Gemcitabine Kabi: - jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a přípravek Gemcitabine KabiProsím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Během léčby gemcitabinem se musí kojení přerušit. e léčba gemcitabinem u Vás nevyvolává ospalost. Jiné nežádoucí účinky spojené s podáváním přípravku Gemcitabine Kabi mohou zahrnovat: Velmi časté nežádoucí účinky (...

Tagy: Gemcitabine kabi, Gemcitabine

Gemcitabine accord


Nepoužívejte přípravek Gemcitabine Accord 100 mg/ml- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Gemcitabine Accord 100 mg/ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. aby Vám mohl být přípravek Gemcitabine Accord 100 mg/ml podán. Další léčivé přípravky a Gemcitabine Accord 100 mg/mlInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal( V průběhu těhotenství se přípravek Gemcitabine Accord 100 mg/ml nesmí používat. Váš lékař s Vámi probere možná rizika používání přípravku Gemcitabine Accord 100 mg/ml během těhotenství. Během léčby přípravkem Gemcitabine Accord 100 mg/ml musíte kojení přerušit. aby v průběhu léčby přípravkem Gemcitabine Accord 100 mg/ml a až 6 měsíců po jejím ukončení nezplodili potomka. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Gemcitabine Accord 100 mg/ml může způsobit ospalost zejména, pokud jste požil( e u Vás léčba .....

Tagy: Gemcitabine accord, Gemcitabine

Erlotinib teva pharma


Neužívejte přípravek Erlotinib Teva Pharma:  jestliže jste alergický( na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Erlotinib Teva Pharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo mohou mít vliv na jeho účinek ( např. protiplísňové látky jako ketokonazol, inhibitory proteáz, erythromycin, klarithromycin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty, rifampicin, ciprofloxacin, omeprazol, ranitidin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo proteazomové inhibitory) V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Teva Pharma a lékař může v případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Teva Pharma může léčit jinými než výše uvedenými léky. jestliže užíváte antikoagulancia ( léky, které napomáhají předcházet trombóze nebo které snižují srážlivost krve, např. warfarin), může přípravek Erlotinib Teva Pharma zvyšovat sklon ke krvácení. Poraďte se se svým lékařem, který bude muset pravidelně kontrolovat Váš stav pomocí .....

Tagy: Erlotinib teva pharma, Gemcitabine

Erlotinib teva b. v.


Neužívejte přípravek Erlotinib Teva B. jestliže jste alergický( na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Erlotinib Teva B. se poraďte se svým lékařem: • jestliže používáte kontaktní čočky a/nebo jste dříve měl( a) problémy s očima, jako jsou závažná suchost očí, zánět přední části oka ( rohovky) nebo vředy postihující přední část oka. jestliže máte náhlé dýchací obtíže spojené s kašlem nebo horečkou, protože lékař Vám může předepsat jinou potřebnou léčbu a léčbu přípravkem Erlotinib Teva B. přerušit. • jestliže máte průjem, může být zapotřebí protiprůjmová léčba ( například loperamid) okamžitě v případě těžkého nebo přetrvávajícího průjmu, pocitu na zvracení, ztráty chuti k jídlu nebo zvracení, protože lékař může v případě nutnosti Vaši léčbu přípravkem Erlotinib Teva B. přerušit a zvážit nutnost léčby v nemocnici. jestliže máte silné bolesti břicha, těžké puchýře nebo olupování kůže. Lékař možná bude muset léčbu přerušit nebo ukončit. jestliže se u Vás objeví akutní nebo zhoršující se zarudnutí nebo bolest oka, zvýšené slzení, rozmazané vidění a/nebo citlivost na .....

Tagy: Erlotinib teva b, b v, Gemcitabine

Erlotinib teva


Neužívejte přípravek Erlotinib Teva:  jestliže jste alergický( na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Erlotinib Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo mohou mít vliv na jeho účinek ( např. protiplísňové látky jako ketokonazol, inhibitory proteáz, erythromycin, klarithromycin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty, rifampicin, ciprofloxacin, omeprazol, ranitidin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo proteazomové inhibitory) V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Teva a lékař může v případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Teva může léčit jinými než výše uvedenými léky. jestliže užíváte antikoagulancia ( léky, které napomáhají předcházet trombóze nebo které snižují srážlivost krve, např. warfarin), může přípravek Erlotinib Teva zvyšovat sklon ke krvácení. Poraďte se se svým lékařem, který bude muset pravidelně kontrolovat Váš stav pomocí některých krevních testů. jestliže .....

Tagy: Erlotinib teva, Gemcitabine

Erlotinib sandoz


Neužívejte přípravek Erlotinib Sandoz• jestliže jste alergický( na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření• Jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo mohou mít vliv na jeho účinek ( např. protiplísňové látky jako ketokonazol, inhibitory proteáz, erythromycin, klarithromycin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty, rifampicin, ciprofloxacin, omeprazol, ranitidin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo proteazomové inhibitory) poraďte se se svým lékařem. V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Sandoz a lékař může v případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Sandoz může léčit jinými než výše uvedenými léky; • Jestliže užíváte antikoagulancia ( léky, které napomáhají předcházet trombóze nebo které snižují srážlivost krve, např. warfarin), může přípravek Erlotinib Sandoz zvyšovat sklon ke krvácení. Poraďte se se svým lékařem, který bude muset pravidelně kontrolovat Váš stav pomocí některých krevních testů; • Jestliže užíváte statiny ( léky ke .....

Tagy: Erlotinib sandoz, Gemcitabine

Erlotinib mylan


Neužívejte přípravek Erlotinib Mylan• jestliže jste alergický( na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření • jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo mohou mít vliv na jeho účinek ( např. protiplísňové látky jako ketokonazol, inhibitory proteáz, erythromycin, klarithromycin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty, rifampicin, ciprofloxacin, omeprazol, ranitidin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo proteazomové inhibitory) poraďte se se svým lékařem. V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Mylan a lékař může v případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Mylan může léčit jinými než výše uvedenými léky. jestliže užíváte antikoagulancia ( léky, které napomáhají předcházet trombóze nebo které snižují srážlivost krve, např. warfarin), může přípravek Erlotinib Mylan zvyšovat sklon ke krvácení. Poraďte se se svým lékařem, který bude muset pravidelně kontrolovat Váš stav pomocí některých krevních testů. jestliže užíváte statiny ( léky ke snížení hladiny cholesterolu .....

Tagy: Erlotinib mylan, Gemcitabine

Přečtěte si o tématu Gemcitabine. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Gemcitabine, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Gemcitabine. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Gemcitabine.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 1 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: